GPW Ventures inwestuje w polskie rolnictwo. Ma silnego partnera

by Leszek Sadkowski

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) obejmie większościowy pakiet akcji w spółce GPW Ventures Asset Management. Nowa spółka inwestycyjna będzie służyć wspieraniu innowacji w polskim sektorze rolnym, a sama działalność inwestycyjna ruszyć ma jeszcze w tym roku.

Decyzję w tej sprawie ogłosił Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w trzecią rocznicę podpisania listu intencyjnego pomiędzy GPW Ventures ASI a Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Wypowiedzieli się także prezesi GPW i KOWR.

Robert Telus, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

Rynek rolny jest rynkiem globalnym i niezwykle konkurencyjnym. Aby polscy rolnicy mogli na nim konkurować obok wysokiej jakości produktów, które mamy i z których się bardzo cieszymy, potrzebujemy też więcej innowacyjnych rozwiązań technologicznych, technicznych, organizacyjnych i usługowych.

Utworzenie Spółki inwestycyjnej to zdecydowany krok w tym właśnie kierunku. Dzięki współpracy GPW Ventures i Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i dzięki tym środkom, które przekaże do spółki KOWR obejmując akcje, stworzymy przestrzeń dla polskich innowatorów, przedsiębiorców, wynalazców, naukowców, aby finansować i wdrażać najciekawsze i najbardziej obiecujące pomysły z takich obszarów, jak: produkcja nowych maszyn i urządzeń wykorzystywanych w rolnictwie, produkcja i sprzedaż pasz, nawozów, środków ochrony roślin, automatyzacja, cyfryzacja rolnictwa czy wreszcie cały sektor energetyki odnawialnej na obszarach wiejskich.

Działalność spółki wpisywać się będzie także w obszar patriotyzmu gospodarczego. Skoro mamy świetne rolnictwo istnieje potrzeba, aby Polska dołączyła też do grona potentatów najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych, cyfrowych, organizacyjnych wspierających rolnictwo. Tym jest właśnie współczesny patriotyzm gospodarczy i temu będą służyć inwestycje KOWR i GPW Ventures w innowacyjne przedsiębiorstwa.

Marek Dietl, Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW):

Objęcie akcji przez KOWR w GPW Ventures Asset Management jest dopełnieniem postanowień listu intencyjnego podpisanego przed trzema laty. Od tego czasu po stronie Giełdy przygotowano wszelkie rozwiązania organizacyjno-prawne oraz przygotowano biznesplan przedsięwzięcia.

Czekaliśmy tylko na decyzję Ministra i Dyrekcji Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o zaangażowaniu środków finansowych i dzięki tej decyzji możemy ruszyć z pracami spółki i rozpocząć wyszukiwanie najlepszych inwestycji, które przyczynią się do unowocześniania polskiego rolnictwa.

Waldemar Humięcki, Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa:

Decyzja o objęciu akcji GPW Ventures Asset Management wpisuje się w misję i strategię Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w zakresie wdrażania i stosowania instrumentów wsparcia rolnictwa, aktywnej polityki rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich.

Dzięki temu uda się uzyskać dodatkowy, efektywny mechanizm wsparcia finansowego małych i średnich przedsiębiorców rolnych, którzy będą zainteresowani wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych, technicznych, organizacyjnych, usługowych i produktowych w szeroko pojętym obszarze rolnictwa.

***

GPW Ventures i KOWR podpisały list intencyjny w sprawie nawiązania współpracy w zakresie rozwoju innowacji w szeroko rozumianym sektorze rolnictwa. Celem współpracy jest rozwój rolnictwa, przemysłu rolno-spożywczego, sektora OZE w rolnictwie, a także obszarów wiejskich poprzez finansowanie działań innowacyjnych i rozwojowych. W tym celu utworzona została dedykowana spółka inwestycyjna, której większościowym udziałowcem będzie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Możesz również lubić