Skurczył się zysk GPW. Taki był koszt nietrafionej inwestycji

by Leszek Sadkowski

Przychody Grupy Kapitałowej GPW wyniosły 88,4 mln zł w III kw. 2022 r. (-2,4 procent rdr) oraz 297,8 mln zł w ciągu 9 miesięcy 2022 r. (-0,8 procent rdr). EBITDA wyniosła 29,1 mln zł (-40,1 procent rdr) w III kw. 2022 r. oraz 126,6 mln zł (-20,9 procent rdr) w ciągu 9 miesięcy 2022 r. Zysk operacyjny wyniósł z kolei 20,5 mln zł (-48,7 procent rdr) za III kw. 2022 r. oraz 98,7 mln zł (-26,3 procent rdr) za 9 miesięcy 2022 r.

Jeśli chodzi o koszty operacyjne to wyniosły one 59,3 mln zł (+20,1 procent rdr) w III kw. 2022 r. oraz 190,7 mln zł (+14,7 procent rdr) w ciągu 9 miesięcy 2022 r. a zysk netto wyniósł 31,1 mln zł (-13,5 procent rdr) w III kw. 2022 r. oraz 107,3 mln zł (-10,6 procent rdr) za 9 miesięcy 2022 r.

Ocena wyników

Spółka podała, że w trudnym otoczeniu makroekonomicznym 2022 roku wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GK GPW) są nieco gorsze niż w analogicznym okresie minionego roku. W III kw. 2022 r. przychody GK GPW wyniosły 88,4 mln zł, co stanowi spadek o 2,4 procent rdr. Od początku roku spółki Grupy GPW wygenerowały 297,8 mln zł przychodów, czyli 0,8 procent mniej aniżeli w pierwszych dziewięciu miesiącach 2021 r.

W trzecim kwartale 2022 roku osiągnęliśmy całkiem satysfakcjonujące wyniki, które są bliskie konsensusu rynkowego. Przychody Grupy ukształtowały się na poziomie ponad 88 milionów złotych. Odnotowaliśmy wzrost przychodów z rynku finansowego, a przychody z obsługi obrotu wzrosły o 7,5 procent. Należy szczególnie podkreślić dwukrotny wzrost przychodów z obsługi derywatów w porównaniu do ubiegłego roku. Na rynku towarowym natomiast nastąpił spadek na poziomie ponad 17 procent ze względu na zmiany regulacyjne takie jak zniesienie obliga na handel energią elektryczną, ograniczenie obliga na handel gazem oraz ustawę wprowadzającą maksymalne ceny na rynku energii. Globalnie, wpłynęło to na poziom przychodów, które w III kwartale 2022 r. w porównaniu rok do roku spadły o 2,4 procent – szacuje Adam Młodkowski, Członek Zarządu GPW.

Wycena spółki BondSpot

Należy dodać, że na wynik Grupy Kapitałowej GPW III kw. 2022 r. znaczący wpływ miał odpis związany z aktualizacją wyceny spółki BondSpot.

Zaplanowane inwestycje, projekt „All to All”, zostały przesunięte w czasie i w związku z tym w późniejszym czasie będą generowane znaczne przychody. Musieliśmy dokonać jednorazowego odpisu z tytułu utraty wartości firmy spółki BondSpot, która nie wpływa na cashflow spółki. Spadek przychodów, wzrost kosztów oraz dodatkowy odpis spowodowały spadek EBITDA o 40 procent rok do roku. Natomiast w przypadku zysku netto spadek jest znacznie mniejszy i wyniósł ponad 31 mln złotych. Wpływ na to miały wyższe przychody z lokat w związku z wyższymi stopami procentowymi oraz wyższy udział w zyskach KDPW, który również zwiększył swoją rentowność – dodał Młodkowski.

Tym samym zysk netto w III kw. 2022 r. wyniósł 31,1 mln zł i był o 13,5 proc. niższy niż w analogicznym okresie 2021 r. Od początku roku GK GPW zarobiła 107,3 mln zł, o 10 procent mniej niż w tym samym czasie ubiegłego roku.

Możesz również lubić