EuroPOWER & OZE. Jaka jest przyszłość polskiego sektora energii?

by Leszek Sadkowski

38. Konferencja Energetyczna EuroPOWER & 8. OZE POWER. 540 uczestników. Przedstawiciele rządu, zarządy kluczowych dla rynku podmiotów, dyskutowali o wyzwaniach i perspektywach polskiego sektora energii. Konferencję zainaugurował blok tematyczny poświęcony przyszłości polskiego sektora energii.

Prelegenci omówili kierunki i zakres transformacji sektora, planowanie, strategie i współpracę międzynarodową w obszarze bezpieczeństwa energetycznego oraz wysunęli prognozy dla sektora energii na 2024 r.

Polityka Energetyczna Polski

Krótkoterminowo, priorytetem jest walka z kryzysem i zamrożone ceny, które uderzają w inwestorów. W jakiś sposób musimy przedyskutować i znaleźć rozwiązanie jak chronić odbiorców, a z drugiej strony umożliwić też rozwój energetyki i inwestowanie w źródła odnawialne – skomentował Robert Macias, Członek Zarządu, RWE Renewables Polska.

Przeanalizowano fuzje i przejęcia w sektorze energetycznym oraz rozwój polskich firm poprzez wspieranie local contentu. Prelegenci skomentowali też zróżnicowanie źródeł energii w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. z perspektywą do 2050 r. (PEP2040), pakiet Fit for 55, politykę energetyczną a rozwój infrastruktury dostaw energii oraz rolę Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego.
 

Będziemy wychodzić z kryzysu, ceny będą spadały, niestety nie tak szybko w Polsce jak w innych krajach europejskich. Jeśli chodzi o politykę energetyczną, o kierunek regulacji, będziemy szli zdecydowanie, widać już to, nowy rząd będzie szedł w kierunku rynku, konkurencji, rozproszenia, efektywności energetycznej i wykorzystania środków z KPO – mówił Grzegorz Onichimowski, ekspert sektora energii.

Dylematy branży

Kolejny blok dotyczył rozwoju sieci jako warunku niezbędnym dla upowszechniania OZE. Poruszono wątki dotyczące m.in. Realizacji Karty Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki, budowania powszechnego, rozproszonego systemu magazynowania energii, technologii i rozwiązań dla sektora OZE w zakresie magazynowania energii, poprawy efektywności i wykorzystania istniejących zasobów sieci oraz zmian prawnych umożliwiających realną partycypację inwestorów w finansowaniu przebudowy sieci.

Debatowano nad kwestią realizacji ekologicznej transformacji energetycznej i zapewnienia zrównoważonego rozwoju oraz perspektyw rozwoju energii jądrowej w Polsce – energetykę atomową a cele zrównoważonego rozwoju, bezpieczeństwo jądrowe oraz rodzaje paliw jądrowych.

Następnie prelegenci skoncentrowali się na strategiach zwiększania bezpieczeństwa energetycznego poprzez wykorzystanie instalacji hybrydowych i działaniach na rzecz poprawy sterowalności technologii OZE. A także o roli wodoru w gospodarce energetycznej, nowych regulacjach dla gospodarki wodorowej, najnowszych trendach w energii słonecznej i wiatrowej, oraz podkreślano znaczenie zrównoważonego rozwoju w projektach OZE.

Transformacja w ciepłownictwie

Dzień pierwszy konferencji zakończyła debata na temat transformacji w ciepłownictwie. Przeanalizowano czynniki warunkujące kierunek i tempo transformacji ciepłownictwa komercyjnego, perspektywę i rolę ciepłownictwa systemowego, kwestie elektryfikacji ciepłownictwa oraz wyzwania w zakresie poprawy efektywności energetycznej w budynkach i systemach ciepłowniczych.

Prelegenci rozmawiali także na temat digitalizacji sieci ciepłowniczej w celu jej optymalizacji, modernizacji i rozbudowy systemu dystrybucji ciepła oraz popularyzacja magazynów ciepła, rozwoju inteligentnych sieci ciepłowniczych, funkcjonalność systemu przesyłowego i systemów dystrybucyjnych gazu ziemnego oraz bezpieczeństwo jego dostaw.

Digitalizacja i ESG

Drugi dzień kongresu dotyczył rozwoju digitalizacji w energetyce. W kontekście szans i zagrożeń debatowano m.in. o zapewnieniu cyberbezpieczeństwa dla sektora energetycznego, cyfryzacji i automatyzacji spółek energetycznych (w tym: wykorzystanie Internetu rzeczy (IoT) w celu monitorowania, zarządzania i regulacji dostaw energii, wspieraniu procesów biznesowych, digitalizacja w obszarze całego cyklu inwestycji) oraz zarządzania danymi w celu wsparcia funkcjonowania rynku energii, optymalizacji, zarządzania energią i tworzenia innowacyjnych usług energetycznych.

 

Zwrócono też uwagę na wpływ ESG na polską branżę odnawialnych źródeł energii i strategie adaptacyjne wykraczające poza sam obszar finansowania. Analizowali też kwestie związane z opłacalnością i bankowalnością projektów energetycznych, role ubezpieczeń, regulacje prawne, a także nowe modele biznesowe, takie jak długoterminowe kontrakty PPA, które stają się kluczowe dla uzyskania finansowania bankowego.

Produkcja biogazu i biometanu

Kolejny panel poświęcony był upowszechnianiu biogazowni. Uczestnicy dyskusji zwrócili uwagę m.in. na aspekty wydajności produkcji biogazu i biometanu oraz ich integracji z odnawialnymi źródłami energii, podkreślając technologiczny rozwój w bioenergii oraz ekonomiczne aspekty projektów biogazowych w kontekście europejskim i planu REPowerEU.

Omówiono również rolę biogazowni w gospodarce obiegu zamkniętego, poruszając doświadczenia innych krajów europejskich.

Trzy najważniejsze rzeczy: biometan to produkt, który produkowany jest lokalnie więc daje niezależność energetyczną. Jest jedynym zamiennikiem dla gazu ziemnego jeden do jednego, który już istnieje. Gospodarka cyrkularna: instalacje, które produkują biogaz albo biometan, produkują nie tylko biogaz i biometan, ale przetwarzają odpady z okolic tej instalacji – podsumowała Sabine Dujacquier, Wiceprezes Zarządu, Polska Grupa Biogazowa.

Efektywność energetyczna

Zwieńczenie kongresu stanowiła dyskusja w obszarze efektywności energetycznej w polskiej gospodarce. Skomentowane zostały zrównoważona produkcja w przemyśle, w tym wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i redukcja emisji, a także na odzysk ciepła w procesach przemysłowych.

Omówiono także zarządzanie ryzykiem energetycznym w sektorze przemysłowym, energetyczną efektywność w budownictwie, redukcję popytu na surowce energetyczne oraz wyzwania i przyszłość branż energochłonnych w kontekście
Europejskiego Zielonego Ładu.

***

W gronie prelegentów 38. EuroPOWER & 8. OZE POWER byli m.in.:

Henryk Mucha, Prezes Zarządu, PGNiG Obrót Detaliczny
Robert Stelmaszczyk, Prezes Zarządu, Stoen Operator
Sabine Dujacquier, Wiceprezes Zarządu, Polska Grupa Biogazowa
Piotr Podgórski, Dyrektor Naczelny ds. Transformacji, KGHM
Leszek Mańk, Prezes Zarządu, PGNIG BIOEVOLUTION
Jacek Piotrowski, Dyrektor Departamentu Rozwiązań Aplikacyjnych, PGE Systemy S.A.
Beata Frankiewicz – Boniecka, Dyrektorka Departamentu Klientów Strategicznych, Bank Pekao S.A.
Robert Nowicki, Prezes Zarządu, Orlen Neptun
dr Zbigniew Fałek, Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju i ICT, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Tomasz Tomasiak, Dyrektor Departamentu Transformacji Energetycznej, Polski Fundusz Rozwoju
Andrzej Nowarski, Dyrektor Programu SMR, Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA S.A.
Leszek Chwalik, Wiceprezes Zarządu, TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.
Jakub Rybicki, Prezes Zarządu, PGE PAK Energia Jądrowa
Jarosław Goncerz, Dyrektor Biura Zarządzania Finansowaniem GK i Ryzykiem Finansowym, ORLEN S.A.
Ewa Sikora, Dyrektorka Pionu Usług Dystrybucyjnych, ENERGA-OPERATOR S.A.

Możesz również lubić