Mocne odbicie w branży leasingu. To dobry znak dla gospodarki

by Leszek Sadkowski

Związek Polskiego Leasingu opublikował wyniki branży leasingowej po pierwszym półroczu 2023 r. Prognozowany przez ekspertów Związku stabilny i wyraźny wzrost osiągnął niemal 15 proc. w porównaniu z okresem sprzed roku. Wzrost rzędu 14,9 proc. przewyższył oczekiwania ekspertów Związku, a dane z otoczenia makroekonomicznego wskazują, że zbliżona dynamika może być zachowana. Łączna kwota udzielonego przedsiębiorcom przez polską branżę leasingową finansowania jeszcze pod koniec tego roku przekroczy 100 mld zł.

Związek Polskiego Leasingu co kwartał prezentuje podsumowanie wyników branży leasingowej. Dane pochodzą ze sprawozdań firm członkowskich ZPL oraz organizacji współpracujących, dzięki temu łącznie z doszacowaniem raporty Związku obejmują 100 proc. polskiego rynku. Organizacja skupia 32 podmioty – firmy leasingowe oraz Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów.

W oczekiwaniu na boom

Rok 2023 jest okresem stabilnego, ale wyraźnego odbicia dla branży leasingowej. Wyniki po I połowie roku wskazują na wzrost inwestycji przedsiębiorców w środki trwałe, szczególnie w grupach aktywów, które po okresie spowolnienia wracają na najwyższe podium. Grupa pojazdów lekkich, czyli osobowych i dostawczych do 3,5 tony DMC, zanotowała wzrost r/r o 27 proc., a pojazdów ciężkich o 16 proc. – wymienia Monika Constant, Prezes Zarządu Związku Polskiego Leasingu.

Koniec 2022 roku przyniósł co prawda wzrosty w branży leasingu, ale bazowały one głównie na wartości (czyli cenie) leasingowanych aktywów. Przy dużej inflacji, wzrost cen mógł mieć pewien wpływ na wyniki branży.

Obecnie odnotowujemy wzrosty, owszem: wartościowe, ale również wolumenowe, co pozwala optymistycznie spojrzeć w przyszłość. Duże firmy wciąż inwestują i sięgają przy tym po leasing, czyli najbardziej opłacalną, najszybszą, najprostszą, a przy tym elastyczną formę pozyskania pieniędzy do firmy – tłumaczy Monika Constant. – Wyniki po I półroczu wskazują, że do tego strumienia inwestycji dołączyły też małe i najmniejsze firmy, w tym mikroprzedsiębiorstwa i jednoosobowe działalności gospodarcze.

Leasing z przedsiębiorcami

Wyniki branży leasingu po pierwszym półroczu 2023 roku nastrajają optymistycznie. Wyniosły one 47 miliardów 828 milionów zł, co oznacza wzrost o dokładnie 14,9 proc. w ciągu pierwszych 6 miesięcy roku. Jak kształtowała się struktura finansowania przedmiotów leasingu?

Zgodnie z przewidywaniami, siłą napędową polskiej branży leasingowej było finansowanie pojazdów lekkich – 46,9 proc. – co razem z ciężarowymi dało łącznie 72 proc. Maszyny i inne urządzenia objęły nieco ponad 1/4 wartości umów (25,2 proc.), a inne transakcje zmieściły się w 5 proc.

Przewodniczący Rady ZPL Paweł Pach:

Jest dobrze. Branża leasingowa zanotowała doskonałe wyniki, a realny wzrost o 14,9 proc. po 6 miesiącach jest znacznie wyższy niż prognozowany przez naszych ekspertów jeszcze pół roku temu (8-9 proc.). Siłą napędową w 2023 roku będą właśnie samochody osobowe oraz cała szeroko definiowana grupa pojazdów drogowych.

W ciągu ostatniego roku zmieniła się więc struktura rynku. Zyskało finansowanie pojazdów lekkich i ciężkich, kosztem maszyn i innych urządzeń. Pozostałe aktywa takie jak: sprzęt IT, samoloty, statki, tabor kolejowy i pozostałe pojazdy mają 4,3 proc. udział w rynku, podczas gdy nieruchomości co roku niezmiennie osiągają 0,6 proc.

Rok temu, na koniec czerwca 2022 r., firmy leasingowe udzieliły łącznego finansowania na poziomie blisko 42 mld zł. Po 6 miesiącach dynamika wyniosła -2,8 proc. r/r, w porównaniu do prawie 15 proc. obecnie. Transakcje leasingowe zdecydowanie dominują wśród zawieranych kontraktów. Ich wartość na koniec czerwca 2023 r. wynosi 41,8 mld zł. Znacznie rzadziej zawierane są umowy pożyczki: 6 mld zł, to ich łączna wartość w I połowie 2023 r.

Leasing motorem gospodarki

Leasing jest dla firm najbardziej opłacalnym, a więc i istotnym instrumentem finansowym, wspierającym inwestycje przedsiębiorstw – uważa branża. Portfel aktywnych umów branży leasingowej dotyczących finansowana ruchomości, był wyższy po I półroczu 2023 r. od salda kredytów udzielonych firmom przez banki (również w obszarze finansowania ruchomości): 192 mld zł dla leasingu vs 167,1 mld zł dla kredytów.

Całkowita wartość aktywnego portfela branży leasingowej na koniec I połowy 2023 r. wyniosła 196,3 mld zł, co oznacza 13,7 proc. wzrost r/r. Trendy w poszczególnych grupach finansowanych aktywów potwierdzają bardzo dobrą dynamikę rozwoju rynku leasingu. Pojazdy lekkie czyli samochody osobowe oraz pojazdy dostawcze o DMC do 3,5 t zyskały w ciągu roku 26,5 proc., a pojazdy ciężarowe w analogicznym okresie zyskały 15,8 proc. – czytamy w raporcie.

W strukturze pojazdów ciężarowych 53 proc. stanowiły ciągniki siodłowe, 23 proc. przyczepy i naczepy, 19 proc. pojazdy ciężarowe powyżej 3,5 tony, a jedynie 5 proc. autobusy. Grupą aktywów, która nieco straciła patrząc na jej dynamikę rozwoju są maszyny i urządzenia które straciły niemal 2 proc.

Prognozy dla branży

Jakie są nastroje polskich przedsiębiorców? Naprawdę niezłe, mimo, że wojna w Ukrainie przyniosła wyraźny spadek odczytów PMI, ale jednocześnie poprawiał się szerszy indeks koniunktury GUS, który w większym stopniu uwzględnia oceny mniejszych i średnich firm.

Jakie są prognozy branży leasingu do końca 2023 roku? Optymistyczne. Pomijając nieruchomości, które są ciągle na minusie, łącznie aktywa sfinansowane przez firmy leasingowe na koniec roku mogą wynieść nawet 101-102 miliardy złotych (wobec 87,5 mld na koniec 2022 r.).

To historyczne wydarzenie. Nasza branża wspina się na leasingowy szczyt. Czy leasing rzeczywiście da napęd polskiej gospodarce? Okaże się już niedługo, natomiast istotne jest to, że – w przeddzień 30. rocznicy powstania Związku Polskiego Leasingu, którą będziemy obchodzić od początku 2024 r. – osiągamy wynik przekraczający 100 miliardów złotych finansowania udzielonego polskim przedsiębiorcom przez firmy leasingowe – podsumowuje Monika Constant.

Możesz również lubić