Klepsydra konsoliduje rynek funeralny. Chodzi o miliardy złotych

by Leszek Sadkowski

Grupa Klepsydra, lider rynku funeralnego w Polsce i pierwsza spółka z tego segmentu notowana na GPW, opublikowała dobre wyniki finansowe, nawet pomimo trudnego rynku, który od ubiegłego roku spadł o blisko 12 procent. Przychody spółek z grupy kapitałowej w I-III kw. 2023 r. wyniosły 25,3 mln zł, EBITDA 5,4 mln zł, natomiast zysk netto Grupy w omawianym okresie wyniósł 3,6 mln zł. I nie tylko tym mogą pochwalić się jej twórcy.

W okresie I-III kw. 2023 r. Grupa Klepsydra przeprowadziła łącznie 1905 pochówków (1966 w 2022 r.), 6229 kremacji (8554 w 2022 r.) oraz obsłużyła 481 międzynarodowych zleceń transportu zmarłych (690 w 2022 r.). W związku z realizacją strategii planuje też pozyskać na przejęcia w wyniku emisji akcji około 30 mln zł, z czego w lipcu pozyskała już 6,75 mln zł.

Tegoroczne wydarzenia (I-III kw. 2023 r.):

* W czerwcu 2023 r. Grupa Klepsydra w wyniku odwrotnego przejęcia notowanej na NewConnect spółki Merit, jako pierwsza spółka z segmentu funeralnego weszła na GPW.

* Grupa opublikowała strategię, w ramach której, dzięki konsolidacji rynku w Polsce, zamierza zdobyć pozycję lidera.

* Na początku lipca pozyskała w wyniku emisji akcji 6,75 mln zł, która zostanie przeznaczona na sfinansowanie pierwszych przejęć firm pogrzebowych oraz zasilenie Spółki w środki obrotowe.

* Pod koniec czerwca dokonała pierwszego przejęcia w ramach realizacji strategii nabywając 67,62 procent kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych z siedzibą w Krakowie (PUK).

* W listopadzie Grupa podpisała warunkową umowę na zakup 100 procent udziałów w drugiej spółce pogrzebowej – Sotor.

Marek Cichewicz, prezes zarządu spółki holdingowej Grupa Klepsydra:

Pierwsze trzy kwartały 2023 roku były dla nas bardzo intensywne ale też bardzo satysfakcjonujące. Nasze wyniki finansowe są znacząco lepsze od rynku, który spowalnia i zmierza do normalizacji po covidowej zwyżce. Intensywnie rozbudowujemy też naszą grupę kapitałową, ponieważ właśnie w konsolidacji rynku upatrujemy szansę na wzrost w ciągu najbliższych kilku lat.

Strategia wzrostu

Grupa Klepsydra koncentruje się obecnie na realizacji strategii rozwoju opartej na konsolidacji rozdrobionego rynku funeralnego w Polsce. Dzięki temu liczy na wzrost wyników finansowych w kolejnych latach. Celem strategicznym jest konsolidacja rozdrobnionego, krajowego rynku usług funeralnych. A będzie co robić, gdyż jest on wart dziś 4 do 5 mld zł.

Pozwolić ma to na zbudowanie innowacyjnej Grupy, skupiającej duże lokalne marki i skokowy wzrost wyników finansowych w najbliższych latach.

Kolejne przejęcia spółek o podobnej wielkości, działających w dużych lub średnich miastach Polski, planowane są na lata 2024-2027, co pozwolić ma na zbudowanie w okresie najbliższych 5 lat silnej grupy kapitałowej posiadającej około 20 podmiotów działających na rynkach lokalnych w Polsce i posiadającą do 10 procent udziału w rozdrobnionym rynku. Na realizację tych celów akwizycyjnych Grupa zamierza przeznaczać rocznie do 80 procent zysku netto – podano w strategii.

Jaka będzie dywidenda?

Po okresie pierwszych inwestycji związanych z rozwojem, spółka planuje dołączyć do grona spółek regularnie wypłacających inwestorom dywidendę. Zgodnie z przyjętą polityką dywidendową, od 2024 r. Grupa planuje wypłacać inwestorom dywidendę w wysokości do 20 procent zysku netto. Pierwsza wypłata dywidendy nastąpiłaby więc w 2025 r. (z zysku netto za 2024 r.).

***

Grupa Klepsydra S.A. (GPW: KLE) to lider rynku funeralnego w Polsce oraz jedyna spółka z tego segmentu, notowana na GPW. Świadczy kompleksowe usługi funeralne – pogrzebowe i kremacyjne na terenie Polski i świata.

Klepsydra to spółka holdingowa, w skład której wchodzą obecnie 4 spółki: Firma Pogrzebowa „Klepsydra” Sp. z o. o., która świadczy usługi pogrzebowe, cmentarne, kremacyjne, Bongo Sp. z o. o., specjalizująca się w transgranicznym transporcie osób zmarłych i ich prochów, Centrum Pogrzebowe Sp. z o. o., która realizuje inwestycję budowy spopielarni i cmentarza w Krakowie i zarządza tymi obiektami oraz Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (PUK), świadczące usługi pogrzebowe i kremacyjne, w którym Grupa nabyła w czerwcu 2023 r. 67,62 procent kapitału zakładowego.

To spółka rodzinna, ma ponad 60-letnie doświadczenie w sektorze funeralnym w Polsce, a jej sukces tworzą menedżerowie z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem w branży.

W 2022 r. przychody Grupy wyniosły blisko 29,6 mln zł, zysk operacyjny 6,5 mln zł, natomiast netto 5,1 mln zł. Grupa zatrudnia obecnie ponad 100 osób.

Możesz również lubić