Inwestorzy wyjechali na wakacje. Trudny rok dla posiadaczy akcji

by Leszek Sadkowski

Spory spadek wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń na Głównym Rynku odnotowała warszawska giełda w czerwcu – 28 procent rdr do 17,7 mld zł. Nastąpił za to wzrost wolumenu obrotu kontraktami terminowymi na indeksy o 41,6 procent rdr do poziomu 738,7 tysięcy sztuk.

W czerwcu 2022 r. łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 17,8 mld zł, czyli o ponad 30 procent mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń spadła o 28 procent do poziomu 17,7 mld zł, a średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 844,4 mln zł, o 28 procent mniej niż rok wcześniej – podała GPW.

Mocne przeceny indeksów

Wartość indeksu WIG na koniec czerwca wyniosła 53 573,42 pkt i była o 18,9 procent niższa niż przed rokiem. Widać zatem, że był to trudny rok dla posiadaczy akcji

Na rynku NewConnect w czerwcu odnotowano spadek łącznej wartości obrotu akcjami o 48,7 procent do poziomu 179,2 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect spadła o 49,4 procent i wyniosła 165,3 mln zł.

Kapitalizacja 375 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku w czerwcu 2022 r. wyniosła 554,5 mld zł (118,5 mld EUR). Łączna kapitalizacja 420 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła 1 093,4 mld zł (233,6 mld EUR).

Pochodne i Catalyst

Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi w czerwcu wyniósł 1 568,4 tys. sztuk, czyli o 18 procent więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy wzrósł o 41,6 procent do poziomu 738,7 tys. sztuk, wolumen obrotu kontraktami na akcje spadł o 30,9% rdr do 136,8 tys. sztuk, wolumen obrotu kontraktami na waluty wzrósł o 12,5 procent do 661,4 tys. sztuk – wynika z raportu Giełdy.

Dodajmy, że w czerwcu odnotowano spadek wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 6,9 procent do poziomu 228,5 mln zł oraz wzrost obrotów ETF-ami o 54,1 procent do 61,8 mln zł.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec czerwca 93,3 mld zł, wobec 102,3 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, a wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń wzrosła o 325,2 procent rdr do poziomu 947,8 mln zł.

Energia i gaz

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym wyniósł w czerwcu 12,8 TWh, co oznacza spadek o 29,6 procent rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot spadł o 12,9% rdr do poziomu 2,5 TWh. Na rynku forward wolumen spadł o 32,8 procent rdr do poziomu 10,3 TWh.

Jeśli chodzi o obrót gazem ziemnym to spadł on o 18,9 procent rdr do 11,1 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu wzrósł o 19,3 procent do poziomu 1,2 TWh. Na rynku terminowym odnotowano zaś spadek o 21,9 procent do poziomu 9,9 TWh.

Możesz również lubić