Kwartał Grupy Polsat Plus. Budowa multikoncernu trwa

by Leszek Sadkowski

W pierwszym kwartale br. Grupa Polsat Plus zwiększyła bazę klientów usług multiplay do blisko 2,5 mln, kanał Polsat był liderem oglądalności w grupie komercyjnej wśród kanałów głównych, a liczba użytkowników portali wzrosła do ponad 21 mln. Grupa intensyfikuje też działania nakierowane na szybkie uruchomienie kolejnych źródeł produkcji czystej energii – m.in. ze słońca i wiatru – oraz kontynuuje przygotowania do rozpoczęcia produkcji zielonego wodoru – zeroemisyjnego paliwa przyszłości. Czyli działo się dużo.

Grupa Polsat Plus podała też, że przykłada dużą wagę do społecznej odpowiedzialności biznesu. Dlatego od pierwszych dni rosyjskiej inwazji priorytetem dla niej było zapewnienie uchodźcom z Ukrainy łączności i kontaktu z rodziną w postaci darmowych starterów i usług telekomunikacyjnych.

Dostarczamy bieżące informacje o sytuacji w Ukrainie w naszych kanałach informacyjnych i portalach. W ramach usług telewizyjnych udostępniamy bezpłatnie pakiet popularnych kanałów ukraińskich. Wsparliśmy też akcję „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” – mówi Mirosław Błaszczyk, Prezes Zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtela, Grupa Polsat Plus. – Jednocześnie sytuacja, w której się znaleźliśmy, ma ogromy wpływ na segment energetyczny w całej Europie. Utwierdza nas to w przekonaniu o konieczności przeprowadzenia szybkiej transformacji energetycznej naszego kraju i słuszności podejmowanych przez nas działań w tym obszarze – dodaje.

Czysta Energia

Nowym obszarem działalności Grupy Polsat Plus, któremu warto się przyjrzeć, obok segmentu Telekomunikacji pod marką Plus oraz Kontentu pod marką Polsat jest produkcja Czystej Energii – w szczególności ze słońca, wiatru, biomasy i termicznej obróbki odpadów – oraz budowa pełnego, ogólnokrajowego łańcucha wartości zielonego wodoru. Wspólnie z ZE PAK Grupa Polsat Plus chce stać się wiodącym w Polsce producentem zielonej energii i zielonego wodoru, dlatego przystąpiła do implementacji kolejnych działań mających na celu sprawną budowę nowego segmentu działalności.

Grupa podała, że wśród działań zrealizowanych w I kwartale znalazł się skonstruowany przez polskich inżynierów autobus wodorowy, który uzyskał homologację europejską i wkrótce zostanie zaprezentowany. Trwają też prace nad zawarciem umowy na budowę fabryki autobusów wodorowych zlokalizowanej w Kraśniku. Dostawa pierwszego elektrolizera jest potwierdzona na III kwartał. Uzyskano ponadto przyłącze dzielone dla instalacji fotowoltaicznych i gazowych, które będą zlokalizowane w Przykonie.

Realizacja strategii multiplay

Grupa Polsat Plus wciąż pozostaje największym dostawcą usług pakietowych, a jej oferta usług łączonych, oparta o mechanizm rabatów na każdy dodatkowy produkt lub usługę z portfolio Grupy, cieszy się sporym zainteresowaniem klientów.

Mimo znaczącej zmiany w sytuacji geopolitycznej i makroekonomicznej realizujemy naszą strategię multiplay. Na koniec marca z oferty usług łączonych korzystało 2,5 miliona naszych klientów. Dostarczamy o 200 tysięcy usług kontraktowych więcej niż rok temu. Wraz z rosnącą popularnością taryf 5G przyczyniło się to do wzrostu średniego przychodu od klientów indywidualnych do blisko 70 złotych – mówi Maciej Stec, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii Cyfrowego Polsatu i Polkomtela.

Liczba świadczonych usług przedpłaconych zwiększyła się do ponad 2,8 mln, na co wpływ miały dystrybucja darmowych starterów dla obywateli Ukrainy oraz konsolidacja wyników Premium Mobile. Jednocześnie średni miesięczny przychód od tych klientów wzrósł o 10 procent do 17,2 złotych, do czego przyczyniły się zmiany wprowadzane w ofercie mobilnej oraz telewizyjnej.

Największa sieć 5G i media

W zasięgu największej sieci 5G od Plusa jest już ponad 19 milionów osób, a liczba stacji 5G Plusa wynosi blisko 3000, zapewniając zasięg 5G w 800 miejscowościach.

W I kwartale w związku z większym zainteresowaniem widzów bieżącymi informacjami wyraźny wzrost oglądalności odnotowały kanały informacyjne Telewizji Polsat – udział w oglądalności stacji Polsat News wzrósł do 2,17 procent, a kanału Wydarzenia 24 – do 0,63 procent. Udział w oglądalności wszystkich kanałów Grupy Polsat Plus wyniósł tym samym 23,2 procent. Średniomiesięczna liczba użytkowników wszystkich portali i serwisów należących do Grupy Polsat-Interia osiągnęła poziom 21,2 miliona, co oznacza wzrost o milion użytkowników w skali roku. Średnia liczba odsłon wszystkich portali wyniosła z kolei 2,2 miliarda miesięcznie.

Tworzymy i dostarczamy w ramach 39 kanałów TV, różnymi technologiami i na wszystkie urządzenia naszych widzów różne treści. W I kwartale stacja Polsat była liderem oglądalności w grupie komercyjnej, a udział całej Grupy Telewizji Polsat w oglądalności wyniósł 23,2 procent, co jest zgodne z naszymi założeniami strategicznymi. Nasze przychody z reklamy TV rosły zgodnie z rynkiem – wylicza Stanisław Janowski, Prezes Zarządu Telewizji Polsat. – Kontynuujemy budowę pozycji na rynku wydawców internetowych, liczba użytkowników naszych portali wzrosła w ciągu roku o 1 milion – dodaje.

Projekty z obszaru OZE

Całkowite przychody Grupy Polsat Plus wzrosły o 3 procent do 3 miliardów złotych. Skorygowany wynik EBITDA wyniósł 800 milionów złotych. Wolne przepływy pieniężne utrzymywały się na poziomie 1,25 miliarda złotych. Wskaźnik całkowitego zadłużenia pozostawał zaś na poziomie 1,07x (dług netto/EBITDA LTM).

W obliczu wyzwań natury geopolitycznej i makroekonomicznej pozytywnie oceniamy realizowane przez nas wyniki operacyjne oraz stabilny i powtarzalny wzrost przychodów detalicznych. Koncentrujemy się na dalszej budowie ARPU i jednoczesnym dopasowaniu kosztów do nowych wyzwań. Kondycja finansowa i duże zasoby płynności umożliwiają nam przyspieszenie realizacji projektów z segmentu Czystej Energii, co zapewni rozwój biznesu w kolejnych latach – podsumowuje Katarzyna Ostap-Tomann, Członek Zarządu ds. Finansowych Cyfrowego Polsatu i Polkomtela, Grupa Polsat Plus.

Możesz również lubić