Gigantyczna liczba danych. Do czego służą one dziś firmom?

by Leszek Sadkowski

Zbiór dostępnych globalnie danych zebranych na całym świecie jest już niezwykle bogaty i wciąż nieprzerwanie rośnie. Oczekuje się, że wolumen danych cyfrowych osiągnie w tym roku 40 zettabajtów (w porównaniu z 1,8 ZB w 2011 roku). Obrazowo – to o 57 razy więcej niż wynosi liczba ziaren piasku na wszystkich plażach świata. Jednak sam fakt, że te dane są dostępne, nie zawsze przekłada się na umiejętność odpowiedniego ich wykorzystania, na praktyczne i wiarygodne wnioski. W środowisku biznesowym, firmy muszą korzystać z danych, aby doskonalić swoje strategiczne i taktyczne działania. Mimo to w zakresie przetwarzania danych wiele organizacji pozostaje w tyle.

Dane na wagę złota

Niepewność biznesowa, z którą mamy do czynienia w zwiększonym stopniu od ostatnich dwóch lat, rodzi potrzebę nabywania nowych umiejętności: firmy muszą dziś być w stanie swoimi spostrzeżeniami wybiegać w przyszłość, a strategie biznesowe muszą zakładać modelowanie scenariuszy nadchodzących wydarzeń – twierdzą eksperci. Brzmi abstrakcyjnie? Być może, ale transformacja cyfrowa, którą właśnie przechodzimy, wzbogaciła nas o ogromne zasoby danych, które są niezwykle przydatne w planowaniu takich działań. Niestety opanowanie osiągnięcie dojrzałości w obszarze danych wydaje się wciąż dużym wyzwaniem dla firm. Jak wskazują najnowsze badania rynku przeprowadzone przez Capgemini, poza firmami, które radzą sobie doskonale – te określa się mianem Data Masters – wiele organizacji nie wykorzystuje wszystkich możliwości w tym zakresie.

Przedstawiciele połowy badanych firm deklarują, że ich biznes działa w pełni w oparciu o dane. To znaczny wzrost w porównaniu do analogicznych badań z ubiegłych lat, co świadczy o postępie w zakresie zarządzania dostępnymi zasobami. Problem polega jednak na tym, że w organizacjach te procesy są w dużej mierze reaktywne – patrzy się na to, co już wydarzyło się w przeszłości i analizuje się dlaczego tak się stało. Nadal mniejszość organizacji (39 procent) jest w stanie przekształcić spostrzeżenia oparte na danych w trwałą przewagę konkurencyjną – czytamy w opracowaniu.

Nie ufają danym

Kluczowym problemem stojącym na drodze do wykorzystania danych i poprawy efektywności biznesowej okazuje się brak zaufania do danych. Dyrektorzy firm najczęściej po prostu nie ufają gromadzonym danym – to problem o olbrzymiej skali, bo dotyka 80 procent badanych organizacji – twierdzą badacze.

Głównym czynnikiem wpływającym na brak zaufania do danych jest problem z ich niską jakością. Sytuacja staje się patowa, bo oparcie strategicznych decyzji o złe dane może być bardzo kosztowne. Żeby polepszyć sprawność organizacyjną i zdolność zarabiania na danych, kluczowe jest właśnie zaufanie. Aby poprawić tę sytuację, konieczne jest przede wszystkim lepsze zarządzanie jakością danych, utrzymanie pełnego katalogu danych i systemów typu Master Data, czy wdrożenie procesów jakości danych porozumienie pomiędzy biznesem a technologią.

By działać efektywniej

Tymczasem dane wskazują wyraźnie, że tego porozumienia w tej chwili brakuje: 56 procent dyrektorów technologicznych uważa, że ​​ich strategia w zakresie danych i analiz jest zgodna ze strategią biznesową, a 38 procent użytkowników biznesowych podziela ten pogląd.

Podobne luki pomiędzy biznesem a technologią występują w obszarach takich, jak gromadzenie danych, czy zasady dostępu. I żeby zacząć pracować w oparciu o dane w dążeniu do przewagi konkurencyjnej, liderzy biznesowi i liderzy technologiczni muszą wypracować porozumienie, które będzie spójne ze strategią biznesową firmy, by następnie móc zacząć działać efektywnie. Efektywniej niż kiedykolwiek wcześniej – twierdzi Maciej Korzeniowski, Dyrektor Operacyjny w Capgemini Polska.

Tymczasem dzisiejszy świat produkuje coraz więcej danych. Widoczne jest jednak, że ich rozpowszechnienie nie zawsze przekłada się na zwiększoną inteligencję organizacyjną. Coraz więcej firm twierdzi, że korzysta z danych, ale znacząca liczba nie jest w stanie budować perspektywicznych spostrzeżeń, zarabiać na danych ani budować jakiejkolwiek przewagi konkurencyjnej na tej podstawie. I to właśnie tu leży klucz do rozwiązania problemu, a kto tego dokona odniesie niewątpliwy sukces.

Możesz również lubić