Wracamy do centrów handlowych. Ale to wciąż nie to samo, co przed pandemią

by admin

Wyniki odwiedzalności centrów handlowych według wskaźnika PRCH Daily Footfall Index w lipcu 2021 roku potwierdzają rosnące zainteresowanie zakupami stacjonarnymi od czasu ostatniego lockdownu, który zakończył się 4 maja. Systematycznie rośnie liczba odwiedzających galerie.

Tygodniowa odwiedzalność oscyluje obecnie w granicach 82-87 proc. w porównaniu do wyników z 2019 roku. Porównując lipiec 2021 do lipca 2020 roku, można zauważyć tendencję wzrostową. W pierwszym tygodniu centra handlowe odwiedziło o 8 proc. osób więcej niż rok temu w analogicznym okresie, a w pozostałe tygodnie miesiąca wyniki wahają się od 103 do 107 proc.

Powrót do stacjonarnych zakupów

Pokazuje to rosnące zainteresowanie klientów powrotem do stacjonarnych zakupów oraz rozrywki i gastronomii w centrach. O 5 proc. wzrosła odwiedzalność w stosunku do czerwca 2021 roku, co oznacza, że klienci stale wracają do stacjonarnych zakupów w centrach handlowych, pomimo trwającego sezonu urlopowego. Najlepszy dzienny wynik, podobnie jak w czerwcu, dotyczy soboty. 10 lipca centra odwiedziło średnio prawie 17 tysięcy osób i był to o 12 proc. lepszy wynik niż w analogicznym dniu sprzed pandemii, w 2019 roku.

Wskaźnik PRCH Daily Footfall Index, stworzony do monitorowania liczby odwiedzin klientów w centrach handlowych od początku pandemii, pokazuje aktualną liczbę odwiedzających w poszczególnych dniach miesiąca. Dane zbierane są z systemów kamer znajdujących się w centrach handlowych, liczących klientów z dokładnością do 98 proc, na stałej próbie centrów handlowych. Porównywanie wyników z analogicznymi okresami w poprzednich latach pozwala na określenie obecnych trendów i przeanalizowanie bieżącej sytuacji. Badanie odnosi się także do poprzednich miesięcy roku.

Rosnąca z miesiąca na miesiąc odwiedzalność centrów handlowych oraz utrzymujące się trendy powrotu do zakupów stacjonarnych napawają optymizmem. Jednak wciąż patrzymy z niepokojem na zbyt wolno postępujący program szczepień i niebezpieczeństwo kolejnej fali pandemii. PRCH apeluje zarówno do społeczeństwa, jak i do władz o przyspieszenie procesu szczepień. Zwracamy uwagę na konieczność osiągnięcia zbiorowej odporności poprzez masowe szczepienia, ale równolegle prosimy o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, DDM – dystans, dezynfekcja, maseczka, gdyż klienci często zapominają o istniejącym wciąż zagrożeniu kolejnymi zachorowaniami i zamrożeniem gospodarki – mówi Krzysztof Poznański, dyrektor zarządzający PRCH.


Wyniki odwiedzalności

Porównując wyniki odwiedzalności w lipcu tego roku do analogicznego okresu z 2020, w każdym tygodniu odnotowywany był wzrost liczby odwiedzających. W pierwszym tygodniu wakacji centra handlowe odwiedziło o 8 proc. osób więcej niż rok temu w podobnym okresie, w pozostałe tygodnie wyniki wahają się od 103 do 107 proc. Jeszcze nie została odbudowana odwiedzalność centrów handlowych osiągana w odpowiednim okresie sprzed pandemii. Widać tendencję do wyrównania wyników, powrót klientów do obiektów handlowych, ich zainteresowanie handlem tradycyjnym oraz strefą rozrywkowo – restauracyjną, obecnie w pełni dostępną dla odwiedzających. Tygodniowy footfall oscyluje w granicach 82-87 proc. wyników z analogicznego okresu 2019 roku.

W porównaniu do czerwca 2021 odwiedzalność wzrosła o 5 proc. Najlepszy rezultat osiągnięty został w sobotę, podobnie jak w czerwcu. Był to 10 dzień lipca, gdy odwiedzalność wzrosła aż o 12 proc. w porównaniu z analogicznym dniem w roku 2019, przed pandemią. Wzrosty odwiedzalności centrów odnotowano we wszystkich regionach Polski. Należy zwrócić uwagę na zróżnicowane liczby klientów w zależności od części kraju. Odwiedzalność w lipcu 2021 w stosunku do 2020 roku w centralnym regionie wzrosła o 12 proc, we Wschodnim – o 8, a w Południowo-Zachodnim o niemal 7 proc.

Odnotowano wyraźny wzrost odwiedzin w bardzo dużych centrach o powierzchni powyżej 60 000 mkw. GLA. W lipcu wynosił on 115 proc. w stosunku do poprzedniego roku. Podobnie w obiektach bardzo małych (o powierzchni od 5-20 tys. m kw.) zanotowano wzrost odwiedzalności o 14 proc.

Możesz również lubić