GPW podsumowała 2022 rok. To był jeden wielki rollercoster

by Leszek Sadkowski

Rok 2022 był rokiem pełnym wyzwań dla polskiego rynku kapitałowego oraz samej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) – przyczyną były oczywiście czynniki zewnętrzne. Ostatnie miesiące to okres lekkiej poprawy nastrojów inwestorów. Ale ogólnie rok 2022 nie był łatwym rokiem dla polskiego rynku kapitałowego i samej Giełdy.

Kiedy podsumowywaliśmy rok 2021, patrzyliśmy z dużym optymizmem na kolejny. Indeksy giełdowe rosły, polska gospodarka jako czwarta ze wszystkich gospodarek świata osiągnęła poziom rozwoju sprzed pandemii COVID-19. Wydawało się, że nic nie jest w stanie zatrzymać ekspansji polskiej gospodarki i polskiej Giełdy – mówi Marek Dietl, Prezes Zarządu GPW.

Zanurkowały wszystkie indeksy

24 lutego 2022 r. świat się zupełnie zmienił. Inwazja Rosji na Ukrainę sprawiła, że niemalże w jednej chwili zanurkowały wszystkie indeksy giełdowe. Dodatkowo powstało wiele pytań jak Polska poradzi sobie z olbrzymią falą uchodźców i z szeroko rozumianym wsparciem dla Ukrainy.

W czerwcu 2022 r. zachowywałem ostrożność w przewidywaniu rozwoju sytuacji. Wydawało się, że inflacja spowodowana wzrostami cen energii i innymi działaniami pochodnymi wojny sprawi, że poziomy indeksów szybko się nie poprawią. Byłem miło zaskoczony przez drugą połowę roku, a szczególnie przez ostatnie cztery miesiące, kiedy mieliśmy bardzo przyzwoite obroty na GPW, szczególnie te mierzone liczbą transakcji, obserwowaliśmy zdecydowaną poprawę koniunktury oraz rozwój zainteresowania produktami bardziej zaawansowanymi takimi jak np. instrumenty pochodne. Ponad dwukrotnie zwiększyła się liczba kupowanych kontraktów. Nasza inicjatywa strategiczna, która zakładała zwiększenie oferty w zakresie instrumentów pochodnych, okazała się strzałem w dziesiątkę. Zeszły rok był również bardzo dobry dla ETF-ów, instrumentu wciąż relatywnie nowego dla inwestorów. Obroty na ETF-ach przekroczyły już 1 mld złotych, co jest bardzo satysfakcjonującym wynikiem – dodał Dietl.

Trzy czynniki

W ocenie GPW ostatnie miesiące to okres wyraźnej poprawy nastrojów na polskim rynku. Przyczyniły się do tego trzy czynniki – po pierwsze, polska gospodarka poradziła sobie z szokami proinflacyjnymi i makroekonomicznymi. Po drugie, polski budżet po 11 miesiącach notuje nadwyżkę, co pokazuje siłę finansów publicznych. Firmy również prezentują przyzwoite wyniki finansowe, mimo trudności gospodarczych. Trzeci element, który okazał się krytyczny dla tak szybkiego odbicia się na naszej Giełdzie, był związany z percepcją inwestorów.

Inwestorzy zagraniczni zaczęli rozróżniać to, że wojna jest poza granicami Polski, która jest częścią NATO. Jeszcze na przełomie II i III kwartału bardzo trudno było nam rozmawiać z inwestorami o zwiększeniu zainteresowaniu Polską. W końcówce roku to zainteresowanie znacząco wzrosło, co z resztą widać na rynku walutowym. Polski złoty umocnił się do wszystkich walut krajów najbardziej uprzemysłowionych i najbardziej rozwiniętych. Z optymizmem patrzę na kolejny rok. Dalej będziemy zwiększać paletę instrumentów finansowych i liczymy na to, że inwestorzy odnajdą się w nowej sytuacji i coraz większa ich liczba będzie wracać na nasz parkiet. W szczególności myślę tu o inwestorach zagranicznych – wspomina Dietl.

Rok w KDPW

Dla Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych – rok 2022 był także rokiem pełnym wyzwań. Z istotnych kwestii, które w 2022 roku zrealizował KDPW jest przede wszystkim dostosowanie do europejskiej regulacji związanej z naliczaniem kar i opłat za nieterminowy rozrachunek, czyli tzw. dyscyplina rozrachunku. Było to skomplikowane, organizacyjnie i technologicznie, przedsięwzięcie, które dotyczyło wszystkich centralnych depozytów w Europie.

Byliśmy tym depozytem, który bez problemów i w terminie wdrożył to skomplikowane rozwiązanie. Drugim ważnym zadaniem był rozwój usługi „Portal danych KDPW”. W tej chwili, oferujemy 28 różnych raportów dla naszych uczestników, w tym 15 bezpłatnych. Jest to początek nowej linii biznesowej – sprzedaży danych, które depozyty centralne zaczynają wprowadzać do swoich ofert (…). Szczególnie chciałbym zwrócić uwagę na dynamiczny rozwój naszego depozytorium transakcji, a więc obszaru działalności KDPW związanego z raportowaniem do nadzorców transakcji o instrumentach pochodnych. W 2022 roku osiągnęliśmy 13 proc. udziału w rynku europejskim. To jest znacznie więcej niż znaczenie naszego rynku na tle rynku europejskiego – powiedział Maciej Trybuchowski, Prezes Zarządu KDPW i KDPW CCP.

Treasury BondSpot Poland i CDU

Swoje cele realizowała również spółka rozliczeniowa KDPW CCP:

W kwietniu 2022 r. rozpoczęliśmy rozliczanie transakcji repo, czyli transakcji warunkowych na rynku Treasury BondSpot Poland. Jest to przede wszystkim ważna informacja dla naszych uczestników będących bankami. W grudniu 2022 r. wprowadziliśmy nowy system do rozliczeń derywatów na rynku OTC, uniezależniając się od dostawcy zewnętrznego – dodał Trybuchowski.

W obliczu wojny w Ukrainie, KDPW nawiązał ścisłą współpracę z Centralnym Depozytem Ukrainy, czego zwieńczeniem jest dwustronna umowa:

Tak zwany link umożliwi współpracę operacyjną pomiędzy KDPW a Centralnym Depozytem Ukrainy w obszarze instrumentów takich jak akcje, obligacje korporacyjne i komunalne, co może być szczególnie istotne po pomyślnym zakończeniu wojny i finansowaniu przez rynki kapitałowe odbudowy Ukrainy. Chciałbym podkreślić, że nasza współpraca z depozytem ukraińskim będzie bardzo przyszłościowa. Możemy wiele wnieść jako polski rynek do pomocy w odbudowie Ukrainy – podkreślił Prezes Zarządu KDPW i KDPW CCP.

Możesz również lubić