Edukacja finansowa dzieci. Bank Pekao z grą wchodzi do gry

by Leszek Sadkowski

Eksperci Banku Pekao opublikowali raport dotyczący poziomu edukacji finansowej dzieci w Polsce. Wyniki są dość optymistyczne – 58 procent dzieci posiada już wiedzę o finansach, a 56 procent potrafi zarządzać swoim budżetem. 59 procent ankietowanych rodziców wskazało z kolei, że ważną rolę w takiej edukacji powinien odgrywać sektor bankowy. Chce to robić Bank Pekao oferując najmłodszym nowe narzędzie i budując sobie w ten sposób grupę przyszłych klientów.

W odpowiedzi na potrzeby najmłodszych klientów i ich rodziców wdrażamy w aplikacji PeoPay KIDS moduł edukacyjny. Angażująca grywalizacja wesprzeć ma dzieci w odkrywaniu i rozumieniu świata finansów, nauczy oszczędzania i zarządzania wydatkami – podał Pekao.

Źródła finansowej wiedzy

Zarządzanie finansami oraz umiejętność oszczędzania to kompetencje, które zdaniem banku warto rozwijać od najmłodszych lat. Aby lepiej zrozumieć potrzeby dzieci oraz ich rodziców w tym obszarze, Pekao przeprowadziło badanie, w którym respondenci zostali zapytani o kwestie związane z edukacją finansową.

W przeprowadzonym przez bank badaniu wzięli udział rodzice i ich dzieci w wieku 9-13 lat oraz opiekunowie dzieci w wieku 6-8 lat. Pytania zawarte w ankiecie dotyczyły edukacji finansowej oraz takich jej aspektów jak: źródła pozyskiwania wiedzy, motywacje do przekazywania dzieciom kompetencji w tym obszarze oraz zastosowania rozwiązań bankowych przez najmłodszych.

Badanie ujawniło, że 88 procent rodziców uważa przekazywanie dzieciom wiedzy i umiejętności finansowych za istotne, głównie ze względu na możliwość nauczenia najmłodszych samodzielnego zarządzania finansami, oszczędzania oraz kontrolowania wydatków. Za najważniejsze źródła wiedzy w tym zakresie rodzice uważają siebie samych. Jednocześnie zauważają pozytywną rolę banków w edukacji finansowej najmłodszych, także kwestii uświadamiania młodym niebezpieczeństw mogących spotkać ich w tym obszarze – wynika z badania Pekao.

Rola sektora bankowego

Ponad połowa rodziców pozytywnie ocenia obecny poziom kompetencji finansowych swoich dzieci – 58 procent ankietowanych potwierdza posiadanie przez swoje pociechy wiedzy finansowej, a 56 procent jest zdania, że potrafią one zarządzać własnym budżetem.

Wyniki przeprowadzonych przez nas badań budzą optymizm pokazując otwartość dzieci i ich rodziców na edukację finansową. Wskazują też na dużą rolę, jaką może tu odegrać bank. Mamy nadzieję, że nasze produkty oraz liczne inicjatywy lokalne w szkołach oraz nowa grywalizacja w samej aplikacji bankowej PeoPay Kids będą dla najmłodszych realnym wsparciem oraz źródłem wiedzy na temat oszczędzania i zarządzania własnym portfelem. Chcemy, aby nasze obecne i przyszłe działania wpłynęły na poziom wiedzy i kompetencji najmłodszych oraz stały się realnym wsparciem dla ich rodziców – mówi Remigiusz Hołdys, dyrektor Departamentu Bankowości Codziennej i Produktów Oszczędnościowych w Pekao.

Jak podkreślają autorzy raportu, sektor bankowy odgrywa coraz większą rolę w edukacji najmłodszych. Okazuje się, że rodzice, których dzieci korzystają z konta bankowego, w większości uważają, że posiadanie konta ma, dobry wpływ na dzieci – uczy je bowiem oszczędzania, zarządzania pieniędzmi i kontroli wydatków.

Smartfonowe dzieci

Z obserwacji rodziców wynika, że dzieci lepiej radzą sobie z finansami od czasu, kiedy mają konto w banku (64 procent odpowiedzi). Rodzice zwracają także uwagę na wzrost poziomu samodzielności najmłodszych w obszarze finansów. Dodatkowo, rodzice doceniają możliwość wglądu w finanse swoich dzieci, którą zyskują dzięki założeniu im konta bankowego.

Aż 91 procent opiekunów przyznaje, że kontrolują regularnie saldo konta dziecka i najczęściej wykorzystują do tego aplikację mobilną banku. Monitorowanie wydatków najmłodszych jest przez rodziców uznawane za ważny element dbania o dobro swoich pociech. Jedynie mniej niż co dziesiąty rodzic wcale nie kontroluje wydatków dziecka.

Przeprowadzone badanie pozwoliło także poznać poziom ucyfrowienia najmłodszych oraz ich nawyki w tym obszarze. Dane pokazują, że 89 procent dzieci posiada własnego smartfona i korzysta z niego głównie w celach rozrywkowych, z których najbardziej powszechnym są gry. Dodatkowo, 23 procent dzieci ma na swoim smartfonie zainstalowaną aplikację bankową (to 54 procent dzieci posiadających konto bankowe).

Najmłodsi wykorzystują ją głównie do sprawdzania stanu konta, oszczędzania, sprawdzania historii transakcji oraz dokonywania płatności BLIK.

Moduł edukacyjny w aplikacji

Pekao chce uczyć i odgrywać ważną rolę w budowaniu świadomości finansowej dzieci (a przy okazji zbudować sobie grupę wiernych klientów). Dlatego wdraża w aplikacji PeoPay KIDS nową funkcjonalność – grę edukacyjną. Ta przygoda dla dziecka trwać ma 10 sezonów.

Na początku bank udostępnia pierwsze trzy sezony. W trakcie gry dziecko zdobywać ma wiedzę o finansach, rozwiązując quizy, odpowiadając na pytania i wykonując zadania.

Rozmowy z dziećmi o finansach nie należą do najłatwiejszych. Wymagają od rodziców sporego doświadczenia, które by pozwoliło przekazać tę wiedzę w sposób prosty i zrozumiały. Jednocześnie dorośli są świadomi, że odpowiednia edukacja finansowa jest istotnym elementem przygotowania dziecka do dorosłości. Dlatego coraz częściej rodzice szukają narzędzi, a my staramy się im w tym zadaniu pomóc – wyjaśnia Bartosz Zborowski, dyrektor Departamentu Innowacji i Kanałów Zdalnych w Banku Pekao.

Możesz również lubić