Tylu uchodźców z Ukrainy pracuje już w Polsce. Udana integracja

by Leszek Sadkowski

Zdecydowana większość obywateli Ukrainy przebywających w Polsce deklaruje, że podjęła pracę. Z tym, że odsetek zatrudnionych jest wyższy wśród migrantów przedwojennych niż wśród uchodźców. Natomiast pracę zgodną ze swoimi kwalifikacjami wykonuje w naszym kraju jedynie co trzeci zatrudniony ukraiński obywatel. I tę sytuację należy poprawić.

Najnowsze dane pochodzą z badania „Obywatele Ukrainy na polskim rynku pracy. Nowe wyzwania i perspektywy” przeprowadzonego przez Platformę Migracyjną EWL, Fundację EWL oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

Mocniejsza pozycja

Badanie pokazało, że 78 procent przebywających w Polsce ukraińskich obywateli podjęło pracę. Odsetek zatrudnienia jest o 12 pkt. procent wyższy u osób, które przyjechały do naszego kraju przed wojną (83 wobec 71 procent wśród uchodźców wojennych). Jest to efekt mocniejszej, wynikającej m.in. ze zdecydowanie lepszej znajomości języka polskiego, pozycji migrantów przedwojennych z Ukrainy na polskim rynku pracy.

Zdaniem autorów raportu Polska odniosła duże sukcesy w zapewnianiu zatrudnienia uchodźcom z Ukrainy.

Dzięki programom szkoleniowym i wsparciu ze strony polskich pracodawców, obywatele Ukrainy mają możliwość nauki języka polskiego oraz zdobycia nowych kwalifikacji, co pozwoli im na pracę w swoim zawodzie, jak i wzmocnienie rynku pracy, m.in poprzez podjęcie zatrudnienia w kluczowych z perspektywy polskiej gospodarki sektorach – komentuje wyniki badania Andrzej Korkus, Prezes Platformy Migracyjnej EWL.

Niedopasowanie kwalifikacji

Według badania jedynie 35 procent zatrudnionych w Polsce ukraińskich obywateli zajmuje stanowiska zgodne ze swoimi kompetencjami. Niedopasowanie kwalifikacji do wykonywanej pracy jest mniej widoczne wśród migrantów, którzy przyjechali do naszego kraju przed wybuchem wojny. 42 procent z nich deklaruje, że znalazło zatrudnienie zgodne ze zdobytymi kwalifikacjami. Natomiast wśród uchodźców wojennych odsetek ten jest niemal dwukrotnie niższy (23 procent).

Zdaniem autorów raportu możemy spodziewać się, że ta część uchodźców, która zdecyduje się zostać w Polsce na dłużej, polepszy swoje kompetencje językowe, a w dalszej perspektywie będzie szukać pracy zgodnej ze swoimi kwalifikacjami.

W interesie naszej gospodarki jest, aby ta grupa znalazła zatrudnienie odpowiadające nabytym wcześniej kwalifikacjom. Nasze doświadczenie wskazuje, że pierwszym krokiem do tego celu jest umożliwienie uczestnictwa w kursach językowych i zawodowych, a także nostryfikacja uzyskanych wcześniej dyplomów i uprawnień – podkreśla Andrzej Korkus.

Bariery i problemy

Eksperci komentujący najnowsze badanie EWL zwracają uwagę na to, że Polska przyjęła więcej ukraińskich uchodźców niż jakikolwiek inny kraj w Europie. Mimo to część z nich dalej pozostaje bez pracy.

Ukraińcy napotykają liczne przeszkody, próbując znaleźć pracę – w tym bariery językowe, brak sieci społecznych lub zawodowych, ograniczone zrozumienie lokalnego rynku pracy i obciążenia związane z opieką nad dziećmi. Kluczową rolę, aby pomóc im pokonać te bariery, mają do odegrania firmy – podkreśla Paulina Jaworska, Country Director – Poland w międzynarodowej organizacji Tent Partnership for Refugees.

***

Badanie z obywatelami Ukrainy przebywającymi w Polsce zostało przeprowadzone w dniach 4–13 marca 2023 roku za pomocą wywiadów bezpośrednich F2F w kilkunastu miejscowościach Polski na próbie liczącej łącznie N=500 dorosłych obywateli Ukrainy, zarówno migrantów przedwojennych, jak i uchodźców wojennych z Ukrainy.

Kwestionariusz badania został opracowany przez Platformę Migracyjną EWL oraz Studium Europy Wschodniej UW z wykorzystaniem części pytań zgłoszonych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Urząd do Spraw Cudzoziemców i Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

Możesz również lubić