Kontynuacja transformacji. Wyniki grupy Mercedes-Benz

by Leszek Sadkowski

Mercedes podał wyniki za ubiegły rok. Mimo trudnego okresu są one dobre. Widzimy np. wzrost rentowności: wzrost zysku operacyjnego EBIT koncernu o 28 procent, do 20,5 mld euro (2021: 16,0 mld euro), wzrost obrotu o 12 procent – do 150 mld euro (2021: 133,9 mld euro). Odporny jest model biznesowy: skorygowana rentowność sprzedaży (RoS) w segmencie Mercedes-Benz Cars sięga 14,6 procent, a w segmencie Mercedes-Benz Vans 11,2 procent (2021: 8,3 procent), skorygowana rentowność kapitału własnego (RoE) Mercedes-Benz Mobility kształtuje się na poziomie 16,8 procent (2021: 22 procent).

Jest też kontynuacja transformacji: zapowiedź globalnej sieci ładowania, reorganizacja sieci produkcyjnej odpowiednio do skali produkcji pojazdów elektrycznych, dopuszczenie poziomu 3 zautomatyzowanej jazdy w Nevadzie, nawiązanie nowych partnerstw w celu pozyskiwania surowców i półprzewodników.

Wzrost dywidendy: propozycja 5,20 euro (2021: 5,00 euro).

Wykup akcji własnych: akcje o wartości do 4 mld euro zostaną wykupione w ciągu 2 lat.

Perspektywa na rok 2023

Oczekiwany obrót koncernu na poziomie roku ubiegłego, EBIT nieco poniżej roku 2022, wolne przepływy pieniężne (free cash flow; działalność przemysłowa) na poziomie roku ubiegłego, skorygowana rentowność sprzedaży (RoS) Mercedes-Benz Cars w całym roku 2023 na poziomie od 12 do 14 procent, Mercedes-Benz Vans od 9 do 11 procent oraz skorygowana rentowność kapitału własnego (RoE) Mercedes-Benz Mobility na poziomie od 12 do 14 procent.

W minionym roku gospodarczym spółka Mercedes-Benz Group AG w większym stopniu koncentrowała się na luksusowych samochodach osobowych i samochodach dostawczych klasy premium.

W ten sposób, także dzięki konsekwentnemu utrzymywaniu dyscypliny kosztów, możliwe było zwiększenie obrotu o 12 procent, do 150,0 mld euro (2021: 133,9 mld euro), a koncernowego zysku operacyjnego EBIT o 28 procent – do 20,5 mld euro (2021: 16 mld euro).

Szlifowanie wyniku

W pierwszym roku po wydzieleniu Daimler Truck koncern Mercedes-Benz Group kontynuował transformację pośród wyzwań geopolitycznych i makroekonomicznych. Znakomite wyniki potwierdzają poprawę rentowności, pomimo że pandemia COVID 19 i utrudnienia w łańcuchu dostaw półprzewodników, a także skutki wojny prowadzonej przez Rosję przeciwko Ukrainie, nadal negatywnie wpływały na działalność biznesową – podała firma.

Ola Kaellenius, prezes zarządu Mercedes-Benz Group mówi o przekształceniu jej w bardziej dochodową firmę. Kluczowe znaczenie mają tu koncentracja na pożądanych produktach oraz zdyscyplinowane zarządzanie marżą i kosztami.

Choć nie możemy kontrolować wydarzeń makroekonomicznych i geopolitycznych, to jednak rok gospodarczy 2022 dowodzi, że obrany przez nas strategiczny kierunek jest właściwy. Nasz zespół nie tylko osiągnął dobre wyniki finansowe, lecz także wzmocnił dynamikę jako lidera technologicznego w dziedzinie elektrycznej i zautomatyzowanej jazdy. Kolejny rozdział naszej transformacji zaprezentujemy podczas konferencji Mercedes-Benz Strategy Update, która odbędzie się 22 lutego w Kalifornii. Skupi się ona na naszym własnym systemie operacyjnym „MB.OS” – dodał.

Przyspieszenie transformacji

Mercedes-Benz rozszerzył swoją ofertę pojazdów z napędem akumulatorowo-elektrycznym do dziewięciu samochodów osobowych i czterech dostawczych, w tym nowego SUV-a EQS i nowego SUV-a EQE, a także zaprezentowanego niedawno nowego eSprintera. Na potrzeby zwiększenia skali produkcji bezemisyjnych samochodów osobowych i dostawczych dokonano reorganizacji sieci produkcyjnej i zawarto nowe umowy z dostawcami.

Mercedes-Benz będzie zaopatrywać się w ogniwa akumulatorowe z nowej fabryki Contemporary Amperex Technology Co, Limited (CATL) budowanej w Debreczynie na Węgrzech. Z kanadyjsko-niemieckim start-upem Rock Tech Lithium Inc. podpisano roczną umowę na dostawy średnio 10 tys. ton wodorotlenku litu. Ponadto Mercedes-Benz ogłosił szeroko zakrojone plany uruchomienia w Ameryce Północnej, Europie, Chinach i na innych kluczowych rynkach globalnej sieci ładowania akumulatorów z dużą mocą – podała firma.

Inwestycje i płynność finansowa

W roku gospodarczym 2022 wolne przepływy pieniężne w działalności przemysłowej wzrosły do 8,1 mld euro (2021: 7,9 mld euro). Płynność netto działalności przemysłowej wzrosła do 26,6 mld euro (na koniec 2021: 21,0 mld euro). Wartość inwestycji koncernu w środki trwałe wyniosła w całym roku 3,5 mld euro (2021: 4,6 mld euro). Wydatki na badania i rozwój wyniosły 8,5 mld euro (2021: 9,1 mld euro).

Wyniki dywizji

W trudnym otoczeniu makroekonomicznym sprzedaż Mercedes-Benz Cars wyniosła 2 040 719 pojazdów (+5 procent). W zgodzie ze swoją strategią ukierunkowaną na pojazdy elektryczne, Mercedes-Benz odnotował dużą sprzedaż pojazdów akumulatorowo-elektrycznych w liczbie 149 227 sztuk wraz ze smartem (+67 procent).

W segmencie top-end sprzedaż wzrosła o 8 procent – napędzana sprzedażą Klasy S (+6 procent) i jej w pełni elektrycznej wersji EQS z liczbą ponad 23 400 sprzedanych pojazdów. Czwarty kwartał był najlepszym kwartałem sprzedaży tego w pełni elektrycznego modelu flagowego. Także Mercedes-Maybach odnotował nowy rekordowy rok ze wzrostem sprzedaży o 41 procent. Dobra sprzedaż Klasy C, najlepiej sprzedającego się GLC oraz nowego EQE przełożyła się na 9-procentowy wzrost sprzedaży w segmencie Core. Skorygowana rentowność sprzedaży (RoS) Mercedes-Benz Cars w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku wzrosła z 13,1 do 14,6 procent – czytamy w raporcie.

Dodajmy też, że w czwartym kwartale świadoma decyzja firmy o realizacji płatności na rzecz wybranych dostawców oraz efekt premii inflacyjnej dla uprawnionych pracowników w Niemczech wpłynęły na niewielkie utrudnienia i skorygowaną rentowność sprzedaży na wciąż wysokim poziomie 13,4 procent.

Możesz również lubić