Rok czerwonego smoka. Chiny w oczekiwaniu na nowy rozdział

by Leszek Sadkowski

Zgodnie z oczekiwaniami wzrost PKB Chin w 2023 r. wyniósł 5,2 procent, przekraczając oficjalny cel, ale odzwierciedlając też słabości, w tym niewielkie zaufanie konsumentów i załamanie rynku nieruchomości. W 2024 r. konieczne więc będzie dalsze łagodzenie polityki, aby przywrócić zaufanie. Spodziewany wzrost PKB w tym roku wyniesie 4,6 procent.

Wschodzące gałęzie przemysłu i zaawansowana produkcja (nowe pojazdy napędzane energią elektryczną, energia odnawialna, baterie czy roboty przemysłowe) mogą stać się bardziej zrównoważonymi czynnikami wzrostu w dłuższej perspektywie, ale na razie nie są one wystarczająco duże, a rozwój napotka wyzwania – ocenia Allianz Trade.

Pamiątki z okresu lockdownu

Ubiegły rok rozpoczął się w Chinach od nadziei na odbicie napędzane przez konsumentów, które zostały szybko zgaszone po I kwartale w efekcie dalszego spadku w sektorze nieruchomości. Z kolei zaufanie konsumentów wciąż nie odbiło się od minimów z okresu lockdownu w 2022 r. (średnio na poziomie 87,1 w okresie od kwietnia do listopada 2023 r., po 93,6 w I kwartale 2023 r. i 87,2 w okresie od kwietnia do grudnia 2022 r.).

Pogorszyła się też sytuacja na rynku pracy – w tym kontekście dochód do dyspozycji gospodarstw domowych wzrósł w 2023 r. o skromne 6,1 procent r/r w ujęciu realnym. Chociaż jest on wyższy niż ogólny wzrost PKB, jest jednocześnie niższy niż w 2021 r. (8,1 procent) lub przed pandemią (średnio 6,7 procent w latach 2015-2019).

Sprzedaż detaliczna spowolniła z kolei do 7,4 procent w grudniu 2023 r. (wobec 10,1 procent w poprzednim miesiącu) z powodu słabnącej sprzedaży samochodów i sprzętu AGD (choć gastronomia radziła sobie lepiej). Szacuje się, że konsumpcja prywatna w ujęciu nominalnym była w 2023 r. prawie 10 procent poniżej trendu sprzed pandemii – mniej więcej z powrotem na poziomie luki obserwowanej w 2020 r.

Polityka pieniężna i inwestycje

Wzrost PKB Chin wyniesie w tym roku 4,6 procent, a inwestycje infrastrukturalne będą wspierane przez politykę fiskalną, ponieważ samorządy lokalne otrzymały większą swobodę finansowania. AT oczekuje, że w 2024 r. limit specjalnych obligacji samorządowych zostanie zwiększony do 4,2 bln RMB (z 3,8 bln RMB), podczas gdy rząd centralny może wyemitować długoterminowe obligacje specjalne o wartości 1 bln RMB.

Polityka pieniężna powinna ułatwić emisje – nastawienie zmieniło się na łagodne w drugiej połowie 2023 r. W tym roku spodziewamy się dwóch obniżek stóp procentowych (łącznie 20 pb), którym towarzyszyć będzie uwolnienie długoterminowej płynności poprzez dwie obniżki stopy rezerwy obowiązkowej (łącznie -50 pb). Ruch amerykańskiej Rezerwy Federalnej powinien umożliwić takie poluzowanie łagodząc presję na parę USD/CNY – podaje Allianz Trade.

Decydenci muszą też dążyć do stabilizacji cen w sektorze nieruchomości, kontynuując łagodzenie zasad ich zakupu, zmniejszenie wymagań dotyczących zaliczek i oprocentowania kredytów hipotecznych. Złagodzenie polityki powinno zatem stanowić bufor dla całej gospodarki.

Nowe technologie i samowystarczalność

Wydaje się, że nowe gałęzie przemysłu i zaawansowana produkcja mogą stać się bardziej zrównoważonymi czynnikami wzrostu w dłuższej perspektywie, ale na razie nie są wystarczająco silne, a ich dalszy rozwój będzie napotykał wyzwania w perspektywie krótkookresowej. Pomimo wielu słabości, rok 2023 był jednak rokiem, w którym Chiny stały się największym eksporterem samochodów na świecie, napędzanym przez rosnący popyt na pojazdy elektryczne.

Inne strategiczne sektory, takie jak produkcja baterii, paneli słonecznych i robotów przemysłowych, również notują progres choć na razie nie są tak mocne, aby zrekompensować załamanie na rynku nieruchomości. Co więcej, coraz bardziej napięty kontekst geopolityczny może stanowić wyzwanie dla dalszego rozwoju, zarówno pod względem postępu technologicznego, jak i popytu.

Chińscy decydenci z pewnością uczynią zaawansowane technologie i samowystarczalność częścią długoterminowego planu wzrostu gospodarki. Trzecie plenum powinno określić kierunek rozwoju chińskiej gospodarki na nadchodzące lata. Parlamentarne “dwie sesje”, które prawdopodobnie odbędą się na początku marca, wskażą cele gospodarcze na 2024 rok – podsumowują analitycy.

Chiny. Wieczorna panorama Szanghaju. Fot. pixabay.com

Możesz również lubić