Gartner: rośnie popularność GenAI i chęć konsolidacji usług

by Leszek Sadkowski

Do 2026 roku technologia generatywnej sztucznej inteligencji (GenAI) ma stanowić 20 procent początkowej konfiguracji sieci – wynika z przewidywań firmy Gartner. W 2023 roku wartość ta znajduje się na poziomie nieznacznie przekraczającym zero, co pokazuje rosnące zainteresowanie wykorzystaniem AI także w branży usług sieciowych. Gartner wybrał także liderów w rankingu Gartner Magic Quadrant Managed Network Services 20231.

Według definicji Gartnera rynek zarządzanych usług sieciowych tworzą globalni dostawcy MNS, dostarczający funkcje zarządzania usługami dla operacji sieciowych i bezpieczeństwa sieci korporacyjnych. Oferują oni trzy następujące możliwości: zarządzane usługi LAN zarządzane usługi WAN oraz zarządzane funkcje bezpieczeństwa (MNS dla bezpieczeństwa).

Rola i znaczenie sieci

Wzrost ruchu, zwiększenie liczby urządzeń czy rozwój sztucznej inteligencji sprawiły, że organizacje w jeszcze większym stopniu doceniają rolę i znaczenie sieci – zwraca uwagę Gartner. W ciągu najbliższych 4 lat zainteresowanie biznesu AI wzrośnie z 5 do 80 proc. – w usługach sieciowych sięgnie 20 proc.

Gartner szacuje też, że do 2026 r. ponad 80 proc. przedsiębiorstw będzie korzystać z interfejsów lub modeli programowania aplikacji (API) opartych na generatywnej sztucznej inteligencji (GenAI) czy też wdrażać aplikacje obsługujące ten rodzaj AI w środowiskach produkcyjnych. W 2023 r. było to jedynie 5 proc. W kontekście usług sieciowych od 2023 do 2026 r. technologia generatywnej sztucznej inteligencji (GenAI) ma stanowić 20 procent początkowej konfiguracji sieci.

Dodajmy, że na rynku MNS – Managed Network Services – panuje duża konkurencja. Firmy korzystają z zarządzanych usług sieciowych w celu zrównoważenia optymalizacji wydatków w kontekście jakości świadczenia usług sieciowych przy zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Stąd tak istotny jest wybór właściwego partnera biznesowego w tym zakresie – komentuje Łukasz Bogucki, ekspert ds. infrastruktury cyfrowej z NTT DATA.

Konsolidacja rynku usług sieciowych

Gartner przewiduje także, że do 2026 roku 60 procent zakupów sieci SD-WAN będzie stanowić część oferty bezpiecznego dostępu do usług brzegowych (SASE), pochodzących od jednego dostawcy. W 2023 r. wynosiło to 15 proc. Oznacza to przewidywany 45 proc. wzrost zakupów w latach 2023-2026.

W branży widać rosnący trend konsolidacji w zakresie wyboru usług sieciowych od jednego dostawcy. Klienci oczekują elastyczności, a także preferują dostęp do usług zlokalizowanych w jednym miejscu – dodaje Bogucki.

Możesz również lubić