Przybywa fraudów w sieci. ORLEN ostrzega przed oszustami

by Leszek Sadkowski

W związku z pojawiającymi się w sieci fałszywymi ogłoszeniami zachęcającymi do inwestowania w produkty, akcje czy projekty inwestycyjne PKN ORLEN, Koncern podejmuje wszelkie możliwe działania, aby jak najszybciej zablokować i usunąć z sieci serwisy, domeny oraz strony i profile w mediach społecznościowych, z których pochodzą fałszywe oferty i reklamy. Działają one na szkodę PKN ORLEN, bezprawnie wykorzystując nazwę, znaki firmowe i wizerunki przedstawicieli firmy oraz instytucji państwowych. Poza działaniami na drodze prawnej, PKN ORLEN prowadzi szeroką kampanię informacyjną ostrzegającą przed tego typu oszustwami – podała spółka.

W przestrzeni internetowej coraz częściej pojawiają się fałszywe ogłoszenia gwarantujące rzekome, bardzo wysokie zyski i nagrody. Treści o tym charakterze publikowane są przede wszystkim na portalach Facebook, YouTube oraz licznych stronach internetowych. Wykorzystywane są też smsy, telefony, mailingi, komunikatory i aplikacje. Fałszywe ogłoszenia informują o konkursach, dotacjach i narzędziach inwestycyjnych reklamowanych przez PKN ORLEN, wykorzystując bezprawnie wizerunek Koncernu.

Dwa postępowania

Trwają kolejne próby podszywania się pod największe polskie firmy, w tym PKN ORLEN. Konsekwentnie zgłaszamy je do odpowiednich organów ścigania i podejmujemy wszelkie możliwe kroki, aby zapobiegać oszustwom tego typu. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Na skutek kierowanych przez PKN ORLEN zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstw, aktualnie prowadzone są dwa postępowania, w których Spółka ma status pokrzywdzonego. Sprawy zostały zgłoszone w zakresie art. 286 Kodeksu Karnego, art. 305 ust. 1 ust. 3 Prawa własności przemysłowej (posługiwanie się podrobionym znakiem towarowym), art. 25 i art. 26 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, art. 62 Kodeksu karnego skarbowego (wystawianie nierzetelnych faktur).

W związku z nowymi przypadkami naruszeń, PKN ORLEN na bieżąco składa uzupełnienia do wskazanych zawiadomień oraz zgłasza nowe wnioski dowodowe w sprawie. Co więcej, do postępowań wszczętych na skutek zawiadomień włączane są kolejne postępowania na skutek zawiadomień osób, które padły ofiarą przestępstw.

Zawiadomienie do META

Spółka złożyła do siedziby firmy META w Irlandii zawiadomienie w celu uniemożliwiania publikacji na platformie fałszywych postów wykorzystujących logotypy spółek z Grupy ORLEN, wizerunek przedstawicieli firmy oraz instytucji państwowych.

Koncern podejmuje także na bieżąco aktywne działania w celu blokowania fałszywych stron, podejmując próby dotarcia do rejestratorów domen. W przypadku odmowy udzielenia informacji o abonamentach domen Koncern zgłasza takie przypadki do odpowiednich organów ścigania.

Obok działań o charakterze prawnym, PKN ORLEN prowadzi szeroką kampanię informacyjną ostrzegającą przed tego typu oszustwami, wykorzystując do tego stronę orlen.pl/pl/ostrzegamy i media społecznościowe Grupy ORLEN, a także prasę, radio i telewizję. Dotychczasowy zasięg trwającej kampanii to ponad 6 mln osób. O tym, jak rozpoznać próbę wyłudzenia, Koncern informuje także klientów na stacjach, gdzie prowadzi akcję ulotkową. Treści ostrzegające przed fałszywymi ofertami są również zamieszczane na stronach instytucji rządowych i w popularnych serwisach informacyjnych – podaje firma w komunikacie.

Bezpieczne formy inwestowania

PKN ORLEN prowadzi też kampanię i promuje wiedzę dotyczącą bezpiecznych form inwestowania. Warto podkreślić, że inwestowanie w akcje czy inne instrumenty finansowe PKN ORLEN przez inwestorów indywidualnych może odbywać się wyłącznie poprzez licencjonowane domy maklerskie lub banki prowadzące działalność maklerską, których pełna lista znajduje się na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego.

Dodajmy, że bezpośrednia komunikacja PKN ORLEN do potencjalnych inwestorów jest prowadzona wyłącznie przez strony orlen.pl i orlenwportfelu.pl lub oficjalne profile w mediach społecznościowych twitter.com/PKN_ORLEN, facebook.com/ORLENOfficial i youtube.com/PKNORLENSA_official. PKN ORLEN nigdy nie telefonuje do klientów z propozycją indywidualnych inwestycji.

Możesz również lubić