Rozdzielność majątkowa w małżeństwie. Ilu Polaków ją ma?

by Leszek Sadkowski

Zaledwie co dziesiąty Polak nie ma wspólnego majątku z małżonkiem – wynika z raportu „Związek a finanse” Santander Consumer Banku przygotowanego w ramach kampanii edukacyjnej #Portfel w związku poświęconej zarządzaniu pieniędzmi w parach. Co ciekawe, rozdzielność majątkowa dotyczy głównie młodych dorosłych. W badaniu zadeklarował ją największy odsetek 18-29 latków.

Ślub wiąże się z wieloma pozytywnymi emocjami i zmianami dla każdej pary. Jedna z nich dotyczy posiadanych aktywów. Zgodnie z prawem, zawarcie związku małżeńskiego wiąże się z ustanowieniem wspólności majątkowej obejmującej przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich.

Związek a finanse

Nie wszystkie pary decydują się jednak na takie rozwiązanie. Jak wynika z raportu „Związek a finanse” Santander Consumer Banku powstałego w ramach kampanii edukacyjnej o zarządzaniu pieniędzmi w relacji, 10 proc. osób w małżeństwie ma rozdzielność majątkową.

Co ciekawe, w tej grupie jest najwięcej młodych małżonków w wieku 18-29 lat (42 proc.) i ankietowanych z dużych miast powyżej 250 tysięcy mieszkańców (19 proc.) – komentuje Patrycja Długowska, Menadżer Produktu-kredyt gotówkowy z Santander Consumer Banku. – Rozdzielność majątkową deklarowało też 28 proc. badanych z zarobkami między 5000 a 5999 zł netto oraz 24 proc. zarabiających od 6000 do 7499 zł na rękę. Może to świadczyć np. o zmianach społecznych i większej niezależności młodych ludzi, którzy wolą samodzielnie zarządzać swoim majątkiem i finansami.

Najlepiej zarabiający, a rozdzielność majątkowa

A kto znalazł się na przeciwległym biegunie? Jak wynika z badania Santander Consumer Banku „Związek a finanse”, na rozdzielność majątkową najrzadziej decydowali się seniorzy (kolejno 5 i 4 proc. w wieku 60-69 i ponad 70 lat).

Pod względem zarobków wspólny majątek najczęściej wybierają zarabiający do 1999 zł netto (97 proc.) i między 3000 a 3999 zł na rękę (95 proc.). Co ciekawe, niewiele dalej są ankietowani w związku małżeńskim z najwyższymi dochodami, od 7500 zł na rękę w górę. 89 proc. z nich zdecydowało się na zachowanie wspólnoty majątkowej z małżonkiem.

Jestem świeżo upieczoną żoną i wiem, że niezależnie od tego czy w związku małżeńskim pozostajemy przy wspólnocie majątkowej czy decydujemy się na rozdzielność np. z powodu ryzykownego zawodu współmałżonka, to już na tym etapie życia pojawiają się wymagające plany finansowe – podsumowuje Patrycja Długowska.

***

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Banku – metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), przeprowadzonych przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w sierpniu 2023 r. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa osób w związkach formalnych i nieformalnych, prowadzących wspólne gospodarstwo domowe. Próba n = 1001.

Możesz również lubić