Polacy w pracy, czyli toksyczne zachowania współpracowników

by Leszek Sadkowski

Praca, szczególnie ta w biurze czy handlu ma wiele różnych niuansów, które mogą zaskakiwać. I mimo, że większość z nas ceni relacje z kolegami z pracy, to 76 procent Polaków przyznaje, że odczuwa skutki ich negatywnych zachowań. Plotkowanie, narzekanie, uchylanie się od obowiązków to najczęściej wymieniane przyczyny niechęci. Niestety, takich zachowań w pracy zwykle nie da się uniknąć i jesteśmy na nie skazani.

Atmosfera ważniejsza od kariery

Jak wynika z badania pt. „Polacy w pracy – w kontekście przejawianych zachowań” przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia, połowa Polaków traktuje pracę głównie jako sposób utrzymania się.

Jednocześnie 59 procent ankietowanych przyznaje, że jest dla nich istotnym elementem życia, a 54 procent czerpie z niej satysfakcję. Atmosfera w miejscu pracy jest ważna, a negatywne zachowania współpracowników mogą nas mocno do firmy zniechęcić.

Co najbardziej osłabia naszą motywację? Polacy wskazują na lenistwo oraz unikanie wykonywania obowiązków przez współpracowników. Ponad 1/3 ankietowanych przyznaje, że obserwowanie tego, jak inni migają się od zadań, obniża ich własną produktywność. Nie bez znaczenia pozostaje też wpływ otaczających ludzi na nasze samopoczucie. Wśród tych najbardziej uciążliwych znalazły się między innymi: donoszenie na współpracowników (44 procent) oraz brak szacunku (40 procent). Dodatkowo 13 procent ankietowanych otwarcie przyznaje, że nie lubi swoich kolegów z pracy.

Czego nie lubimy najbardziej?

Z jakim rodzajem negatywnych zachowań w pracy spotykamy się najczęściej? Na szczyt listy trafiło narzekanie, którego doświadcza połowa ankietowanych. Okazuje się, że Polacy zawsze potrafią znaleźć powód, by nieco pozrzędzić. 9 procent osób zapytanych o najczęstsze przyczyny narzekań ich kolegów wskazało na… wszystko. Głównym tematem niezadowolenia są jednak zarobki (33 procent). W dalszej kolejności – szefostwo i firma (9 procent), a tuż za nimi plasuje się nadmiar pracy (8 procent).

Wyniki badania potwierdzają pewien stereotyp, że Polacy to naród, który często narzeka. Jednocześnie widać, że ta łatka zaczyna Polaków uwierać. To ciekawy paradoks – nie lubimy słuchać narzekań innych ludzi, ale sami nie potrafimy się przed nim powstrzymać. W środowiskach międzynarodowych nadmierne narzekanie nie jest mile widziane – komentuje Gina Sole, digital PR manager w Preply.

Drugim, równie często wskazywanym zachowaniem, z jakim Polacy mają do czynienia w pracy, jest plotkowanie (49 procent). Podium zamyka lenistwo, na które wskazuje 1/3 ankietowanych. Tuż za nim znalazła się zawiść (27 procent). Zachowania, na które nie zwracamy większej uwagi, to: małomówność (15 procent), nietolerancja (17 procent), brak poczucia humoru (18 procent) i spóźnialstwo (21 procent). Co ciekawe, brak ochoty na żarty bardziej irytuje pracowników handlu oraz usług (21 procent) niż pracowników biurowych (12 procent).

Oto idealny współpracownik

Ankietowani zostali również zapytani o to, jakie są najbardziej pożądane przez nich cechy u kolegów z pracy. Zdecydowana większość – bo niemal 40 procent – wskazała na uczciwość. Co trzecia osoba przyznała, że najbardziej ceni sobie rzetelność i sumienność oraz zaangażowanie w powierzone obowiązki.

Gina Sole podkreśla, że Polacy słyną z pracowitości i staranności. Nie dziwi zatem, że tego samego oczekują od innych. Rzeczywistość nie jest jednak tak kolorowa, jak moglibyśmy sobie tego życzyć. Jak pokazują wyniki badania, uczciwość oraz rzetelność są doświadczane rzadziej, niż by tego oczekiwano. Z kolei komunikatywność i poczucie humoru to cechy, które spotykamy w miejscu pracy nawet częściej, niż się tego spodziewamy.

***

Badanie przeprowadzono w sierpniu 2023 roku na grupie 1000 Polaków w przedziale wiekowym 18–65. Respondenci, którzy wzięli udział w ankiecie, to osoby z różnych grup zawodowych – głównie z firm zatrudniających do 50 oraz do 250 pracowników. Językiem komunikacji w firmie jest polski (99 procent), a w przypadku 1/5 badanych także angielski.

Możesz również lubić