Gorący temat: Jak zorganizowany jest obrót odpadami w Polsce?

by Leszek Sadkowski

Wiele firm w Polsce objętych jest obowiązkiem zarządzania i raportowania posiadanych i utylizowanych opakowań i odpadów produkcyjnych do BDO – czyli bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami. To narzędzie administracji państwowej służy do automatyzacji kontroli nad drogą opakowań i odpadów z firm do miejsc ich utylizacji. Dzięki bazie danych służby państwowe wiedzą, gdzie i kto składuje odpady oraz kto odpowiada za ich bezpieczeństwo.

BDO uszczelnić ma system gospodarowania odpadami, zwiększyć skuteczność walki z szarą strefą i dzikimi wysypiskami oraz poprawić poziom recyklingu. Baza, po uruchomieniu w 2018 roku elektronicznej rejestracji oraz modułów ewidencji i sprawozdawczości, pozwoliła na rejestrację podmiotów wprowadzających produkty na rynek oraz na prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości dotyczącej gospodarki odpadami.

Więcej o systemie BDO

Ale na tym nie kończą się korzyści z tytułu wdrożenia systemu BDO. Obejmować one mają przede wszystkim automatyzację wypisania raportu BDO, łatwiejsze generowanie innych dokumentów, zredukowanie ryzyka błędnego przekazania danych, przypominanie o przekazywaniu danych w terminie czy oszczędność czasu związaną z przekazywaniem danych.

Kto jest objęty obowiązkiem wpisu do BDO? Są to producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań oraz firmy, które wytwarzają odpady i prowadzą ewidencję odpadów oraz wprowadzają na rynek krajowy produkty w opakowaniach, pojazdy, oleje, smary, opony, baterie bądź akumulatory, a także sprzęt elektryczny i elektroniczny,

Dodajmy, że zasady rejestracji określa art. 50 ust. 1 oraz art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach.

Ewidencja to dokumentacja

Każda firma, objęta obowiązkiem rejestracji w BDO, musi prowadzić ewidencję odpadów – mówi Małgorzata Kmieć, Dyrektor Operacyjna w Seris Konsalnet Cleaning, firmy świadczącej usługi zarządzania procesem obsługi raportowania do BDO. – Ewidencja odpadów to dokumentacja, która ma na celu zapisanie ilości i rodzaju powstających odpadów oraz sposobu ich zagospodarowania.

Kmieć dodaje, że ewidencję odpadów prowadzi się w formie papierowej lub elektronicznej. W przypadku prowadzenia ewidencji w formie papierowej dokumenty powinny być przechowywane przez 5 lat, zaś przy prowadzeniu ewidencji w formie elektronicznej przez 10 lat.

Czy wszyscy muszą być w BDO

Ale nie wszyscy przedsiębiorcy muszą rejestrować się w bazie danych odpadowych. Ustawa przewiduje kilka wyjątków. Przedsiębiorcy mogą skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego w przypadku niektórych rodzajów odpadów, jeżeli nie przekroczą one określonej ilości rocznie, np.:

– niektóre odpadkowe tonery drukarskie – do 100 kilogramów
– materiały budowlane zawierające gips – do 5 ton
– niektóre baterie alkaliczne – 5 kg
– trociny, wiórki, ścinki, drewno, płyta wiórowa – do 10 ton
– szkło – do 5 ton
– tworzywa sztuczne – do 5 ton
– drewno – do 5 ton

Możesz również lubić