Nowe gospodarcze potęgi świata. Kiedy Chiny prześcigną USA?

by Leszek Sadkowski

Amerykański bank inwestycyjny Goldman Sachs przygotował prognozy gospodarczego rozwoju 104 państw świata w perspektywie do 2075 roku. Wedle tej prognozy Chiny pod względem gospodarczym prześcigną Stany Zjednoczone w 2035 roku, a w 2075 roku dokonają tego Indie. Ciekawe są też dalsze pozycje w tym zestawieniu.

Dane Banku Światowego pokazują, że w 2021 roku PKB Stanów Zjednoczonych wynosił 23 bln USD (ok. 103,1 bln PLN), a Chin 18 bln USD (ok. 80,69 bln PLN), czyli różnica pomiędzy oboma krajami powoli jest niwelowana.

Wedle przewidywań analityków Goldman Sachs do grona największych gospodarek świata w ciągu najbliższej dekady dołączy Indonezja. W 2050 roku będzie to już czwarta gospodarka świata choć dodajmy, są to tylko prognozy, które wcale nie muszą się ziścić, bo zamożny Zachód wcale tak prędko, jak się wszystkim wydaje, nie abdykuje.

Do pierwszej dziesiątki największych gospodarek w skali globu do 2075 roku dołączyć też mają:

* Nigeria
* Pakistan
* Egipt

W 2075 roku pierwszą trójkę państw o największych gospodarkach świata stanowić mają tym samym Chiny, Indie i Stany Zjednoczone.

Ekonomiści Goldman Sachs przewidują, że w przeciągu następnych 30 lat coraz większa część światowego PKB będzie generowana przez Azję. I np. w latach 2024-2029 chiński PKB średnio będzie rósł 4 procent rocznie, a USA o 1.9 procent.

Chiny – jedna trzecia globalnego wzrostu

Precyzyjnie rzecz ujmując to 38,6 procent wzrostu świata w latach 2013-2021. Tak wynika z najnowszego raportu Banku Światowego (World Development Indicators Database). Wielkość ta przekracza łączny wkład w światową gospodarkę państw grupy G7.

W ujęciu globalnym w ostatnich 10 latach Chiny były głównym motorem gospodarki. Dedykujemy tę informację wszystkim, którzy uważają, że gospodarczy rozwód z Chinami (decoupling) da się przeprowadzić szybko i bez bólu – podsumowuje serwis chiny24.com.

Możesz również lubić