Niepewność gospodarcza rośnie: Europa czeka na „czarne łabędzie”

by Leszek Sadkowski

Nakładające się kryzysy utrzymują niepewność gospodarczą na wysokim poziomie, co wiąże się z dużymi kosztami dla Europy: szacuje się, że na obecnym poziomie niepewność gospodarcza może obniżyć wzrost realnego PKB o -0,6 pp do końca 2024 r. W opinii Allianz Trade, Europa stoi w obliczu dwukrotnie większego szoku zaufania niż Stany Zjednoczone, a jej wskaźnik niepewności gospodarczej osiągnął rekordowy poziom powyżej trzech odchyleń standardowych od wartości historycznych.

Allianz Trade szacuje, że przy opóźnieniach w planach inwestycyjnych, wyższych stopach oszczędności i wyższych zapasach niepewność gospodarcza może obniżyć wzrost realnego PKB o -0,6 pp do końca 2024 r.

Czekanie na „czarnego łabędzia”

Patrząc na indeksy akcji, Allianz Trade ocenia, że inwestorzy próbują przewidzieć ogólne zmniejszenie szerokiej niepewności mając nadzieję na powrót do pozornej normalności. W rezultacie giełdy odnotowały zaskakująco pozytywne wyniki, oderwane od tradycyjnych miar wartości i fundamentalnych podstaw rynkowych.

Zamiast tego ruchy rynkowe ściśle, cyklicznie odzwierciedlały aktualizacje wiadomości, zwłaszcza tych związanych z polityką pieniężną i inflacją.

Ostatnie wzrosty na rynkach, choć korzystne dla inwestorów w ryzykowne aktywa, budzą obawy co do ich trwałości. Chociaż można znaleźć pewne uzasadnienia, wskazuje to na potencjalne ryzyko związane z nagłą zmianą wydarzeń lub pojawieniem się nieprzewidzianego „czarnego łabędzia”, które może szybko zmienić nastroje inwestorów i wywołać znaczną korektę na rynku. Biorąc pod uwagę powyższe czynniki oraz przekonanie, że rynki akcji w końcu dostosują się do fundamentalnych danych i wycen, widzimy ograniczone pole do dalszego ruchu w górę – twierdzą analitycy AT.

Amerykańska przewaga

Zamiast tego prawdopodobne jest, że rynki akcji odnotują stagnację lub nieznacznie ujemne wyniki w porównaniu z obecnymi poziomami. Jeśli chodzi o wrażliwość regionalną, rynki europejskie wydają się bardziej podatne na nagłe zmiany poziomów niepewności w porównaniu z ich odpowiednikami po drugiej stronie Atlantyku, głównie ze względu na względne wyniki europejskich akcji skutkujące silniejszym odchyleniem od danych fundamentalnych w porównaniu z ich amerykańskimi odpowiednikami.

Podobną sytuację Allianz Trade obserwuje na rynkach kredytów korporacyjnych, zwłaszcza w segmencie produktów (obligacji) o wysokiej stopie zwrotu. Biorąc pod uwagę zarówno akcje, jak i kredyty korporacyjne jako dwie strony tych samych ryzykownych aktywów, staje się oczywiste, że spready kredytów korporacyjnych uwzględniały i nadal przewidują powrót do bardziej znormalizowanego poziomu niepewności gospodarczej.

Warto też zauważyć, że amerykańskie kredyty korporacyjne wydają się być w korzystniejszej sytuacji w porównaniu z ich europejskimi odpowiednikami, ponieważ europejskie spready kredytowe wydają się węższe, niż sugerowałyby zmiany poziomów niepewności.

Akcje na niewielkim plusie

Jednak niezależnie od podziału regionalnego i biorąc pod uwagę naszą ocenę czynników fundamentalnych i wycen, uważamy, że spready korporacyjne, zwłaszcza w segmencie produktów wysokodochodowych, są zbyt wąskie i niedopasowane do ogólnych wycen ekonomicznych i fundamentalnych. W związku z tym, bardziej gwałtownie niż w przypadku rynków akcji, spodziewamy się odwrócenia spreadów pod koniec roku – podaje AT.

Oczekuje się więc, że zmiana ta zbiegnie się z nadejściem recesji, która wystawi bilanse przedsiębiorstw na próbę zarówno pod względem generowania dochodów, jak i zdolności obsługi zadłużenia.

Allianz Trade spodziewa się, że zarówno amerykańskie, jak i europejskie akcje zakończą rok średnio jednocyfrowymi dodatnimi łącznymi zwrotami (około 5 proc.), podczas gdy spready kredytów korporacyjnych o poziomie inwestycyjnym utrzymają się na poziomie około 150 pb dla obligacji USD i około 170 pb dla obligacji EUR. Jednak w przypadku wysokodochodowych kredytów korporacyjnych przewiduje wzrost o około 40-50 pb w stosunku do obecnych poziomów do końca roku.

Możesz również lubić