Ucieczka przed drożyzną. W taki sposób ratujemy swoje finanse

by Leszek Sadkowski

Badanie „Polaków Portfel Własny: czas oszczędzania” wykazało, że w związku z rosnącymi kosztami życia ponad połowa z nas na różne sposoby próbuje poprawić stan swoich finansów. W tej grupie jest najwięcej ankietowanych przed 40-stką (kolejno 81 i 83 proc. wśród 18-29 latków i 30-39 latków). Poprawą finansów domowych zajmują się również mieszkańcy wsi (70 proc.) i metropolii (60 proc.) oraz – co może zaskoczyć – respondenci z największymi dochodami powyżej 7 000 zł netto w górę (71 proc.).

Na przeciwległym biegunie znalazło się 44 proc. respondentów, którzy obecnie w żaden sposób nie próbują wpłynąć na stan swojego portfela. Są to głównie emeryci (ok. 70 proc. wśród 70-latków), mieszkańcy małych miast do 50 tys. mieszkańców (65 proc.) oraz osoby z dochodem od 3 000 do 3 999 zł netto miesięcznie (64 proc.).

Ograniczenie wydatków

Polacy, którzy podejmują różne działania na rzecz swojego budżetu, najczęściej skupiają się na ograniczaniu konsumpcji. Aż 65 proc. ankietowanych przyznało, że rezygnuje z niektórych wydatków np. wyjazdów weekendowych czy wakacyjnych (65 proc.) – komentuje Magdalena Drążkowska, Menadżer ds. Depozytów Detalicznych z Santander Consumer Banku. – Popularnymi odpowiedziami były też redukcja kosztów zużycia energii elektrycznej czy kupowanie produktów i usług na promocji (w obu przypadkach po 64 proc.). Na trzecim miejscu znalazło się wydawanie pieniędzy tylko na najpotrzebniejsze rzeczy, w tym żywność, rachunki i leki (61 proc.).

Spora część ankietowanych przyznała również, że w celu poprawy swojego budżetu decyduje się na ograniczenie wydatków na rozrywkę (59 proc.). Niewiele mniejszy odsetek (57 proc.) kupuje mniej ubrań, a 46 proc. nie poddaje się tzw. efektowi latte, rezygnując z kawy czy jedzenia na mieście.

Co czwarty badany dba o swoje finanse dzięki temu, że ma więcej niż jedno źródło dochodu np. z dodatkowej pracy, wynajmu mieszkania, domu czy garażu (28 proc.). Mniejszy odsetek trzyma pieniądze na lokacie lub na oprocentowanym koncie oszczędnościowym (kolejno 8 i 6 proc. wskazań). Tylko 4 proc. respondentów przyznało, że inwestuje na giełdzie.

Zmiany w pracy

Rosnące koszty życia sprawiają też, że poza ograniczaniem konsumpcji, podejmujemy również różne działania zawodowe. Już co szósty ankietowany zdecydował się na podjęcie dodatkowego zatrudnienia (17 proc.). Z kolei 21 proc. respondentów zabiegało o podwyżkę, jednak jedynie 13 proc. z nich odniosło sukces na tym polu. Ponadto 9 proc. respondentów zdecydowało się zmienić dotychczasową pracę na lepiej płatną.

W sytuacji rosnących kosztów życia warto pamiętać o tym, że nasze działania na rzecz poprawy finansów, mogą wesprzeć dopasowane produkty bankowe – dodaje Drążkowska. – W badaniu widzimy, że Polacy skłaniają się raczej ku rezygnacji z konsumpcji niż do odkładania pieniędzy, jednak korzystanie z lokaty czy rachunku oszczędnościowego przynosi korzyści dzięki oprocentowaniu tych rozwiązań. Każde z nich jest dostępne online.

***

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Banku – banku od kredytów metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), przeprowadzonych przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w styczniu 2023 r. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa dorosłych Polaków. Próba n = 1000.

Możesz również lubić