Niewykorzystana szansa, czyli polskie problemy z energią odnawialną

by Leszek Sadkowski

W całej Unii Europejskiej od 2028 roku wszystkie nowe budynki muszą być zero emisyjne, a już od roku 2026 przykład mają dać budynki użyteczności publicznej. Państwa członkowskie zobowiązały się również, że w ciągu 7 lat ograniczą emisję gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. w stosunku do poziomów z 1990 roku. Planowane jest też stopniowe wycofywanie rozwiązań grzewczych na paliwa kopalne do 2035 roku.

I od razu pojawia się pytanie: czy Polska jest gotowa na te zmiany i w jakim stopniu wykorzystywana będzie energia odnawialna w nowej polityce naszego rządu?

Prezes Izby Gospodarczej Urządzeń OZE, dr Adam Nocoń:

Przez ostatnie dekady polska polityka energetyczna była budowana w oparciu o zewnętrzne dostawy gazu oraz własne zasoby węgla. Aktualnie rząd mówi o zmianie i chce iść w kierunku wykorzystania energii jądrowej. Co jednak z odnawialnymi źródłami energii, których mamy pod dostatkiem?

Posiadamy odpowiednią i dość zaawansowaną technologię, ponieważ nie brakuje nam rodzimych producentów kotłów na biomasę, pomp ciepła czy paneli fotowoltaicznych, czyli mamy know-how. Na dodatek dysponujemy zasobami, które możemy wykorzystywać w ciepłownictwie – aktualnie nasz kraj jest jednym z wiodących producentów pelletu w całej Unii Europejskiej. Czemu tego nie wykorzystujemy?

Biomasa jako paliwo zeroemisyjne

Komisja Europejska i Parlament Europejski chcą zakazu montowania kotłów na węgiel, gaz ziemny i olej opałowy. W związku z tym mówi się o wprowadzeniu następnego podatku od ogrzewania gazem i węglem w kolejnych latach, a w konsekwencji całkowitego odejścia od paliw kopalnych. Wobec planowanych zmian udział alternatywnych źródeł energii ma znacznie wzrosnąć.

Biomasa jest traktowana w UE jako paliwo zeroemisyjne. W dodatku pozwala unikać dodatkowych kosztów, które trzeba ponieść przy paliwach kopalnych.

Powinniśmy wykorzystywać polskie zasoby, ponieważ jest to nasze naturalne bogactwo dające możliwość budowania stabilnej energetyki państwa. Musimy mieć stabilne i polskie OZE, dlatego jestem zwolennikiem biomasy – mówi Sekretarz stanu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Edward Siarka.

Dwa źródła ciepła

W związku z trwającą wojną w Ukrainie i niepokojami na terenie Rosji koszt energii wzrósł w ostatnim czasie nawet o 45 procent, dlatego każdy kraj UE wkłada dużo wysiłku w pozyskiwaniu tańszych źródeł energii. Kluczowe jest wykorzystanie własnych zasobów i technologii – dodaje Siarka.

Eksperci twierdzą, że idąc za przykładem krajów skandynawskich najlepiej mieć dwa źródła ciepła, np. pompę ciepła oraz kocioł na biomasę. W Polsce jednym z najpopularniejszych urządzeń OZE jest kocioł na pellet, których dotąd zamontowano około 400 000.

Nasz kraj produkuje rocznie 1.800.000 ton peletu, co może zastąpić gaz, węgiel i olej w gospodarstwach domowych, dlatego nie dziwi mnie duże zainteresowanie tymi urządzeniami. Na dodatek przy dzisiejszym rozwoju technologii i stosowania odpowiednich filtrów emisja pyłu do atmosfery jest tak niska, że możemy tu mówić w zasadzie o zerowej emisyjności. Mamy zatem ekologiczne i niedrogie zasoby oraz gotowe rozwiązania na wyciągnięcie ręki. Dlaczego w takim razie polska gospodarka urządzeń OZE przeżywa kryzys – pyta dr Adam Nocoń z Izby Gospodarczej Urządzeń OZE.

***

Dodajmy, że w koszyku energetycznym UE zaproponowano podwyższenie wiążącego celu w zakresie udziału OZE do 42,5 proc. Być może to zmobilizuje polski rząd do szerszego korzystania z rodzimych zasobów naturalnych i rozwiązań opracowanych przez polskie firmy.

Możesz również lubić