KGHM i TAURON szukają źródeł energii. Użyją reaktorów jądrowych

by Leszek Sadkowski

KGHM i TAURON podpisały list intencyjny dotyczący współpracy w zakresie budowy niskoemisyjnych źródeł energii, w tym z zastosowaniem małych modułowych reaktorów jądrowych (SMR). List intencyjny został podpisany podczas Szczytu Klimatycznego TOGETAIR 2022 w Warszawie.

Zainicjowaliśmy projekt produkcji czystej energii jako jedni z pierwszych w Polsce. Podpisaliśmy umowę z amerykańskim partnerem i przygotowujemy analizy dotyczące inwestycji. Technologia SMR zwiększy efektywność kosztową KGHM i przekształci polski sektor energetyczny. Wspólnie z TAURONEM będziemy działać i badać możliwości dalszego rozwoju – powiedział na konferencji prasowej Marcin Chudziński, prezes zarządu KGHM Polska Miedź.

TAURON podał z kolei, że kontynuuje założenia Zielonego Zwrotu, czyli konkretny plan transformacji w kierunku czystych źródeł energii.

Od momentu ogłoszenia tej strategii zwiększyliśmy nasz portfel OZE o pięć farm wiatrowych i trzy elektrownie fotowoltaiczne, a kolejne projekty są w budowie – mówił Paweł Szczeszek, prezes zarządu TAURON Polska Energia. – Dążymy do tego, by modułowe reaktory jądrowe stanowiły istotny element naszego docelowego miksu wytwórczego. Zapewne znajdzie to odzwierciedlenie w przygotowywanej w Grupie nowej strategii korporacyjnej. Nawiązana dziś współpraca z KGHM otwiera przed nami tę perspektywę – dodał.

TAURON i KGHM zamierzają wspólnie prowadzić prace badawczo – rozwojowe, z zastosowaniem technologii SMR. W przyszłości w grę wchodzą też inne projekty inwestycyjne wykorzystujące niskoemisyjne źródła energii. Spółki przygotują harmonogram prac, planowane są również analizy prawne i inne przedsięwzięcia promujące działania, które będą miały wpływ na bezpieczeństwo energetyczne Polski.

Przypomnijmy, że w ramach zawartej na początku 2022 roku umowy, KGHM z firmą NuScale wdroży technologię SMR w Polsce. Pierwsza elektrownia ma zostać uruchomiona do 2029 roku co pozwoli uniknąć Polsce nawet 8 mln ton emisji CO₂ rocznie. Czysta energia zasili oddziały produkcyjne miedziowej spółki. Projekt jest modułowy, co oznacza łatwe zwiększanie skali przedsięwzięcia. Budowa małych reaktorów jądrowych jest zaś bezpośrednio związana z Polityką Klimatyczną KGHM oraz nowym kierunkiem strategicznym spółki, czyli produkcją energii.

Możesz również lubić