Edukacja: Ilu rodziców planuje wysłać dziecko na płatne korepetycje?

by Leszek Sadkowski

Co drugi rodzic w Polsce planuje wysłać swoje dziecko na płatne korepetycje. W tym roku będą dotyczyć one przede wszystkim angielskiego lub innego języka obcego (83 proc. wskazań), na drugim miejscu znalazła się matematyka (57 proc.) – wskazuje raport Santander Consumer Banku „Polaków Portfel Własny: edukacja przyszłości”. Jak wynika z badania, w wielu przypadkach tego typu zajęcia potrafią pochłonąć ponad 4000 zł z rocznego budżetu rodziny i to tylko w przypadku jednego dziecka.

W związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym Santander Consumer Bank postanowił sprawdzić, ilu rodziców zamierza posłać swoje dzieci na płatne korepetycje. Jak wynika z raportu „Polaków Portfel Własny: edukacja przyszłości” odsetek ten wyniósł 55 proc. W grupie tej dominowały kobiety (70 proc. wskazań wśród matek vs 38 proc. ojców) i mieszkańcy małych miast do 50 tys. osób (73 proc.). Pod względem dochodu byli to rodzice z zarobkami od 5000 zł netto w górę (76 proc. zarabiających między 5000 a 6999 zł na rękę oraz 78 proc. od 7000 i więcej zł netto miesięcznie).

Renata Wrzaskowska, Santander Consumer Bank:

Na płatne korepetycje nie zdecyduje się 39 proc. rodziców. W tej grupie przeważali mieszkańcy dużych miast powyżej 250 tys. osób (57 proc.), co może świadczyć np. o lepszym dostępie do bezpłatnych zajęć wyrównujących wiedzę dzieci.

Odpowiedź „nie” była również częściej obserwowana wśród rodziców z wykształceniem wyższym (52 proc.), w związku z czym można przypuszczać, że w przypadku trudności osoby te są w stanie pomóc dzieciom na własną rękę i nie czują potrzeby wynajmowania korepetytora. Pod względem zarobków tę odpowiedź najczęściej wybierali ojcowie i matki zarabiający od 2000 do 2999 i między 3000 a 3999 zł netto (w obu przypadkach po 61 proc. wskazań).

Na jakich przedmiotach będą mogli zarobić korepetytorzy w roku szkolnym 2023/24? Według wskazań rodziców będzie to głównie angielski lub inny język obcy (83 proc.) i matematyka (57 proc.). Na kolejnym miejscu znalazła się fizyka (16 proc.), a jeszcze dalej j. polski (9 proc.) i chemia (6 proc.).

Nawet 4000 zł na jedno dziecko

Odsetek rodziców sięgających po płatne korepetycje dla swoich dzieci nie zmienił się znacznie od ubiegłego roku (wtedy planowało je 57 proc. z nich). W związku z tym Santander Consumer Bank postanowił zapytać opiekunów również o to, jakie obciążenie dla rocznego budżetu rodziny stanowiły wydatki związane z płatnymi zajęciami wyrównawczymi w przeliczeniu na jedną pociechę w roku szkolnym 2022/2023.

Wyniki nie napawają optymizmem. Co czwarty rodzic przeznaczał na ten cel od 1001 do 2000 zł rocznie (24 proc.). W tej grupie znalazł się duży odsetek zarabiających od 2000 do 2999 zł netto (38 proc.).

Dalej znalazła się suma w granicach od 2001 do 3000 zł (22 proc.), którą wskazało 95 proc. rodziców zarabiających poniżej 2000 zł netto miesięcznie. To samo miejsce zajął przedział od 4000 zł na rękę w górę (22 proc.). W tej grupie było najwięcej opiekunów zarabiających od 7000 zł netto w górę (46 proc.). Co piąty rodzic wskazał, że na płatne korepetycje jednego dziecka w ciągu całego roku szkolnego wydał mniejszą sumę – do 1000 zł (20 proc.). Wśród nich było najwięcej zarabiających od 2000 do 2999 i od 3000 do 3999 zł netto (kolejno 38 i 37 proc.) – szacuje SCB.

***

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Banku metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), przeprowadzonych przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w lipcu 2023 r. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa dorosłych Polaków. Próba n = 1004.

Możesz również lubić