Przychody Grupy Kapitałowej GPW. Wyniki pod znakiem wojny

by Leszek Sadkowski

Przychody Grupy Kapitałowej GPW wyniosły 99,1 mln zł w II kw. 2022 r. (+1,2 procent rdr) oraz 209,3 mln zł w całym I półroczu 2022 r. (-0,1 procent rdr) – podała Grupa. Koszty operacyjne wyniosły 62,5 mln zł (+22,6 procent rdr) w II kw. 2022 r. oraz 131,4 mln zł (+12,5 procent rdr) w I półroczu 2022 r. EBITDA wyniosła z kolei 46,8 mln zł (-18,8 procent rdr) w II kw. 2022 r. oraz 97,5 mln zł (-12,5 procent rdr) w I półroczu 2022 r. Zysk operacyjny wyniósł 37,3 mln zł (-23,7 procent rdr) za II kw. 2022 r. oraz 78,3 mln zł (-16,8 procent rdr) za I półrocze 2022 r., a zysk netto 38,1 mln zł (-15,5 procent rdr) w II kw. 2022 r. oraz 76,1 mln zł (-9,3 procent rdr) w I półroczu 2022 r.

W I półroczu 2022 r. Grupa Kapitałowa GPW (GK GPW) odnotowała skonsolidowany zysk netto na poziomie 76,1 mln zł – 9,3 procent mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Wojna i inflacja

I kwartał 2022 roku stał pod znakiem wojny w Ukrainie i wysokiej inflacji, II kwartał natomiast pod znakiem utrzymującej się niepewności co do sytuacji gospodarczej. Te zdarzenia wpłynęły na przetasowania w portfelach na rynku akcji, jak i rynku dłużnym oraz na wysokie obroty w pierwszym kwartale. W drugim kwartale zmieniła się struktura przychodów i nastąpił spadek na rynku finansowym i wzrost na rynku towarowym – podał Piotr Kajczuk, Dyrektor Działu Finansowego GPW.

Warto dodać, że przychody GK GPW wyniosły w I półroczu br. 209,3 mln zł i były na zbliżonym poziomie jak przed rokiem. 44 procent przychodów stanowiły wpływy z obrotu na rynku finansowym, choć były one niższe o niemal 3 mln zł w porównaniu z I półroczem 2021 r. Wyższe były natomiast przychody z obsługi obrotu na rynku towarowym, prowadzenia rejestru świadectw pochodzenia, sprzedaży danych i kalkulacji stawek referencyjnych.

Koszty i dywidenda

O 12,5 procent wzrosły natomiast koszty operacyjne: – Wzrost był wywołany głównie przez wzrost kosztów IT, doradztwa oraz promocji. W wypadku IT wywołane było to osłabieniem kursu złotego oraz waloryzacją kosztów kontraktów. W przypadku doradztwa związane było z weryfikacją obecnej strategii, co stanowi pierwszy etap przygotowania do nowej strategii Grupy Kapitałowej GPW. Doradztwo dotyczyło również takich projektów jak Private Market, PCOL, Telemetria Operator oraz nowego systemu transakcyjnego. Wzrost kosztów promocji to efekt intensywniejszych działań i wydarzeń promocyjnych w postaci konferencji, które w 2021 roku realizowane były w mniejszym stopniu w związku z pandemią – dodał Kajczuk.

Grupa oceniła, że mimo niełatwego makrootoczenia gospodarczego i geopolitycznego GPW pozostaje przewidywalną spółką dywidendową. 5 sierpnia br. Giełda wypłaciła bowiem akcjonariuszom 115 mln zł dywidendy ze skonsolidowanego zysku za 2021 r. Dodajmy, że dywidenda na poziomie 2,74 zł na akcję była wyższa 0,14 zł od pierwotnie planowanej w polityce dywidendowej.

Możesz również lubić