Światowy Dzień Środowiska. “Z przyrodą się nie negocjuje”

by Leszek Sadkowski

Na całym świecie ekosystemy są dziś – zdaniem ekspertów – zagrożone. Od lasów i terenów suchych po pola uprawne, jeziora i mokradła — naturalne przestrzenie, od których zależy nasza egzystencja, osiągają punkt krytyczny. Dlatego ONZ-owski Światowy Dzień Środowiska stał się okazją, by w tym roku skupić się na renaturyzacji gruntów, powstrzymywaniu pustynnienia i budowaniu odporności na suszę pod hasłem „Nasza ziemia. Nasza przyszłość. Jesteśmy Re: Generacją”.

5 czerwca w ramach obchodów Światowego Dnia Środowiska, odbyła się konferencja z udziałem przedstawicieli świata nauki, organizacji pozarządowych, biznesu oraz administracji centralnej. Spotkanie rozpoczęło się od transmisji przesłania Inger Andersen, dyrektorki generalnej UNEP.  Następnie Maria Andrzejewska, dyrektor generalna UNEP/GRID-Warszawa, w mowie otwierającej wydarzenie wezwała wszystkie pokolenia do wspólnego działania na rzecz uzdrowienia środowiska.

Uzdrawiająca siła natury 

Renaturyzacja gruntów jest kluczowym filarem Dekady ONZ na rzecz odbudowy ekosystemów (2021–2030), ogłoszenie której było wezwaniem do ochrony i odtwarzania ekosystemów na całym świecie. 

W odpowiedzi na ten apel, UNEP/GRID-Warszawa stworzył program Re:Generacja, wspierający polskie ekosystemy. Jak przekonuje UNEP „nie możemy cofnąć czasu, ale możemy pielęgnować lasy, zazieleniać nasze miasta, zbierać wodę deszczową i jeść żywność przyjazną dla gleby. Możemy być pokoleniem, które w końcu zawrze pokój z ziemią.”  

Dziennikarz i przyrodnik Adam Wajrak mówił o „Ochronie dobrze funkcjonujących ekosystemów lądowych”. Zdaniem Wajraka, przed naszą cywilizacją stoi najpoważniejsze wyzwanie dotychczas, ale podejmując je, nie możemy koncentrować uwagi na samej zmianie klimatu w oderwaniu od zmiany w ekosystemach.

Powinniśmy „zapuszczać” nasze lasy, tymczasem Puszcza Białowieska to zaledwie 0,6 proc. powierzchni leśnej kraju — stwierdził.

Odbudowa kapitału przyrodniczego

Z kolei Dorota Zawadzka-Stępniak, Prezes NFOŚiGW mówiąc o strategiach działań Funduszu na najbliższe lata, wspomniała o planowanym wsparciu dla błękitno-zielonej infrastruktury oraz rozszczelnianiu powierzchni w miastach. Wspominając o nowościach, przedstawiła „Inkubator wniosków LIFE”, a także opowiedziała o możliwościach ubiegania się o dofinasowanie przez organizacje pozarządowe. 

W trakcie wydarzenia odbyły się trzy dyskusje: „Kapitał naturalny w analizach ekonomicznych i jak to widzi biznes”, „Ochrona i odtwarzanie ekosystemów przyrodniczych” oraz „Rolnictwo – jak wyżywić 10 mld ludzi nie niszcząc planety.”

Uczestnicy podkreślali, że odbudowa kapitału przyrodniczego jest nie tylko gwarancją sukcesu w każdej dziedzinie gospodarki, ale warunkiem naszej dalszej egzystencji. 

Lauraci Environmental Impact Award Poland

Konferencję zakończyła gala konkursu Environmental Impact Award Poland (EIAP) 2024 z udziałem wiceminister klimatu i środowiska Anity Sowińskiej.

Innowacyjność to znacznie więcej niż kreatywność. Innowacyjność zawiera w sobie także komponent wdrożenia zmiany — powiedziała Sowińska.

Nagrody EIAP w tym roku trafiły do firm, które wyprzedając działania legislacyjne mają na celu uwolnienie środowiska od zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi.

Jury nagrodziło:

w kategorii STARTUP — FibriTech, w kategorii ŚREDNIA FIRMA — ERG SA, w kategorii DUŻA FIRMA — VIVE Group. Wyróżnienia otrzymali: Planet Heroes (MAŁA FIRMA) i BASF Polska (DUŻA FIRMA). Nagrodę specjalna Ministerstwa Klimatu i Środowiska otrzymał startup System DOT. 

Nagrodę EIAP dla osoby, która miała największy wpływ na ochronę środowiska w Polsce w roku 2024 otrzymał prof. Szymon Malinowski za przypominanie o pilnej konieczności powstrzymania globalnego ocieplenia i podkreślanie, że z przyrodą się nie negocjuje. Wyróżnienie otrzymała Magdalena Dziczek. 

Możesz również lubić