Ile wydajemy na „kopertę”, prezent, komunię czy chrzciny?

by Leszek Sadkowski

Z badania Santander Consumer Banku „Polaków Portfel Własny: Wiosenne wyzwania 2023” wynika, że 29 proc. z nas obecnie przeznaczyłoby na kopertę lub prezent jako gość na chrzcinach czy komunii u rodziny albo przyjaciół od 301 do 500 zł. Odpowiedź tę najczęściej wskazywali mieszkańcy metropolii (40 proc.) oraz osoby w wieku 18-29 i 30-39 lat (kolejno 34 i 31 proc.). Na drugim miejscu wśród wskazań ankietowanych znalazł się przedział w granicach od 701 do 1000 zł (17 proc.).

Co ciekawe, tę odpowiedź niemal równie często co zarabiający od 7 000 zł netto w górę, wybierały osoby z dochodem od 2000 do 2999 zł na rękę (kolejno 23 i 25 proc.). Była ona też najbardziej popularna wśród 30-39 latków (22 proc.).

Prezentowe widełki

Na trzecim miejscu według wskazań ogółu ankietowanych znalazła się kwota w przedziale od 101 do 200 zł (13 proc.) – komentuje Ewa Cegielska, Kierownik Zespołu Produktów Gotówkowych z Santander Consumer Banku.

Tę odpowiedź najczęściej wybierali 40-49 i 60-69 latkowie (w obu przypadkach po 16 proc.), mieszkańcy małych miast do 50 tys. osób (17 proc.) oraz zarabiający od 2000 do 2999 zł netto (19 proc.). W dalszej kolejności badani wybierali kwotę od 501 do 700 zł (10 proc.). Najczęściej były to osoby w wieku 40-49 lat (18 proc.), ze średnich miast (18 proc.) do 250 tys. mieszkańców oraz zarabiający od 7000 zł netto w górę (19 proc.). Taki sam odsetek ogółu ankietowanych wskazywał odpowiedź od 201 do 300 zł (10 proc.). Była to najpopularniejsza odpowiedź wśród 30-39 latków (17 proc.) i badanych z metropolii (18 proc.) – dodaje.

Finansowe odmowy

Warto dodać, że 76 proc. z nas stwierdziło, że najbardziej obciążającym kosztem związanym z udziałem w weselu, komunii lub chrzcinach jest koszt prezentu lub pieniędzy do koperty. Być może jest to jeden z powodów, według których istotny odsetek byłby w stanie zrezygnować z udziału w tych uroczystościach w roli gościa. Co trzeci z nas w związku z chęcią ograniczenia wydatków zadeklarował, że byłby skłonny odmówić udziału w weselu lub komunii (kolejno 40 i 31 proc.), a co czwarty w chrzcinach (27 proc.).

Wiosna to czas dużych wyzwań dla naszych portfeli, zarówno pod względem uroczystości, które często odbywają się o tej porze roku, jak i planowanych urlopów czy przeróbek w domu i ogrodzie – przyznaje Cegielska.

O tym jak wymagający to okres wiedzą również instytucje finansowe, dlatego często o tej porze roku pojawiają nowe propozycje dla klientów – podsumowuje.

***

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Banku metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), przeprowadzonych przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w marcu 2023 r. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa dorosłych Polaków. Próba n = 1001.

Możesz również lubić