W przypadku 59 proc. spółek kapitalizacja od dnia debiutu na NC wzrosła. Fot. economista.pl

Kto inwestuje na polskiej giełdzie? Oto udziały w obrotach GPW

by Leszek Sadkowski

W I półroczu 2022 r. inwestorzy zagraniczni wygenerowali 63 proc. obrotów na Głównym Rynku (GR) akcji GPW (+8 pp. rdr) – to rekordowy udział za pierwsze półrocze w ciągu ostatniej dekady. Krajowi inwestorzy indywidualni odpowiadali za 18 proc. obrotów (-6 pp. rdr), a instytucjonalni – za 19 proc. (-2 pp. rdr). Na rynku NewConnect prym nadal wiodą inwestorzy indywidualni, których udział w obrotach wyniósł 83 proc. (-5 pp. rdr). Wzrósł udział inwestorów instytucjonalnych do 11 proc. (+5 pp. rdr). Udział inwestorów zagranicznych, w porównaniu do I połowy 2021 r. nie zmienił się i wyniósł 6 proc.

I połowa roku na Głównym Rynku akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) stała pod znakiem inwestorów zagranicznych – wynika z szacunków.

Dominują inwestorzy zagraniczni

W I połowie tego roku na Głównym Rynku akcji GPW zagraniczni inwestorzy instytucjonalni stanowili aż 63 proc. ogólnego obrotu akcjami. Jest to o 8 punktów procentowych więcej niż w analogicznym okresie przed rokiem. W minionej dekadzie, nigdy dotąd, w pierwszej połowie roku inwestorzy zagraniczni nie stanowili aż tak dużego udziału na naszym rynku. Jednocześnie przełożyło się to na spadek udziału pozostałych dwóch grup inwestorów, czyli inwestorów indywidualnych oraz krajowych instytucjonalnych – mówi Przemysław Gerschmann, Doradca Zarządu GPW.

Dodajmy, że w I półroczu 2022 r. inwestorzy indywidualni wygenerowali 18 proc. obrotów na akcjach notowanych na Głównym Rynku – o 3 pp. mniej niż w II połowie 2021 r. i o 6 pp. mniej niż w I półroczu zeszłego roku. Z kolei krajowi inwestorzy instytucjonalni wygenerowali 19 proc. obrotów.

Analizując te dane musimy wziąć pod uwagę zdarzenia z pierwszej połowy roku. Niemal na wszystkich rynkach akcyjnych na świecie odnotowano spadki, co więcej traciły też inne klasy aktywów takie jak obligacje czy niektóre surowce. Nawet nasze depozyty ulokowane w bankach traciły w związku z globalnym wystrzałem inflacji, która w wielu krajach sięgnęła nawet dwucyfrowych poziomów – dodał Gerschmann.

NewConnect po polsku

Inaczej jest na rynku NewConnect, gdzie niezmiennie największą rolę odgrywają krajowi inwestorzy indywidualni. W I połowie tego roku odpowiadali za 83 proc. obrotów, co w porównaniu z I połową ubiegłego roku stanowi spadek o 5 pp. Inwestorzy zagraniczni w tym samym czasie wygenerowali 6 proc. obrotów, tyle samo co przed rokiem. Grupą, która powiększyła swój udział były krajowe instytucje, które odpowiadały za 11 proc. obrotów.

W I połowie tego roku inwestowanie stało się bardziej wymagające, co związane było z trzema czynnikami. Pierwszy z nich to niepewność co do losów światowej gospodarki. Drugi to zmiana kierunku polityki monetarnej banków centralnych w Europie oraz w Stanach Zjednoczonych. Natomiast trzeci to niepewność co do sytuacji geopolitycznej. W związku z tymi czynnikami, nawet te aktywa, które miały być bezpiecznymi nie do końca spełniły swoje oczekiwania. Dlatego też inwestorzy wyraźnie ograniczają swoją aktywność w obszarze instrumentów finansowych, które są uznawane za najbardziej ryzykowne i najbardziej zmienne – podsumował Gerschmann.

Wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW w I półroczu br. przekroczyła 181 mld zł.

Możesz również lubić