Grupa Volkswagen podaje wyniki. To był trudny rok dla branży

by Leszek Sadkowski

Wzrost przychodów ze sprzedaży o 12 procent rok do roku – do 279,2 mld euro; spadek liczby dostarczonych pojazdów został zrekompensowany miksem modelowym i polityką cenową. Portfel zamówień pozostaje na wysokim poziomie – 1,8 mln pojazdów. Zysk operacyjny przed uwzględnieniem pozycji specjalnych wzrósł o 13 procent – do 22,5 mld euro; marża zysku operacyjnego wzrosła do 8 mld EUR. Zysk operacyjny przed uwzględnieniem pozycji specjalnych wzrósł o 13 procent – do 22,5 mld EUR, a marża zysku operacyjnego wzrosła do 8,1 procent – oto główne dane finansowe, które ogłosiła Grupa Volkswagena.

Dodatkowo, płynność netto dywizji motoryzacyjnej wzrosła do 43 miliardów euro, w tym 16,1 mld z wprowadzenia Porsche na giełdę
Wzrost dostaw pojazdów elektrycznych wzrósł o 26 procent – do poziomu 572 100 sztuk w 2022 roku, a udział aut z tego typu napędem w dostawach Grupy wzrósł do 7 procent. Volkswagen jest więc na dobrej drodze do osiągnięcia 20 procent udziału aut elektrycznych w dostawach ogółem w 2025 roku i 50 procent w 2030 roku.

Dywidenda i perspektywy

Zarząd i rada nadzorcza proponują dywidendę w wysokości 8,70 euro na akcję zwykłą i 8,76 euro na akcję uprzywilejowaną, co oznacza, że wskaźnik wypłaty wzrośnie do 29,4 procent (poprzednio 25,4 procent).

Perspektywy Grupy na rok 2023 to spodziewany wzrost dostaw do ok. 9,5 mln pojazdów; wzrost przychodów ze sprzedaży o 10-15 procent głównie dzięki dużemu portfelowi zamówień, rentowność operacyjna sprzedaży w przedziale w przedziale 7,5-8,5 procent przy silnym wzroście raportowanych przepływów pieniężnych netto

Autoocena koncernu

Grupa Volkswagen ocenia, że osiągnęła dobre wyniki w 2022 r. – nawet pomimo trwających zakłóceń w dostawach oraz wyższych kosztów surowców i energii rentowność się poprawiła. Było to możliwe dzięki utrzymaniu dyscypliny cenowej, postępom w zakresie ograniczania kosztów oraz lepszemu dopasowaniu miksu modelowego, który pomógł zwiększyć zysk operacyjny przed uwzględnieniem pozycji specjalnych o 2,5 mld euro – do 22,5 mld euro.

Firma podała też, że poczyniła postępy w realizacji swojej strategii, w szczególności dzięki udanemu debiutowi Porsche na giełdzie, uruchomieniu spółki PowerCo, zajmującej się produkcją akumulatorów i budowie pierwszej gigafabryki ogniw w Salzgitter. Równie ważne były także uruchomienie produkcji elektrycznego Volkswagena ID.4 w USA oraz partnerstwo z Horizon Robotics w celu wzmocnienia przewagi konkurencyjnej w Chinach.

Całkowite przychody wzrosły o 11,6 procent – do 279,2 mld euro, na co wpływ miał dopracowany miks modelowy, rosnąca sprzedaż lepiej wyposażonych samochodów i większa liczba modeli. Wpływ na to miało także utrzymywanie dyscypliny w zakresie ograniczania kosztów. Znacząco wzrosły dostawy pojazdów całkowicie elektrycznych, podczas gdy łączna liczba dostarczonych pojazdów spadła o 7 procent, przede wszystkim z powodu niedoboru półprzewodników i zakłóceń w łańcuchach dostaw.

Gama elektrycznych modeli

Łącznie do klientów dostarczono 572 100 pojazdów elektrycznych, czyli o ponad jedną czwartą więcej niż w poprzednim roku, co świadczy o stale rosnącej popularności gamy elektrycznych modeli Grupy. Udział tych pojazdów w łącznych dostawach wzrósł do około 7 procent. Zysk operacyjny przed uwzględnieniem pozycji specjalnych wzrósł do 22,5 (20,0) mld euro, co odpowiada rentowności operacyjnej sprzedaży przed uwzględnieniem pozycji specjalnych w wysokości 8,1 (8,0) procent. Zysk przed opodatkowaniem wzrósł o 9,5 procent – z 20,1 do 22 mld euro, a zysk po opodatkowaniu wzrósł o 2,6 procent – z 15,4 do 15,8 mld euro.

Nasze wyniki w ubiegłym roku wykazały poprawę odporności Grupy Volkswagen w trudnych warunkach globalnych. Pomimo znaczących wyzwań związanych z łańcuchem dostaw, które doprowadziły do spadku ogólnej liczby dostaw, w 2022 roku dostarczyliśmy 572 100 pojazdów w pełni elektrycznych i zwiększyliśmy zysk operacyjny. Dzisiejsze wyniki to dowód na to, że Grupa ma solidne fundamenty finansowe, na których konsekwentnie realizuje swoją strategię. Spodziewamy się, że w bieżącym roku wąskie gardła w łańcuchu dostaw będą stopniowo ustępować, co pozwoli nam na obsługę wysokiego portfela zamówień – powiedział Arno Antlitz, dyrektor finansowy i operacyjny Grupy Volkswagen.

Prognoza na ten rok

Grupa Volkswagen spodziewa się, że łączne dostawy pojazdów wzrosną w 2023 roku do około 9,5 miliona, głównie dzięki dużemu portfelowi zamówień. Powinien się on stopniowo zmniejszać ze względu na prognozowaną poprawę sytuacji z dostawami półprzewodników i łańcuchem logistycznym. Grupa Volkswagen oczekuje, że przychody ze sprzedaży będą o 10 do 15 procent wyższe niż w roku poprzednim. Jeśli chodzi o wynik operacyjny Grupy, to w 2023 roku prognozowana jest rentowność operacyjna sprzedaży w przedziale od 7,5 do 8,5 procent.

W dywizji motoryzacyjnej spodziewany jest wskaźnik wydatków na badania i rozwój na poziomie około 8 procent, a stosunek inwestycji do przychodów ze sprzedaży – około 6,5 procent. Grupa Volkswagen w 2023 roku spodziewa się silnego wzrostu przepływów pieniężnych netto. Płynność netto ma wynieść od 35 do 40 mld euro; obejmuje to przepływ środków w związku z wypłatą dywidendy przypadającej na 2023 rok na poziomie 11 mld euro. Oczekuje się, że zwrot z inwestycji wyniesie od 12 do 15 procent – podsumowała swoje dane Grupa.

Możesz również lubić