Erywań: GPW przejmuje Armeńską Giełdę Papierów Wartościowych

by Leszek Sadkowski

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) podpisała umowę nabycia akcji z Centralnym Bankiem Armenii (CBoA) w sprawie odkupienia od Banku 65,03 procent udziałów w Armeńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (AMX). GPW oraz CBoA podpisały również umowę wspólników dotyczącą uczestnictwa stron umowy w AMX.

28 czerwca w Erywaniu, Marek Dietl, Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) podpisał umowę nabycia akcji (Share Purchase Agreement) pomiędzy GPW jako kupującym a Centralnym Bankiem Armenii (CBoA) jako sprzedającym większościowy pakiet w Armeńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (AMX). Podpisano też umowy wspólników (Shareholders’ Agreement) pomiędzy GPW oraz CBoA dotyczącej uczestnictwa stron umowy w AMX.

Małymi krokami

Jako Polska i Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie pomagamy Armenii budować małymi krokami gospodarcze relacje z Zachodem. Patrzymy na tę inwestycję jak na długoterminowe partnerstwo. Naszym celem jest odtworzenie wspólnymi siłami rynku kapitałowego Armenii i rozszerzenie naszej działalności w regionie. Stawiamy również na rozwój infrastruktury rynków kapitałowych, stworzenie przedsiębiorstwom możliwości pozyskiwania trwałego i niedrogiego kapitału oraz umożliwienie inwestorom i oszczędzającym bardziej profesjonalnego zarządzania oszczędnościami i inwestycjami w ramach szerszej gamy produktów i możliwości inwestycyjnych – powiedział Dietl.

Szczegółowy plan rozwoju AMX oraz armeńskiego rynku kapitałowego zostały zawarte w długoterminowej strategii rozwoju AMX, która powstała przy współpracy EBOR oraz GPW. GPW zamierza wspierać proces rozwoju rynku kapitałowego w Armenii wykorzystując swoje 30-letnie doświadczenie nabyte w tworzeniu rynku kapitałowego w Polsce.

W naszej ocenie to ważny kamień milowy w rozwoju armeńskich rynków kapitałowych. Znaleźliśmy partnera w postaci polskiej Giełdy Papierów Wartościowych, z którą łączą nas ta sama wizja i podobne aspiracje. Wierzymy, że ta transakcja będzie punktem zwrotnym w historii rynków kapitałowych w Armenii. Pod przewodnictwem GPW, z jej doświadczeniem i wiedzą, AMX ma wielki potencjał, aby się rozwijać i stać się rynkiem gotowym do podjęcia wyzwań XXI wieku i przewodzenia w regionie – podkreślił Martin Galstyan, Przewodniczący Centralnego Banku Armenii.

Jedyna giełda w Armenii

Spółka akcyjna AMX jest jedyną giełdą działającą obecnie w Armenii (od 2001 roku jako „Armenia Securities Exchange”, a od 2008 roku jako „NASDAQ OMX Armenia”). Od ponad 18 lat giełda jest zorganizowanym rynkiem papierów wartościowych oferującym profesjonalistom rynkowym w pełni zautomatyzowaną elektroniczną platformę transakcyjną.

Podstawową działalnością Grupy AMX jest organizowanie obrotu instrumentami finansowymi oraz prowadzenie izby depozytowo-rozliczeniowej w zakresie obrotu instrumentami finansowymi w Armenii. Siedziba spółki mieści się w stolicy Armenii, Erywaniu. Obecnie instrumenty notowane na giełdzie obejmują akcje, obligacje korporacyjne i rządowe, walutę, zasoby kredytowe, a także REPO i SWAP. AMX kontynuuje prace nad wprowadzeniem innych zorganizowanych rynków.

Centralny Bank Armenii jest organem nadzorczym i regulacyjnym dla giełdy i armeńskiego rynku kapitałowego. AMX jest członkiem Federacji Euroazjatyckich Giełd Papierów Wartościowych (FEAS) i Międzynarodowego Stowarzyszenia Wymiany WNP. Od 2008 r. AMX jest również członkiem Amerykańskiej Izby Handlowej w Armenii.

W wyniku przeprowadzonej transakcji GPW zostanie akcjonariuszem większościowym AMX z pakiet 967 akcji, stanowiącym 65,03 procent udział w łącznym kapitale zakładowym spółki. CBoA będzie posiadać 372 akcji stanowiących 25,02 procent udział w kapitale zakładowym spółki. Natomiast pozostałe 9,95 procent, czyli 148 akcji są akcjami własnymi AMX. Ponadto, GPW pośrednio obejmie kontrolę nad Central Depository
of Armenia (Centralny Depozyt Papierów Wartościowych w Armenii, CDA), w którym AMX posiada obecnie 100 procent udział w kapitale zakładowym.

***

Przypomnijmy, że 18 września 2020 roku Zarząd GPW podpisał porozumienie z Centralnym Bankiem Armenii (CBoA) w sprawie negocjacji zakupu pakietu większościowego stanowiącego 65 procent udziałów w Armeńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (AMX). 19 maja 2022 roku Zarząd GPW oraz Rada Nadzorcza GPW wydali zgodę na nabycie 65,03 procent udziałów w Armenia Securities Exchange.

Możesz również lubić