ZBP: rekord prób wyłudzeń i oszustw. Zastrzegajmy dokumenty

by Leszek Sadkowski

Polacy zastrzegli w bankach aż 177,8 tys. utraconych dokumentów tożsamości. Jest to dotychczasowy rekord. Oznacza to stopniowy wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie dbania o własne bezpieczeństwo finansowe w sytuacjach zagubienia lub kradzieży dowodów osobistych, paszportów czy praw jazdy. Wysoki poziom zastrzeżeń przekłada się na wzrost szczelności międzybankowych systemów bezpieczeństwa, na co wskazuje najwyższa w historii liczba wykrytych i zablokowanych prób wyłudzeń kredytów – odnotowano aż 9,7 tys. takich przypadków w 2023 roku.

Związek Banków Polskich opublikował 56. raport o dokumentach infoDOK:

* W latach 2008-2023: baza Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE urosła do 2.476.116 szt. dokumentów (rekordowy pod tym względem był rok 2023 – zastrzeżono 177.762 szt.)

* Próbowano wyłudzić 117,8 tysięcy kredytów na łączną kwotę 5,8 miliarda zł – rekordowa próba wyłudzenia opiewała na 25 milionów zł

* 718 prób dotyczyło kwot równych lub większych niż 1 mln zł

* 20.015 prób dotyczyło kwot równych 1 tys. zł lub niższych

Rekordowa liczba prób wyłudzeń

W IV kwartale 2023 r. do bazy Systemu DZ trafiło 51,5 tysiąca dokumentów (28 procent więcej niż rok temu w analogicznym okresie), a w skali całego badania to 2. najwyższy wynik kwartalny od 2008 r. Statystycznie do bazy trafiało codziennie aż 560 dokumentów. Na koniec grudnia 2023 r. w bazie było łącznie 2.476.116 szt. dokumentów zastrzeżonych z powodu ich zagubienia lub kradzieży.

Z drugiej strony przestępcy próbowali wyłudzić aż 2.739 kredytów (wzrost o niemal 21 procent r/r), o łącznej wartości 88,3 mln złotych. O ile łączna kwota jest bardzo zbliżona do 14-letniej średniej (90,5 mln zł), to już liczba prób wyłudzeń była najwyższa w historii i pobiła dotychczasowy rekord o 5,6 procent.

Podobnie było w skali całego 2023 r.: 9.730 to także najwyższy wynik zanotowany od 2008 r. W Q4 2023 r. tradycyjnie najwięcej przypadków prób wyłudzeń odnotowano w województwach dolnośląskim, śląskim i mazowieckim.

Włodzimierz Kiciński, Wiceprezes Związku Banków Polskich:

Odnotowujemy dobre wyniki w zakresie zarówno wzrostu liczby zastrzeżeń utraconych dokumentów w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE, jak i – paradoksalnie – także w zakresie rosnącej liczby zablokowanych prób wyłudzeń kredytów. To dla nas jasny sygnał, że prowadzone od lat prace w zakresie informowania Polaków o potrzebie zastrzeżeń utraconych dokumentów przynoszą efekty, co z kolei przekłada się na wzrost bezpieczeństwa finansowego Polaków i skuteczność tego i innych narzędzi antyfraudowych stosowanych w bankach i innych instytucjach w Polsce.

Grzegorz Kondek, Koordynator Kampanii:

Efekty Kampanii Informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE nie byłyby możliwe bez wkładu wielu banków uczestniczących w społecznej Kampanii Informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE, a są to: Bank Pekao, Bank Pocztowy, Bank Ochrony Środowiska, ING Bank Śląski, Krakowski Bank Spółdzielczy, Santander Bank Polska oraz Santander Consumer Bank.

Nieoceniona jest również rola współpracy z MSWiA, Policją, Federacją Konsumentów, licznych samorządów oraz oczywiście mediów, które aktywnie uczestniczą w propagowaniu wiedzy o tym, jak każdy może i powinien dbać o swoje bezpieczeństwo.

***

Związek Banków Polskich – wspólnie z Policją i Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji – rekomendują, aby zawsze w sytuacji utraty dokumentów tożsamości jak najszybciej zastrzec je w banku – także, gdy dokumenty utraci osoba, która nie korzysta i nigdy nie korzystała z usług bankowych.

Warto pamiętać, że trzeba zastrzegać nie tylko dokumenty tożsamości, ale także utracone karty bankowe. W Polce jest ich ponad 30 mln. Najłatwiej i najszybciej jest wykorzystać uniwersalny, międzybankowy System Zastrzegania Kart, dostępny pod numerem tel. (+48) 828 828 828: Wiele banków – Jeden uniwersalny numer. System działa na całym świecie, w systemie 24/7.

Możesz również lubić