Ile pieniędzy wydali Ukraińcy w Polsce? Wojnę widać w wynikach

by Leszek Sadkowski

Dane Straży Granicznej podsumowujące okres od 24 lutego do 31 marca br. wskazywały, że granicę z Polską przekroczyło 2,39 mln osób uciekających przez wojną. Ma to swoje przełożenie na dane dotyczące wydatków Ukraińców w Polsce, które w pierwszym kwartale 2022 r. wyniosły 647,2 mln zł, czyli o 194 mln zł więcej niż rok wcześniej.

Trudno ocenić czy ta kwota jest duża czy mała, nadal jednak jest to wynik daleki od tych notowanych przed pandemią, bowiem w latach 2016-2020 w pierwszych kwartałach roku nasi wschodni sąsiedzi wydawali w Polsce średnio 1,5 mld zł. Eksperci Personnel Service wskazują, że jest efekt wojny i napływu uchodźców do Polski, co w wydatkach zobaczymy w kolejnych kwartałach.

Z najnowszego raportu GUS wynika, że w pierwszym kwartale br. cudzoziemcy przekroczyli granicę Polski 31,1 mln razy. To o 55 procent więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej, kiedy ta liczba wyniosła 20 mln. Nadal jednak daleko jest do wyniku sprzed pandemii. W 2019 r. liczba przekroczeń granicy wyniosła bowiem 50,8 mln, co wprost przekładało się na wydatki cudzoziemców na zakupy i usługi. Ukraińcy w pierwszym kwartale br. przekroczyli granicę z Polską 4,1 mln razy, podczas gdy rok wcześniej 1,4 mln razy.

W wynikach za pierwszy kwartał przebija się już efekt wojny i zwiększonych przekroczeń granicy. Jednak ten efekt wyraźnie pokaże się dopiero w kolejnych kwartałach. Tendencja jest wzrostowa, zarówno jeżeli chodzi o przekroczenia granicy, jak i wydatki Ukraińców. Te ostatnie wzrosły o niemal 43 procent i zbliżyły się do 650 mln zł. To jednak nadal dwuipółkrotnie mniej niż przed pandemią – komentuje Krzysztof Inglot, założyciel Personnel Service i ekspert ds. rynku pracy.

Przypomnijmy, że przed wybuchem pandemii, w latach 2017-2019 Ukraińcy w pierwszym kwartale roku zostawiali w Polsce od 1,57 mld zł do nawet 1,69 mld zł. W 2020 r. ten wynik spadł do 1,48 mld zł, co jeszcze nie oddało w pełni konsekwencji wybuchu pandemii. Te zobaczyliśmy wyraźnie w pierwszym kwartale 2021 r., kiedy wydatki Ukraińców w Polsce wyniosły zaledwie 452,8 mln zł.

Wydatki cudzoziemców w Polsce

Ogółem cudzoziemcy w pierwszym kwartale 2022 r. wydali w Polsce 6,5 mld zł, czyli o 60,9 procent więcej w porównaniu rok do roku. W pierwszych trzech miesiącach roku najwięcej w naszym kraju wydali Niemcy (3,1 mld zł, o 46,1 procent więcej rok do roku). Na drugim miejscu znaleźli się Czesi z kwotą 791,8 mln zł (43,7 procent więcej rok do roku). Podium zamykają Ukraińcy z kwotą 647,2 mln zł (42,9 procent więcej rok do roku).

W strukturze wydatków poniesionych w Polsce przez cudzoziemców udział Niemców wynosi tym samym 57,7 procent, Czechów 14,6 procent, a Ukraińców 11,9. Następnie są Słowacy (8,7 procent), Litwini (4,5 procent), Białorusini (2,4 procent) oraz Rosjanie ze znikomym udziałem 0,2 procent.

Cudzoziemcy przekraczający zewnętrzną lądową granicę UE, czyli głównie Ukraińcy (odpowiadali za niecałe 13 procent ruchu granicznego) na zakup towarów nieżywnościowych przeznaczyli 81,3 procent swoich wydatków, na żywność i napoje bezalkoholowe 13,3, a na usługi 5,2 procent.

Możesz również lubić