Grupa Renault podaje wyniki. Jest rekordowa zyskowność i marża

by Leszek Sadkowski

Wyniki za pierwsze półrocze 2023 roku przekroczyły prognozy finansowe zaprezentowane 29 czerwca 2023 roku. Obroty Grupy Renault wyniosły 26,8 mld euro, czyli o 27,3 procent więcej w stosunku do pierwszego półrocza 2022 roku. Rekordowa była też zyskowność i marża operacyjna Grupy.

• Marża operacyjna osiągnęła poziom 2 miliardów euro, czyli o 27,3 procent więcej niż w pierwszym półroczu 2022 roku.

• Wynik netto: 2,1 miliarda euro, co oznacza solidny wzrost w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku.

• Rekordowy free cash flow: 1,8 miliarda euro łącznie z 0,6 mld euro dywidendy Mobilize Financial Services (o 0,8 miliarda euro więcej w porównaniu z pierwszą połową 2022 roku dzięki wynikom na działalności operacyjnej).

• Dobra pozycja finansowa netto sektora samochodowego: 2,2 miliarda euro na dzień 30 czerwca 2023 roku (+1,6 miliarda euro w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2022 roku). Poprawa o 50 procent w odniesieniu do tzw. martwego punktu (w porównaniu z pierwszym półroczem 2019).

Efekt redukcji kosztów

Grupa Renault osiągnęła w pierwszym półroczu 2023 roku rekordowe wyniki zarówno pod względem zyskowności, jak i „free cash flow”.

Jest to efekt wysiłków, które podejmowane są od trzech lat w celu redukcji kosztów, a także strategii ukierunkowanej na wartość w połączeniu z pierwszymi efektami ofensywy produktowej – podaje firma. I dodaje, że kondycja przedsiębiorstwa jeszcze nigdy nie była tak stabilna jak obecnie. Jednocześnie realizowane są strategiczne projekty, które dogłębnie zmienią Grupę.

Luca De Meo, dyrektor generalny Grupy Renault

Przygotowaliśmy fundamenty pod realizację projektu Horse i podpisaliśmy umowę o powołaniu spółki joint venture z Geely, która doprowadzi do powstania światowego lidera w produkcji niskoemisyjnych silników. Jeśli chodzi o projekt Ampere, to zgodnie z planem będziemy pracować nad jego wdrożeniem w drugiej połowie roku.

Im dalej posuwamy się w tym procesie, tym więcej widzimy konkurencyjnych korzyści związanych z naszą jednostką, która będzie się zajmowała technologiami elektrycznymi i software’em. Renaulution daje szybsze wyniki. Ofensywa produktowa i realizacja strategicznych projektów pozwoli też na dalszą poprawę wyników.

A podpisanie końcowego porozumienia dotyczącego Aliansu wyznacza oficjalny początek nowej ery współpracy. Porozumienie gwarantuje wykorzystanie ważnych szans rozwoju wszystkich trzech partnerów Aliansu dzięki projektom operacyjnym, a także określa mocne zaangażowanie Nissana w projekt Ampere. Ponadto zapewni Grupie Renault większą elastyczność w alokowaniu kapitału poprzez umożliwienie zbycia akcji Nissana.

Możesz również lubić