Słodkie zyski z miodowych pasiek. Zyskuje polska spółka

by Leszek Sadkowski

M FOOD, jeden z głównych graczy na rynku obrotu miodem i produktami pszczelimi w Europie, opublikował rekordowe pod względem zyskowności, wyniki finansowe za I półrocze 2022 r. oraz II kwartał 2022 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w I półroczu 2022 r. wyniosły 96,1 mln zł w porównaniu do 84,7 mln zł w analogicznym okresie 2021 r., co oznacza wzrost o ponad 13 procent.

W I półroczu 2022 r. Grupa podwoiła zyskowność, zarówno na poziomie zysku operacyjnego, jak i zysku netto. Zysk netto w omawianym okresie wyniósł 4,2 mln zł, co oznacza, że był o blisko 91 procent wyższy niż w I pół. 2021 r. (2,2 mln zł). Zysk operacyjny był zaś o blisko 104 procent wyższy i wyniósł 5,7 mln zł w porównaniu do 2,8 mln zł w I pół. 2021 r.

Nowa strategia rozwoju

W samym II kwartale 2022 r. Grupa M FOOD wypracowała przychody w wysokości 41,8 mln zł (blisko 37 mln zł w II kw. 2021 r.), ok. 1,4 mln zł zysku netto (0,1 mln zł rok wcześniej) oraz 2,2 mln zł operacyjnego (ok. 0,7 mln zł w II kw. 2021 r.). Spółka podaje, że pracuje nad nową strategią rozwoju na lata 2022-2025, która będzie zakładała wzrost potencjału operacyjnego oraz budowę silnej Grupy Kapitałowej, która ma szansę stać się jednym z najbardziej innowacyjnych podmiotów w tym sektorze na świecie.

Wypracowaliśmy rekordowe wyniki finansowe, zarówno w II kwartale, jak i w całym I półroczu 2022 r. Dynamicznie zwiększyliśmy nasze przychody oraz podwoiliśmy zyskowność w I półroczu. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tych wyników i z optymizmem patrzymy na kolejne miesiące, ponieważ wchodzimy w najbardziej intensywny dla naszej branży okres. Historycznie, największe przychody i zyski wypracowywaliśmy w ostatnich miesiącach roku kalendarzowego, jesteśmy na to przygotowani – powiedział Jerzy Gądek, Prezes Zarządu M FOOD S.A.

Cechuje się sezonowością

Firma podkreśla, że zysk operacyjny osiągnął wartość 5,7 mln zł, co oznacza, że był wyższy o blisko 104 procent od wypracowanego w I pół. 2021 r.

Patrząc na te wyniki należy mieć na uwadze, że działalność Grupy Kapitałowej M FOOD cechuje się sezonowością, ponieważ największe zapotrzebowanie klientów na miód Grupa notuje w drugiej połowie roku. Oznacza to, że znaczącą część przychodów ze sprzedaży oraz zysków z działalności operacyjnej Grupa rozpoznaje w ostatnich miesiącach roku kalendarzowego – podano w komunikacie.

***

M FOOD jest jednym z głównych graczy na rynku obrotu miodem i produktami pszczelimi w Europie. Grupa jest też największą w Europie Środkowo-Wschodniej polską spółką holdingową działającą w szeroko pojętej branży pszczelarskiej, szczególnie w sektorze surowców i produktów spożywczych. Głównym przedmiotem działalności M FOOD jest obrót miodem, czyli pozyskiwanie go od producentów krajowych i zagranicznych oraz sprzedaż zarówno samego surowca (miodu), jak i produktów pochodzenia pszczelego, takich jak miody, w tym miody pitne, oraz produkty apikultury. M FOOD zajmuje się również produkcją miodu, w tym miodu BIO, który zgodnie z rynkowymi prognozami będzie rósł dwukrotnie szybciej niż rynek miodów tradycyjnych. Miód stanowi największy procent sprzedaży Grupy – w 2021 r. wyniósł 97 procent.

Możesz również lubić