Ciężki transport niszczy polskie drogi. Samorządy postawią na beton

by Leszek Sadkowski

Badanie urzędników odpowiedzialnych za utrzymanie dróg w polskich samorządach pokazało, że przeszło połowa z nich (54 procent) widzi potrzebę remontu przynajmniej jednej czwartej z posiadanych odcinków. W niemal co drugiej (46 procent) z badanych jednostek jako najczęstszą przyczynę uszkodzeń nawierzchni wskazano przeciążenie transportem towarowym, a w co piątej (20 procent) przeciążenie ruchem maszyn rolniczych. Być może jest to jedną z przyczyn rosnącej popularności dróg betonowych.

Z szacunków wynika, że w obecnej kadencji drogę o takiej nawierzchni wybudowało 13 procent badanych samorządów w porównaniu do 8 procent, które taką budowę zadeklarowały w badaniu sprzed 5 lat.

Umiarkowane tempo

Tempo budowy nowych dróg samorządowych jest bardzo umiarkowane. W obecnej kadencji większość samorządów (64 procent) wybudowało drogi o łącznej długości poniżej 10 km, natomiast jedynie 4 procent wzbogaciło się o więcej niż 30 km nowych dróg – czytamy w raporcie.

Najpopularniejsze wskazane kryteria wyboru nawierzchni dróg samorządowych nie przyniosły zaskoczenia, 79 procent wskazało cenę, a 65 procent trwałość, inne kwestie były mniej istotne.

Z badania wynika też, że w zakresie budowy dróg samorządowych największym wyzwaniem jest planowanie finansowe (81 procent), a trudności urzędnikom przysparzają również planowanie administracyjne (10 procent), założenia techniczne (7 procent) oraz kwestie własności gruntu i wymagania geodezyjne (po 6 procent).

Rosnącą popularność betonu

Wspomniane wyzwania ciężkiego ruchu i duża rola trwałości mogą w ostatnim czasie działać na rosnącą popularność nawierzchni betonowych. Taki trend potwierdza deklarowany wzrost realizacji tego typu dróg w ciągu ostatnich pięciu lat z 8 do 13 procent, ale zjawisko zdają się powszechnie dostrzegać urzędnicy samorządowi.

Jedynie 35 procent z badanych nie zauważyło takiego trendu. Na podstawie wyników badania i informacji własnych, Stowarzyszenie Producentów Cementu szacuje, że w Polsce rocznie przybywa ok. 150 km dróg samorządowych o nawierzchni betonowej. Dlatego możemy spodziewać się kolejnych samorządowych betonówek – 15 procent respondentów wskazało, że rozważa taką inwestycję w najbliższym roku. Co ciekawe samorządy szukają optymalizacji budowy dróg na różnych polach, jedną z nich jest wykonawstwo.

Z badania wynika, że do budowy samorządowych dróg betonowych najbardziej mogą przekonywać niższe koszty łączne w ujęciu budowy i utrzymania i nawet trzy razy wyższa trwałość. Zalety do których z powodzeniem udało nam się przekonać na drogach szybkiego ruchu teraz musimy tylko z podobnym zaangażowaniem przedstawić samorządowcom. Liczymy, że pozytywne efekty konkurencji asfaltu i betonu jakie odnotowaliśmy w przypadku inwestycji krajowych możemy powielić również w przypadku samorządów – mówi Krzysztof Kieres, przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu.

Dodajmy, że w badaniu pojawiły się również pytania o ścieżki rowerowe. 43 procent jednostek wskazało budowę nowej ścieżki w aktualnej kadencji. Obecnie w zakresie wykorzystywanych nawierzchni dominują asfalt (48 procent) i kostka brukowa (37 procent), ale i tu znalazło się miejsce dla betonu, który wykorzystano na nawierzchniach ścieżek rowerowych w 9 procent jednostek.

Badanie nawierzchni dróg samorządowych zostało przeprowadzone za pomocą ankiet realizowanych telefonicznie (CATI) w kwietniu br. przez Data Tribe na zlecenie Stowarzyszenia Producentów Cementu. Wśród respondentów znalazło się 100 uczestników odpowiedzialnych za zarządzanie drogami samorządowymi, w tym m.in. wójtowie, burmistrzowie oraz kierownicy dedykowanych departamentów.

Możesz również lubić