Co robią dziś w Polsce uchodźcy? Pracują wszyscy chętni

by Leszek Sadkowski

Niemal wszyscy uchodźcy w wieku produkcyjnym, którzy wyrażali chęć podjęcia pracy w Polsce, znaleźli już zatrudnienie. Z badań przeprowadzonych przez Platformę Migracyjną EWL, Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fundację EWL wynika, że niemal wszyscy uchodźcy w wieku produkcyjnym, którzy wyrażali chęć podjęcia pracy w Polsce, znaleźli zatrudnienie. Raport dotyczący aktywizacji zawodowej uchodźców z Ukrainy został zaprezentowany w trakcie inauguracyjnej Stałej Roboczej Konferencji Przeglądowej Wsparcia dla Ukrainy, która odbyła się 6 lutego, w siedzibie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg poinformowała, że od początku wojny około 900 tysięcy uchodźców z Ukrainy zostało zatrudnionych w Polsce na uproszczonych zasadach.

Praca i możliwość zarobkowania dają uchodźcom poczucie godności, stabilizacji i bezpieczeństwa – powiedziała.

Pierwszy etap wsparcia

Wedle oficjalnych danych, od wybuchu wojny, około 1,5 mln uchodźców z Ukrainy otrzymało w Polsce status ochrony tymczasowej, umożliwiający m.in. dostęp do rynku pracy. Biorąc pod uwagę dużą liczbę dzieci w tej grupie (około 500 tys.), eksperci EWL wnioskują, że niemal wszyscy uchodźcy w wieku produkcyjnym, znaleźli zatrudnienie, które w większości wypadków jeszcze nie odpowiada rzeczywistemu poziomowi wykształcenia ukraińskich obywateli i ich nabytym wcześniej kwalifikacjom zawodowym.

Pierwszy etap wsparcia uchodźców z Ukrainy za nami. Teraz czas na kolejne wyzwania i działania w kierunku rozsądnej deregulacji prawa pracy i zasad pobytu w Polsce, jeżeli chodzi o dostęp migrantów do świadczeń publicznych, decentralizacji pomocy finansowej dla podmiotów, które pomagają uchodźcom z Ukrainy, a także dalszą digitalizacją procesów legalizacyjnych dla obcokrajowców, którzy wspierają polską gospodarkę i realnie wpływają na wzrost polskiego PKB – mówi Rafał Mróz, dyrektor operacyjny EWL.

Zapewnić możliwość rozwoju

Zdaniem ekspertów, na kolejnym etapie wsparcia uchodźców, po zaproponowaniu im pierwszej pracy, należy zapewnić im możliwość rozwoju zawodowego poprzez szybką naukę języka polskiego oraz szkolenia zawodowe.

Jest to w interesie zarówno samych obywateli Ukrainy, polskiej gospodarki, ale także i ukraińskiej gospodarki. Przed wojną przekazy pieniężne od migrantów zarobkowych stanowiły nawet 8 procent PKB Ukrainy – powiedział w czasie prezentacji raportu Anatoliy Zymnin, rzecznik prasowy EWL.

Kto zostanie w Polsce?

Z przeprowadzonego badania wynika, że ponad 80 procent uchodźców deklaruje, że powróci na Ukrainę w dłuższej czy krótszej perspektywie. Spośród tych, którzy planują pozostać w Polsce dłużej, największą grupę stanowią wysoko wykwalifikowani specjaliści (22 procent), pracownicy sektora usług (16 procent), pracownicy fizyczni i technicy (14 procent), nauczyciele i pracownicy sektora edukacji (12 procent) oraz pracownicy sprzedaży i handlu (10 procent). Autorzy raportu także podkreślają, że zatrudnienie w Polsce znalazło niemal 6-krotniej więcej uchodźców, niż miało to miejsce w Niemczech.

Rosyjska agresja spadła na nas nagle, nikt nie był do niej przygotowany. Jednak poprzez ogromną solidarność sił politycznych, administracji rządowej, samorządów, organizacji pozarządowych, biznesu oraz setek tysięcy prywatnych osób, bardzo szybko udało się dobrze zorganizować niezbędną pomoc. Bardzo istotne okazały się także szybko wprowadzone zmiany w prawie i ułatwienia dla uchodźców – dzięki temu mogli oni szybciej podjąć w Polsce zatrudnienie – ocenia Jan Malicki, dyrektor Studium Europy Wschodniej UW.

***

Stała Robocza Konferencja Przeglądowa Wsparcia dla Ukrainy została zorganizowana przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów PR we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu UW. W sesji inaugurującej wzięli udział przedstawiciele 33 państw.

Możesz również lubić