Ruszają projekty. Polska fotowoltaika ma coraz większą moc

by Leszek Sadkowski

Instytut Energetyki Odnawialnej przygotował najnowszą bazę danych projektów fotowoltaicznych w Polsce. Wg stanu na koniec III kw. 2023 w bazie danych znajduje się 6929 projektów z wydanymi warunkami przyłączenia o łącznej mocy ponad 18 GW. W stosunku do poprzedniej bazy danych z informacjami na koniec I kw. 2023 odnotowano przyrost liczby projektów o 41 procent i wzrost łącznej mocy o 46 procent. W ciągu półrocza łączna moc ważnych warunków przyłączenia instalacji fotowoltaicznych do sieci zwiększyła się niemal trzykrotnie.

Ale oczywiście są i problemy, gdyż nie spada liczba odmów przyłączenia nowych projektów do sieci. Z danych zebranych od operatorów wynika, że tylko w II i III kwartale br. Enea nie wydała warunków przyłączenia do sieci dla 380 projektów.

Suma mocy odmów dla Enei wyniosła w ostatnich dwóch kwartałach 6283 MW. Informacji na temat odmów udzieliła również Energa, która odmówiła wydania warunków przyłączenia 109 projektom o mocy 312 MW.

Pozwolenia a system aukcyjny

Wśród zebranych projektów znalazły się również takie w których przy instalacji fotowoltaicznej znajdować się będzie magazyn energii. Najwięcej projektów fotowoltaicznych z magazynami energii ma warunki przyłączania do sieci wydane przez PGE.

Pokaźna moc wydanych przez operatorów warunków przyłączania do sieci, które stają się głównym celem działalności deweloperskiej, nie idzie w parze z mocą projektów, które otrzymały pozwolenie na budowę – twierdzą eksperci.

Dodajmy, że sama procedura uzyskania pozwolenia budowlanego, zwłaszcza dla dużego projektu wydłuża się m. in. przez konieczność przedstawienia oceny środowiskowej, ale – przy ciągłej podaży projektów z warunkami przyłączenia do sieci – wydłużenie procedur nie tłumaczy kilkukrotnego spadku pozyskiwania pozwoleń w październiku w br., przy wzroście ich liczby w marcu (pomimo braku letniej aukcji na energie z OZE).

Aukcje na energię

Tymczasem od ostatnich grudniowych aukcji OZE wydano łącznie 6,6 GW warunków przyłączenia dla projektów PV wśród których 1,2 GW uzyskało pozwolenie na budowę. Ogółem w okresie od grudnia 2022 do listopada 2023 wydano pozwolenia budowlane dla projektów PV o łącznej mocy ponad 2,5 GW.

Obecnie zbliżają się listopadowe aukcje na energię z OZE, w tym energię z farm PV. Zgodnie z założeniami ustawy o OZE projekty PV posiadające wydane pozwolenia na budowę (warunek przestąpienia do aukcji), w koszyku akcyjnym razem z farmami wiatrowymi mogą liczyć na zakontraktowanie energii z minimum 3 GW nowych mocy (0,7 GW w projektach PV i 2,3 GW w projektach wiatrowych).

Ale w przypadku gdyby inwestorzy PV oferowali tylko 70 proc. mocy w systemie aukcyjnym – co jest zgodne z doświadczeniem z ostatniej aukcji (drugą połowę wolumenu stanowiłyby wtedy np. kontrakty PPA), moc projektów PV w systemie aukcyjnym mogłaby wzrosnąć do 1,4 GW.

Mniej wydanych pozwoleń

W stosunku do poprzednich aukcji (od 2016 roku zazwyczaj odbywały się w grudniu), w tym roku w okresie przedaukcyjnym, zaobserwować można faktyczny i relatywny spadek liczby i mocy wydanych pozwoleń budowlanych podczas gdy w poprzednich latach przed aukcjami widoczne było ożywienie związane ze wzrostem wydawanych pozwoleń budowlanych motywowanych chęcią udziału w aukcjach.

Przypomnijmy, że aukcje OZE dla projektów fotowoltaicznych i wiatrowych z małego koszyka (<1 MW) i dużego (>1 MW) odbędą się 21-22 listopada.

***

Na koniec I kwartału 2023 roku funkcjonowało 3404 farm PV o łącznej mocy 3356 MW („Funkcjonujące instalacje fotowoltaiczne”). Farmy PV stanowią 26 proc. mocy zainstalowanej w fotowoltaice. Scenariusz IEO rozwoju rynku PV zakłada, że na koniec 2025 roku polska fotowoltaika będzie dysponowała mocą 26,8 GW, a w latach 2023-2025 przybędzie 14,4 GW łącznie, w tym 10,2 GW w małych i dużych farmach fotowoltaicznych

Możesz również lubić