Wektory2022. Oto laureaci dorocznych nagród Pracodawców RP

by Leszek Sadkowski

Po raz dwudziesty pierwszy przyznano prestiżowe statuetki gospodarcze – Wektory. To wyróżnienia dla osobistości ze świata biznesu, polityki, kultury i mediów, które w szczególny sposób wpływają na rozwój polskiej gospodarki, wskazują nowatorskie rozwiązania oraz przyczyniają się do rozwoju społecznego i kulturalnego w Polsce. W trakcie Gali przyznano też #Wektora Serca 2022 oraz #Super Wektora 2022. Za niezłomną postawę, odwagę i postępowanie godne naśladowania w tych najtrudniejszych czasach dla Ukrainy oraz całego narodu ukraińskiego Super Wektorem 2022 uhonorowano Prezydenta Ukrainy Wołodymyra Ołeksandrowycza Zełeńskiego.

Wołodymyr Zełenski w specjalnie nagranym przemówieniu dla Pracodawców RP mówił: Dziękujemy za docenienie naszej walki o wolność i niepodległość – o NASZĄ i WASZĄ wolność i niepodległość! Wyjątkowe podziękowanie dla wszystkich, którzy pracują na rzecz życia naszych narodów. Dla tych, którzy dbają nie tylko o siebie, ale także pomagają innym, dla szukających rozwiązań i wdrażających pomysły, dla wielu polskich pracodawców, wielu polskich biznesmenów, którzy stali się obrońcami wolności. Dla wielu na tej sali, których serce jest WIELKIE jak serce Polski!

WEKTORY 2022

Podczas gali Wektory 2022 poznaliśmy też siedmiu laureatów, których działania w 2022 roku wniosły szczególną jakość w przedsiębiorczość w Polsce. Ot oni:

1. ARTUR CZEPCZYŃSKI – Za działalność biznesową i osobiste finansowe zaangażowanie stawiające na pierwszym miejscu dobro człowieka, jego rozwój i edukację od najmłodszych lat. (Czepczyński Family Foundation)

2. PROF. MATEUSZ HOŁDA (Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum) – Za ponadprzeciętne dokonania w świecie nauki i wyznaczenie własnej ścieżki rozwoju, za bycie najmłodszym w historii Polski naukowcem z tytułem profesora.

3. MICHAŁ MIERZEJEWSKI (Prezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający Philip Morris Polska i Kraje Bałtyckie) – Za wdrażanie technologicznych innowacji, mających na celu pozytywną zmianę społecznych trendów i stworzenie Polski bez dymu papierosowego.

4. MARIAN OWERKO (Prezes Zarządu FoodWell Sp. z o.o.) – Za nowe ścieżki rozwoju dla pracowników i całego przedsiębiorstwa oraz za osobisty wkład w popularyzację zdrowego żywienia, połączenie innowacji i ekologii z wieloletnią tradycją firmy oraz branży spożywczej.

5. MSD POLSKA – Za intensywne działania badawczo-rozwojowe nieustannie wspierające system ochrony zdrowia w Polsce.

6. POLREGIO – Za tworzenie rozbudowanej sieci połączeń kolejowych i umożliwienie sprawnego dotarcia wszędzie tam, gdzie jest potrzeba.

7. VELUX – Za wyznaczanie najwyższych standardów w zakresie wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju oraz za tworzenie użytecznych, nowoczesnych i przyjaznych środowisku rozwiązań.

WEKTOR SERCA 2022

Po ataku Rosji na Ukrainę Pracodawcy RP rozpoczęli wspólną akcję polskiego biznesu mającą pomóc Ukrainie i jej obywatelom. Pomoc była ogromna – zarówno rzeczowa, finansowa, jak i logistyczna i prawna. Postanowiono uhonorować przedsiębiorców, których wkład był znaczący. Do tej pory nagrody – Wektory Serca – przyznano 20 osobom, które w sposób szczególny zaangażowały się w akcję zainicjowaną przez Pracodawców RP. Podczas Gali Wektory 2022 statuetkę otrzymał:

JACEK FURMAN (Prezes Zarządu Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o. o.) – Za stworzenie przestrzeni, w której ponad podziałami zwyciężyło serce oddane Przyjaciołom Ukrainy.

Możesz również lubić