Rekordowe inwestycje. W tej branży Polska jest liderem Europy

by Leszek Sadkowski

Rekordowe 2 mld złotych zainwestowali producenci AGD w ubiegłym roku w Polsce. Jest to wynik pokazujący, że branża stawia na nasz kraj i chce zwiększać produkcję, pomimo trudnej sytuacji w całym przemyśle i na rynku AGD.

Najnowsze dane na temat przemysłu i rynku AGD zaprezentowane zostały podczas branżowego otwarcia roku, zorganizowanego przez APPLiA Polska.

Stabilizacja po rekordach

W roku 2022 polska produkcja dużego AGD spadła w ujęciu ilościowym o 15 procent, a eksport o 13 procent. Również sprzedaż na rynku w kraju zmniejszyła się w ubiegłym roku o 4 procent. Polska utrzymała jednak pozycję największego producenta dużego AGD w UE oraz drugiego eksportera tego sprzętu na świecie.

Zwiększenie inwestycji to dobry sygnał dla całego przemysłu. Za nami kolejny rok pełen wyzwań. Po dużych wzrostach cen surowców i energii w całej Europie wywołanych agresją Rosji na Ukrainę, dwucyfrowej inflacji i rosnących stopach procentowych, w całej Europie mocno zmalał popyt na dobra trwałe, w tym AGD. Jednak wielkość produkcji w 2022 była na poziomie sprzed pandemii, co może sygnalizować pewną stabilizację po dwuletnim okresie rekordowych zamówień dla przemysłu – mówi Wojciech Konecki, Prezes Zarządu Związku producentów AGD, APPLiA Polska.

W roku 2022 polskie fabryki wyprodukowały niecałe 30 mln urządzeń, w tym prawie 26 mln szt. dużego AGD (-15 procent r/r/). Wartość produkcji sprzedanej wyniosła ok. 25,2 mld złotych (-4 procent r/r). Ponad 22 procent wolumenu i wartości stanowią pralki. Urządzenia tzw. mokre, czyli pralki, zmywarki oraz suszarki do ubrań są polska specjalnością i stanowią 60 procent całej produkcji. W tych kategoriach co drugie urządzenie wyprodukowane w UE pochodzi z Polski – w całym dużym AGD Polska ma 40 procent udziału w unijnej produkcji. Polska jest również największym na świecie eksporterem suszarek do ubrań i zmywarek.

Konsumenci stawiają na efektywne AGD

Według szacunków APPLiA, w roku 2022 konsumenci wydali na duże i małe AGD 17,7 mld zł, o 10 procent więcej niż przed rokiem. W ujęciu ilościowym sprzedano 7,2 mln szt. urządzeń dużego AGD – o 4 procent mniej niż w 2021 r. Dużym zainteresowaniem cieszyły się urządzenia najefektywniejsze w oszczędzaniu prądu i wody, co nie dziwi w obecnej sytuacji.

W Polsce w gospodarstwach domowych działa każdego dnia 200 mln AGD, które zużywa ponad 50 procent energii elektrycznej konsumowanej przez gospodarstwa domowe, czyli ok. 15 TWh. Według szacunków APPLIA, w roku 2023 konsumenci wydadzą 16 mld zł na prąd użytkując swoje AGD. APPLIA widzi wciąż duży potencjał oszczędności w porównaniu do najnowszych technologicznie urządzeń AGD.

W 14 milionach polskich gospodarstw domowych drzemie spory potencjał oszczędności energii elektrycznej. Dostępne dzisiaj najnowsze urządzenia pozwalają zaoszczędzić nawet do kilkuset kWh rocznie. Warto przeanalizować, co mamy w naszych domach i pamiętać kupując urządzenia, że każda wyższa klasa energetyczna to zmniejszenie zużycia energii elektrycznej od 10 do 20 procent – dodaje Konecki.

Możliwości zakupowe

Podczas spotkania prezentującego wyniki przemysłu AGD obecny był Waldemar Buda, Minister Rozwoju i Technologii, który podkreślił, że branża AGD okazała się mocnym ogniwem polskiej gospodarki, odbudowując po pandemii swoją sprzedaż i potwierdzając rolę jednego z globalnych liderów w tej branży.

W 2022 roku nastąpił wzrost cen surowców energetycznych, w tym także materiałów potrzebnych do produkcji AGD, takich jak np. stal. Był to też rok wojny na Ukrainie. Wysokie ceny i duża niepewność sytuacji finansowej znacznie ograniczyły możliwości zakupowe potencjalnych klientów branży AGD w całej Europie. Rok 2022 uwypuklił także rolę branży w codziennym oszczędzaniu energii i ograniczaniu negatywnego wpływu na środowisko. W obliczu rosnących cen prądu i widocznych skutków zmian klimatu coraz więcej klientów zwraca uwagę na klasę energetyczną i inne parametry urządzenia związane z ekologicznością danego produktu – podsumował Buda.

Możesz również lubić