Mimo spadku obrotów faktoring odrabia straty. Jaka to usługa?

by Leszek Sadkowski

Polska branża faktoringowa zakończyła 2023 rok nieznacznym spadkiem obrotów na poziomie 2,3 procent. Jest on mniejszy niż na koniec trzeciego kwartału, gdy wyniósł 3,3 procent. Rynek w ostatnim kwartale zaczął nieznacznie odrabiać straty. Z kolei firmy zrzeszone w Polskim Związku Faktorów wykupiły wierzytelności na łączną kwotę 450 mld zł.

Polski Związek Faktorów skupia dużą część podmiotów świadczących usługi faktoringowe. Obecnie zrzesza 24 członków: pięć banków komercyjnych i 19 wyspecjalizowanych firm, udzielających finansowania w ramach umów faktoringu.

Więcej firm i faktur

Członkowie PZF obsłużyli w analizowanym okresie 26,3 tys. firm – o 6 procent więcej niż rok temu – które przedstawiły do wykupu 26,8 mln faktur – o 12 procent więcej niż przed rokiem. Dane wskazują, że zarówno liczba klientów korzystających z faktoringu, jak i liczba faktur, jakie przedstawiają do finansowania, rośnie systematycznie.

Członkowie Związku współpracowali w ubiegłym roku z ponad 26 tys. firm. Największą ich część stanowiły przedsiębiorstwa małe i średnie.

Natomiast w ujęciu sektorowym pod względem struktury obrotów, niezmiennie prym wiodły firmy produkcyjne i dystrybucyjne. Z danych wynika także, że mimo systematycznie rosnącej liczby faktur przekazywanych do obsługi, ich wartość spada.

Alternatywy dla kredytu

Obecna dynamika wzrostu w faktoringu jest sygnałem, który potwierdza, że usługa wciąż cieszy się zainteresowaniem, a sama branża się rozwija. Ponadto, wysoka inflacja równa się luce płynnościowej, co z kolei oznacza wzmożone zapotrzebowanie na dostęp do pieniądza.

Zyskiwać więc będą rozwiązania stanowiące alternatywę dla kredytu. Jednym z nich może być faktoring.

Dodajmy, że z usług polskich firm faktoringowych korzystają najczęściej przedsiębiorcy, którzy wystawiają faktury na wysokie kwoty i z długimi terminami płatności. Są to na ogół producenci i dystrybutorzy – w ich przypadku utrzymanie płynności decyduje o rozwoju lub przetrwaniu.

Na czym polega faktoring?

Co to jest Faktoring i jak działa?

W usłudze chodzi o to, że firma przekazuje faktorowi swoje faktury wystawione kontrahentom w związku z wykonaną usługą lub sprzedanym produktem. Faktor – w ramach usługi faktoringu – wypłaca firmie ustaloną część (do 90%) kwoty widocznej na fakturze.

Możesz również lubić