Jakie kwoty wysyłają z Polski ukraińscy uchodźcy swoim bliskim?

by Leszek Sadkowski

Obywatele Ukrainy przebywający w Polsce wysyłają do swojego kraju średnio około 771 złotych miesięcznie. Świadczą o tym wyniki badania „Obywatele Ukrainy na polskim rynku pracy. Nowe wyzwania i perspektywy” przeprowadzonego przez Platformę Migracyjną EWL, Fundację EWL oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

Badanie pokazało, że ponad połowa przebywających w Polsce ukraińskich obywateli deklaruje, że wysyła środki pieniężne do Ukrainy (56 procent), a ok. 6 procent, że otrzymuje pieniądze z Ukrainy.

Finansowe wsparcie ojczyzny

Zdaniem ekspertów fakt ten świadczy o tym, że zarówno migranci, którzy przybyli do Polski przed wojną, jak i w jej trakcie oraz uchodźcy wojenni, znaleźli pracę lub inne źródło dochodu, które im na to pozwala.

Nasze badanie pokazało, że ponad połowa przebywających w Polsce obywateli Ukrainy deklaruje, że wspiera ojczyznę poprzez regularne przekazywanie pieniędzy. To jeden z tych przykładów, gdy aktywizacja zawodowa obywateli Ukrainy w Polsce w istotny sposób przyczynia się do nieocenionego wsparcia współobywateli pozostających w ojczyźnie w obliczu rosyjskiej agresji – komentuje wyniki badań Andrzej Korkus, prezes Platformy Migracyjnej EWL.

Jak pokazało badanie, ukraińscy obywatele przesyłają do swojej ojczyzny średnio około 771 złotych miesięcznie. W przypadku migrantów przedwojennych kwota ta wynosi średnio około 899 złotych miesięcznie, a w przypadku uchodźców wojennych jest o 1/3 mniejsza (około 578 złotych).

Przeciętna sytuacja materialna

Najwięcej obywateli Ukrainy (30 procent) znajdujących się w Polsce deklaruje, że przesyła do Ukrainy kwotę między 501 a 1000 złotych miesięcznie. Blisko połowa (49 procent) migrantów przedwojennych deklaruje, że wysyła miesięcznie kwoty między 301 a 1000 złotych miesięcznie. Z kolei uchodźcy wojenni najczęściej przekazują kwotę do 300 złotych miesięcznie (39 procent).

Zdaniem autorów badania może to świadczyć o tym, że większość środków uchodźcy z Ukrainy przeznaczają na utrzymanie członków swoich rodzin, w tym dzieci, które przyjechały wraz z nimi.

Dodajmy, że ponad połowa Ukraińców (55 procent) mieszkających w Polsce oceniaj swoją sytuację materialną jako przeciętną. Warto zauważyć, że na raczej dobrą sytuację materialną częściej wskazują uchodźcy wojenni (22 procent) niż migranci przedwojenni (14 procent). Fakt ten może sugerować, że wskutek wojny do Polski przyjechali ukraińscy obywatele o zróżnicowanym poziomie zamożności.

***

Badanie z obywatelami Ukrainy przebywającymi w Polsce zostało przeprowadzone w dniach 4–13 marca 2023 roku za pomocą wywiadów bezpośrednich F2F w kilkunastu miejscowościach Polski na próbie liczącej łącznie N=500 dorosłych obywateli Ukrainy, zarówno migrantów przedwojennych, jak i uchodźców wojennych z Ukrainy. Kwestionariusz badania został opracowany przez Platformę Migracyjną EWL oraz Studium Europy Wschodniej UW z wykorzystaniem części pytań zgłoszonych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Urząd do Spraw Cudzoziemców i Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

Możesz również lubić