Nowy program Volkswagena. Priorytetem wydajność i rentowność

by Leszek Sadkowski

Volkswagen uruchamia globalny program „ACCELERATE FORWARD | Road to 6,5″, który zapewnić mu ma większą wydajność i wyższe zyski przy niższych kosztach. Zrównoważony wzrost zysków to około 10 mld euro w 2026 r. Program ma zostać opracowany i przyjęty w porozumieniu z przedstawicielami pracowników do października 2023 r. Chodzi o uzyskanie 6,5-procentowego zwrotu ze sprzedaży w celu zabezpieczenia przyszłych inwestycji i zatrudnienia.

Volkswagen chce zwiększyć wydajność i rentowność w perspektywie długoterminowej. W tym celu marka planuje zwiększyć zysk o około 10 mld euro w 2026 roku.

Nacisk na wydajność

Prezes Volkswagena, Thomas Schäfer, przedstawił szczegóły planu, takie jak usprawnienie i przyspieszenie procesów administracyjnych, zwiększenie wydajności w zakresie rozwoju i produkcji, modyfikacja gamy modeli przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby wariantów wyposażenia i dalsza poprawa jakości produktów.

Firma stworzy też biuro zarządzania projektami (PMO), które będzie odpowiedzialne za program. Zarządzanie nim obejmie Stephan Wöllenstein, menedżer najwyższego szczebla w Volkswagenie, a program ma być wdrażany w porozumieniu z przedstawicielami pracowników (do października 2023 roku).

Decyzja zarządu Volkswagena o uruchomieniu „ACCELERATE FORWARD | Road to 6,5″ wynika z analizy trudnego otoczenia rynkowego i sytuacji gospodarczej.

Thomas Schäfer, szef Volkswagena:

Program jest priorytetem dla całego zarządu. Musimy zbudować nową siłę dla marki i zapewnić jej solidną pozycję dla przyszłego wzrostu. Musimy osiągnąć zrównoważony zwrot ze sprzedaży marki na poziomie 6,5 procent.

Osiągnięcie tego celu w 2026 roku jest ambitne, ale wykonalne. Pozwoli nam to zachować miejsca pracy, sfinansować naszą przyszłość z własnych środków i inwestować w nowe pojazdy i technologie, w modernizację zakładów i szkolenia pracowników.

Budować rentowność i bezpieczeństwo

Wszyscy zgadzamy się, że musimy osiągnąć docelowe oszczędności bez obniżania wynagrodzeń lub likwidacji miejsc pracy – powiedziała przewodnicząca głównej rady zakładowej Daniela Cavallo. Oczekuję połączenia najważniejszych strategicznie obszarów. Musimy skorzystać z efektu synergii, na czym nasza firma z pewnością skorzysta w dłuższej perspektywie. Oczywiście równie ważne jest to, aby pracownicy byli informowani i zaangażowani w cały proces.

Oczekuje się, że tylko w 2026 roku program „ACCELERATE FORWARD | Road to 6,5″ pozwoli zwiększyć zyski o około 10 mld euro, co umożliwi w zrównoważony sposób osiągnąć zwrot ze sprzedaży na poziomie 6,5 procent. Program będzie realizowany na dwóch poziomach.

Pierwszy obejmuje główne obszary działań w ramach marki: administrację, rozwój techniczny, koszty materiałów, produkty, ceny/miks modelowy, konstrukcję pojazdów, a także sprzedaż i zarządzanie jakością. Poza tym ACCELERATE FORWARD będzie realizować nową strategię na drugim poziomie: flagowe projekty obejmujące wiele obszarów działania zapewnią większą wydajność i zwiększą zyski. Nacisk zostanie położony na takie aspekty, jak zmniejszenie złożoności i liczby wariantów, model sprzedaży, ograniczenie biurokracji, a także optymalizacja produktów i wydajności zarówno w przypadku platformy MQB, jak i MEB.

Wycofane modele

Thomas Schäfer podaje konkretne przykłady: Volkswagen zamierza bardziej skupić się na modelach produkowanych masowo. Modele o mniejszym wolumenie sprzedaży, takie jak Arteon, zostaną zaś wycofane.

Skoncentrujemy się na niewielkiej liczbie modeli Volkswagena. Zmniejszy to złożoność naszej oferty i przełoży się na wzrost zysków – powiedział.

Zmniejszenie liczby wariantów to kolejna szansa: Na przykład dla ID.7 oznacza to 99 procent mniej opcji konfiguracji w porównaniu do Golfa 7. Ponadto firma zamierza zoptymalizować wykorzystanie mocy produkcyjnych zakładu w celu zwiększenia rentowności i umożliwienia bardziej elastycznego reagowania na wahania popytu i zawirowania na rynku w przyszłości.

Możesz również lubić