Centra usług wspólnych idą do mniejszych miast. Rośnie Łódź i Lublin

by Leszek Sadkowski

Polska to wciąż atrakcyjny rynek dla centrów nowoczesnych usług biznesowych, głównie wysokospecjalistycznych. Sektor ten zajmuje największą część powierzchni biurowej w naszym kraju. Tylko w zeszłym roku ten wolumen powiększyły 32 nowe ośrodki tego typu – wynika z danych CBRE. Liderami w branży pozostają Kraków i Warszawa, ale coraz więcej centrów pojawia się w mniejszych miastach, jak Łódź, Lublin, Szczecin, Bydgoszcz czy Rzeszów. O wyborze lokalizacji dla centrów usług wspólnych decyduje głównie dostęp do wykwalifikowanych pracowników, których łączna liczba w kraju przekroczyła 435 tys. osób. To wzrost o 8 proc. w ciągu roku, wskazują dane ABSL.

Tomasz Chojnacki, szef biura CBRE w Katowicach:

Obecnie w kraju znajduje się ponad 1800 centrów nowoczesnych usług biznesowych. Głównym motorem rynku są te wysokospecjalistyczne, przede wszystkim IT, obejmujące ponad 45 proc. już istniejących biznesów i ponad połowę nowych inwestycji, wynika z danych ABSL.

Przy wyborze lokalizacji nowych inwestycji poszukiwane są miejsca z dostępem do wykwalifikowanej kadry pracowniczej.

Obecnie najbardziej pożądane są umiejętności technologiczne, ale także językowe czy księgowe. Liczba osób zatrudnionych w sektorze wzrosła o 8 proc. w ciągu roku i wszystko wskazuje na to, że będzie rosła dalej. Wzrost zatrudnienia w obszarze IT w perspektywie I kwartału 2024 roku planuje niemal trzy czwarte przedstawicieli sektora.

Dobra lokalizacja i specjaliści

Oprócz najważniejszego warunku, jakim jest dostęp do wykwalifikowanych pracowników, branża poszukuje komfortowych lokalizacji w centrach miast, z dobrą komunikacją miejską oraz dostępem do udogodnień i niezbędnych usług, ze względu na to, że w centrach zatrudniona jest zazwyczaj duża liczba pracowników.

To elementy, które nie ulegną zmianie w najbliższej przyszłości, nawet pomimo rozwoju technologicznego i automatyzowania procesów oraz dostępu do sztucznej inteligencji. W centrach usług wspólnych zawsze kluczową rolę odgrywał będzie czynnik ludzki.

Mniejsze miasta – mniejsza konkurencja

Centra biznesowe budując ofertę dla klienta zawsze uwzględniają koszty całej infrastruktury. Choć Polska nadal pozostaje atrakcyjna dla tego typu inwestorów w regionie, to koszty działalności w naszym kraju w ostatnim czasie wzrosły. W pierwszej kolejności sektor lokował się w największych ośrodkach miejskich, które nadal są pożądane.

Natomiast widzimy, że w coraz większym stopniu zaczynają kierować się w stronę mniejszych ośrodków miejskich. Na przykład w Łodzi znajduje się obecnie 111 centrów biznesowych, w Lublinie 73, a 67 w Szczecinie. Na popularności zyskują również Rzeszów i Bydgoszcz. Mimo wzrostowego trendu, koszty pracy w mniejszych miejscowościach wciąż są nieco niższe, przy dużo mniejszej konkurencji o pracownika niż w Warszawie czy Krakowie. Niższe są też koszty utrzymania.

Tomasz Chojnacki, Zastępca Dyrektora w Dziale Powierzchni Biurowych CBRE

Wyzwania centrów

Wśród najważniejszych wyzwań dla sektora usług wspólnych znajdują się automatyzacja procesów i umiejętne zarządzenie w obszarze AI. Kolejnym jest wzrost kosztów utrzymania centrów w Polsce, na tle całego regionu CEE.

Nasz rynek musi udowodnić, że za wyższą ceną idzie też wyższa jakość i ogromne doświadczenie. Dodatkowo na branżę, podobnie jak na całą gospodarkę, wpływa sytuacja geopolityczna, która cały czas przynosi nowe wyzwania.

Możesz również lubić