Tyle mobilnych urządzeń mamy w firmach. Ile zużywają energii?

by Leszek Sadkowski

W polskich firmach znajduje się blisko dwa razy więcej laptopów i komputerów stacjonarnych niż w gospodarstwach domowych. Stanowią one automatycznie spore obciążenie dla środowiska, bowiem wraz ze służbowymi smartfonami, zużywają w skali roku ponad 2 tWH prądu, czyli 10 procent tego, co polskie gospodarstwa domowe łącznie.

Z badania „Polskie floty sprzętu IT” przeprowadzonego przez firmę badawczą Zymetria na zlecenie Digital Care, dostawcy kompleksowych rozwiązań dla firmowych urządzeń mobilnych, wynika, iż łącznie w polskich firmach wykorzystywanych jest 6,2 mln laptopów, 9,2 mln smartfonów i prawie 8 mln komputerów stacjonarnych.

Z jakiego sprzętu korzystają firmy?

Co by było, gdybyśmy tego sprzętu używali zaledwie rok dłużej? „Zaoszczędzilibyśmy” 198 390 t eq dwutlenku węgla – jest to równoznaczne z okrążeniem Ziemi samochodem 29 tysięcy razy.

Przeciętnie w każdej polskiej firmie znajdują się 3 laptopy, 4 komputery stacjonarne oraz 3 smartfony, przy czym w firmach zatrudniających ponad 250 pracowników jest to 21 laptopów, 25 komputerów stacjonarnych i 31 smartfonów. Wymienianych co dwa lata lub częściej jest 61 procent smartfonów, podczas gdy 80 procent laptopów i 90 procent komputerów stacjonarnych jest wykorzystywanych średnio od 3 do 10 lat – wynika z badań.

Co dzieje się ze zużytym sprzętem? 40 proc. firm utylizuje go po zakończeniu użytkowania, przy czym najczęściej są to duże przedsiębiorstwa (61 proc.) i co druga średnia firma. Odsprzedawanie nieużywanych urządzeń pracownikom jest natomiast najpopularniejszą formą postępowania ze sprzętem elektronicznym w firmach innych niż jednoosobowe działalności gospodarcze (ponad 60 proc. firm z więcej niż 1 pracownikiem).

Renata Filipek-Baryłowska, Business Lines Director w Digital Care:

Jedynie co piąte przedsiębiorstwo odnawia i ponownie używa sprzętu, który posiada. Najchętniej decydują się na to jednoosobowe działalności gospodarcze oraz duże firmy – po 24 proc. A to właśnie droga, którą powinniśmy zmierzać, jeśli chcemy wdrażać zasady cyrkularności w zarządzaniu firmową flotą urządzeń mobilnych.

Warto dodać, że na rynku dostępnych jest już wiele usług, dzięki którym można wydłużyć cykl życia sprzętu i minimalizować jego wpływ na środowisko.

Redukcja śladu węglowego

Z początkiem 2024 roku unijna dyrektywa CSRD nałożyła na największe przedsiębiorstwa obowiązek raportowania kwestii związanych z wpływem na środowisko, społeczeństwo oraz ładem korporacyjnym. W perspektywie kolejnych dwóch lat te same zasady dotyczyć będą także mniejszych organizacji.

Jednym z najważniejszych wyzwań polityki ESG jest redukcja śladu węglowego, ściśle powiązana z odpowiednim zarządzaniem sprzętem IT/mobilnym w firmie.

Tymczasem, jak wynika z badania, jedynie 20 proc. polskich firm stara się niwelować swój ślad węglowy. Taką odpowiedź deklarują przede wszystkim przedsiębiorstwa średniej wielkości (36 proc.) oraz duże (29 proc.). Najgorzej wypadają JDG (17 proc.) oraz mikro i małe przedsiębiorstwa (odpowiednio 22 i 23 proc.).

Możesz również lubić