Polsce wciąż brakuje kapitału na inwestycje komercyjne. Jesteśmy outsiderem Europy

by admin

W pierwszej połowie tego roku w polskie nieruchomości komercyjne zainwestowano 2 mld euro. Z tego 96 procent pochodziło z zagranicznego kapitału, a jedynie 4 od rodzimych inwestorów – wynika z danych CBRE. I nic dziwnego – taką tendencję widać w naszym kraju od wielu lat.

Tymczasem w wielu innych europejskich państwach lokalne inwestycje w nieruchomości komercyjne to kilkadziesiąt procent całych kwot. W ostatnich pięciu latach w Czechach rodzimy kapitał przekraczał jedną piątą całej kwoty, a w Niemczech był wyższy niż 50 procent. Eksperci CBRE wskazują, że w Polsce wciąż brakuje legislacji wspierającej lokalnych inwestorów, jak np. fundusze typu REIT.

Zmiany w prawie

Polski rynek nieruchomości komercyjnych intensywnie rozwija się mimo pandemii. Ma duży potencjał, który dostrzegają zarówno zagraniczni, jak i polscy inwestorzy. Wciąż jednak dysproporcja pomiędzy udziałem rodzimego a zagranicznego kapitału jest ogromna. Widać to szczególnie porównując Polskę do innych krajów Europy, w których odsetek kwoty pochodzącej z lokalnych źródeł jest często ponad dziesięciokrotnie wyższy niż w naszym kraju. U naszych sąsiadów można zauważyć, że kluczem do poprawy tej proporcji są zmiany w prawie, a przede wszystkim udostępnienie inwestorom odpowiednich narzędzi do lokowania kapitału, jak np. fundusze typu REIT. A pieniędzy i chęci naszym rodakom nie brakuje, co widać na przykładzie boomu mieszkaniowego, z którym mamy obecnie do czynienia. Odpowiednie zmiany w prawie pozwoliłyby dywersyfikować kapitał inwestycyjny, którym dysponujemy i z pewnością wpłynęłyby korzystnie na wiele aspektów gospodarki – tłumaczy Daniel Bienias, dyrektor zarządzający CBRE w Polsce.

Przypomnijmy, że REIT-y to spółki lub fundusze inwestycyjne, które działając w oparciu o bardziej przyjazne regulacje prawne ułatwiają inwestorom indywidualnym lokowanie kapitału na rynku nieruchomości komercyjnych na wynajem. Ich wyróżnikiem jest m.in. specjalny status podatkowy. W Europie jako pierwsza – w 1969 r. – instytucję REIT wprowadziła Holandia. Dziś takie spółki istnieją w kilkunastu państwach Unii Europejskiej, w tym u naszych sąsiadów m.in. w Czechach czy w Niemczech.

Szansa dla polskich inwestorów

Nad Wisłą udział rodzimego kapitału w inwestycjach w nieruchomości komercyjne od lat oscyluje wokół maksymalnie 3-4 proc. Podobnie sytuacja wyglądała w Czechach, zanim rząd tego kraju w 2013 roku zdecydował się na uchwalenie ustaw regulujących funkcjonowanie REIT-ów. Taka legislacja zmieniła tam proporcje kapitału i w efekcie w każdym z ostatnich pięciu lat udział rodzimych pieniędzy przekraczał jedną piątą. W zeszłym roku osiągnął 21 procent, a w rekordowym 2018 roku nawet 62.

Wśród krajów, w których REIT-y funkcjonują z powodzeniem, największy odsetek krajowego kapitału w inwestycjach w nieruchomości komercyjne w minionym roku osiągnęła Szwecja – 81 procent. Na drugim miejscu wśród krajów UE jest Francja z udziałem 62, a podium zamykają Niemcy z wynikiem 55 procent. Około połowy rodzimego kapitału w 2020 roku w tym obszarze inwestycji osiągnęły także Belgia i Węgry. Widać zatem wyraźnie, że w tej kwestii jesteśmy outsiderem Europy, co ekonomicznie wykorzystuje kapitał z krajów bogatszych.

Tabela. Pochodzenie kapitału – Europa na koniec 2020 roku

KRAJ POCHODZENIE KAPITAŁU 2020
Austria krajowy 34%
zagraniczny 66%
Belgia krajowy 52%
zagraniczny 48%
Dania krajowy 41%
zagraniczny 59%
Finlandia krajowy 51%
zagraniczny 49%
Francja krajowy 72%
zagraniczny 28%
Niemcy krajowy 55%
zagraniczny 45%
Węgry krajowy 50%
zagraniczny 48%
Irlandia krajowy 16%
zagraniczny 84%
Włochy krajowy 40%
zagraniczny 60%
Holandia krajowy 43%
zagraniczny 57%
Norwegia krajowy 74%
zagraniczny 26%
Portugalia krajowy 21%
zagraniczny 79%
Hiszpania krajowy 24%
zagraniczny 76%
Szwecja krajowy 81%
zagraniczny 19%
Wielka Brytania krajowy 45%
zagraniczny 55%
Czechy krajowy 21%
zagraniczny 79%
Polska krajowy 1%
zagraniczny 99%

Możesz również lubić