Przebojem przez Europę. Rekordowy rok rumuńskiej Dacii

by Leszek Sadkowski

W 2022 roku, pomimo zniżkującego globalnego rynku, Dacia sprzedała 573 800 samochodów, co stanowi wzrost o 6,8 procenta w stosunku do roku 2021. Tym samym marka przekroczyła symboliczny próg 8 milionów samochodów sprzedanych od 2004 roku. To robi wrażenie.

Te wyniki pozwoliły Dacii osiągnąć rekordowy udział w rynku:

* samochodów osobowych i dostawczych w Europie 3,7 procent (+0,5 pp. w porównaniu z 2021 rokiem),
* samochodów osobowych w Europie 4,2 procent (+0,7 pp. w porównaniu z 2021 rokiem),
* samochodów osobowych w segmencie klientów indywidualnych w Europie 7,6 procent (+1,4 pp. w 2021 roku) – Dacia umocniła zajmowane trzecie miejsce w Europie w sprzedaży samochodów do klientów indywidualnych.

Do tego wyniku przyczynił się przemyślany plan sprzedaży nowych produktów oparty na czterech kluczowych modelach:

* Dacia Sandero: 229 500 sztuk, czyli +1,2 procent w porównaniu z 2021 rokiem – najczęściej kupowany samochód przez klientów indywidualnych w Europie od 2017 roku;
* Dacia Duster: 197 100 sztuk, czyli +5,8 procent w porównaniu z 2021 rokiem, numer 2 wśród najczęściej kupowanych samochodów przez klientów indywidualnych w Europie w 2022 roku i najczęściej kupowany SUV przez klientów indywidualnych od 2018 roku;
* Dacia Jogger: 56 800 sztuk w pierwszym roku sprzedaży, drugi najczęściej kupowany samochód w segmencie C (bez SUV-ów) przez klientów indywidualnych w Europie;
* Dacia Spring: 48 900 sztuk, czyli +75 procent w porównaniu z 2021 rokiem – numer 3 wśród najczęściej kupowanych samochodów elektrycznych przez klientów indywidualnych w Europie.

Pomimo zastoju na rynku samochodowym, który nadal odczuwa skutki pandemii, kryzysu komponentów elektronicznych oraz kryzysu logistycznego Dacia sprzedała w 2022 roku 573 800 sztuk samochodów i odnotowała wzrost o 6,8 procent w porównaniu z 2021 rokiem. W 2022 roku marka przekroczyła symboliczny próg 8 milionów samochodów sprzedanych na całym świecie od 2004 roku.

W krajach, w których Dacia jest obecna, w 2022 roku odnotowano spadek na rynku o 5,5 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Bardzo dobre wyniki marki są potwierdzeniem trafności pozycjonowania modeli, które oferują najlepszy stosunek zalet użytkowych do ceny. Jest to widoczne zwłaszcza w sukcesie nowej gamy wśród klientów indywidualnych. W 2022 roku Dacia osiągnęła rekordowy udział 7,6 procent w sprzedaży samochodów osobowych do klientów indywidualnych w Europie (6,2 procent w 2021 r.) i umocniła trzecie miejsce wśród najlepiej sprzedających się samochodów w tym segmencie na naszym kontynencie, które zajmuje drugi rok z rzędu – podaje firma.

Rynki Francji i Niemiec

W ten sposób Dacia nie tylko utrzymała pozycję lidera w Maroku, ale również umocniła się w Europie, gdzie wolumen sprzedaży samochodów osobowych zwiększył się o 15,4 procent, pomimo ogólnego spadku na rynku o 4 procent.

We Francji, która jest największym rynkiem zbytu dla marki, w 2022 roku zarejestrowano 130 800 nowych samochodów osobowych Dacii, co stanowi wzrost o 4,5 procent (mimo spadku na rynku o 7,8 procent). Wyniki te przekładają się na wzrost udziału Dacii w rynku o jeden punkt procentowy do 8,6 procent, co sprawiło, że po raz pierwszy znalazła się ona na trzecim miejscu w segmencie samochodów osobowych. Udział Dacii w rynku sprzedaży dla klienta indywidualnego wyniósł 15,8 procent (+1,3 pp. w stosunku do 2021), co oznacza, że co szósty klient indywidualny wybrał Dacię w 2022 roku.

W Niemczech, gdzie jest duża oferta samochodów z segmentu C, Dacia odnotowała najlepsze wyniki w swojej historii. Osiągnęła 50-procentowy wzrost wolumenu sprzedaży i sprzedała 60 300 samochodów osobowych do klientów indywidualnych. Po raz pierwszy przekroczyła poprzeczkę 2 procent udziału w rynku samochodów osobowych i 5 procent w rynku samochodów osobowych dla klientów indywidualnych. Dacia prześcignęła tym samym niektóre marki o ugruntowanej pozycji i zajęła szóste miejsce w sprzedaży samochodów osobowych klientom indywidualnym.

Sprzedaż we Włoszech, Hiszpanii i UK

Dacia powiększyła również swój udział w rynku włoskim, gdzie sprzedała 67 300 samochodów osobowych, co stanowi wzrost o 9,2 procent w porównaniu z 2021 rokiem, mimo skurczenia się rynku o 9,7 procent. Udział marki w rynku samochodów osobowych (5,1 procent) wzrósł o 0,9 pp. w porównaniu z 2021 rokiem. Marka przesunęła się o jedno oczko w górę na czwartą pozycję, jeśli chodzi o sprzedaż w segmencie klientów indywidualnych i osiągnęła udział w rynku na poziomie 8,3 procent (+2 pp. w porównaniu z 2021 rokiem).

W Hiszpanii Dacia sprzedała 37 800 samochodów osobowych – o 2,7 procent więcej niż w 2021 roku – mimo spadku na rynku o 5,3 procent. Udział marki w rynku wyniósł 4,7 procent, co stanowi wzrost o 0,4 pp. w porównaniu z 2021 rokiem. Dacia zajęła czwartą pozycję, jeśli chodzi o sprzedaż w segmencie klientów indywidualnych, co zapewniło jej 8,1 procent udziału w rynku (+0.6 pp. w porównaniu z 2021 rokiem).

W Wielkiej Brytanii wolumen sprzedaży Dacii wzrósł o 55 procent w porównaniu z 2021 rokiem, pomimo skurczenia się rynku o 2 procent. Udział marki w rynku klientów indywidualnych wzrósł z 2 procent w 2021 roku do 3,1 procent w 2022 roku, co zapewniło Dacii 13 miejsce (o 5 miejsc wyżej niż w poprzednim roku).

Inne rynki marki

Wyniki na pozostałych rynkach w znaczący sposób przyczyniły się do dobrych wyników sprzedażowych Dacii w 2022 roku. W Rumunii udział marki w rynku samochodów osobowych przekroczył 30 procent, co stanowi wzrost o 2 pp. w porównaniu z 2021 rokiem. W Portugalii i Belgii Dacia utrzymała pozycję lidera w sektorze klientów indywidualnych.

W Europie Wschodniej – kraje bałtyckie, Słowacja i Czechy odnotowały wzrost sprzedaży samochodów osobowych o ponad 30 procent. W Turcji z kolei sprzedaż samochodów osobowych Dacii wzrosła o 30 procent w stosunku do roku 2021, a udział w rynku przekroczył 6 pp., co stanowi wzrost o 1,1 pp. w porównaniu z 2021 rokiem.

Możesz również lubić