Biedniejemy. Ponad połowa Polaków uważa, że ich sytuacja jest zła

by Leszek Sadkowski

Jak wskazuje badanie przeprowadzone na rzecz raportu „Polaków Portfel Własny: wiosenne wyzwania 2022” już 50 procent Polaków twierdzi, że ich sytuacja finansowa pogorszyła się względem ubiegłego roku. Dla porównania według ubiegłorocznego badania z serii „Polaków Portfel Własny: nowa normalność” w 2021 tylko 25 procent z nas uważało, że ich finanse wypadały gorzej względem 2020.

Z badania wynika, że przeważająca liczba badanych (58 procent) wskazała, że obecne okoliczności społeczno-ekonomiczne w Polsce i wojna w Ukrainie mają wpływ na to, że rezygnują z większych wydatków.

Finansowe załamanie

Do osób najbardziej dotkniętych zmieniającym się na niekorzyść stanem portfela należą kobiety (56 w porównaniu z 44 procent mężczyzn). Na pogorszenie sytuacji materialnej narzekają też osoby w wieku 40-49, 50-59 lat oraz seniorzy (w każdej grupie powyżej 50 procent wskazań). Co ciekawe, gorszy stan portfela względem okresu sprzed roku dostrzegają też najlepiej zarabiający – od 7 000 zł netto w górę (52 procent) oraz absolwenci uczelni wyższych (55 procent wskazań).

Po wynikach tegorocznego wiosennego badania widzimy, że sytuacja Polaków rok do roku znacznie się pogorszyła – komentuje Magdalena Grzelak, Rzecznik Prasowy Santander Consumer Banku. – W 2021 roku tylko 25 procent Polaków uznało, że ich sytuacja finansowa wypadała gorzej względem 2020. Tegoroczne wyniki są o wiele mniej pozytywne, co świadczy o tym, że obecna sytuacja gospodarczo-polityczna miała duży wpływ na sytuację finansową Polaków.

Przyznają to zresztą sami ankietowani. 58 procent Polaków stwierdziło, że ostatnie okoliczności społeczno-ekonomiczne w Polsce i wojna w Ukrainie wpływa na ich rezygnację z większych wydatków. Najbardziej dotyka to kobiety (64 procent w zestawieniu z 52 procent mężczyzn), osoby w wieku 40-49 lat (75 procent), absolwentów uczelni wyższych (68 procent) i zarabiających najmniej, tj. do 2 000 zł netto na miesiąc (66 procent).

I tylko 12 procent osób stwierdziło, że to co dzieje się na arenie międzynarodowej i sytuacja w kraju nie mają wpływu na to, że odmawiają sobie większych wydatków. Tu przeważają mężczyźni (19 procent), najmłodsi ankietowani w wieku 18-29 lat (30 procent) oraz zarabiający ponad 7 000 zł netto (34 procent).

Inflacja i Polski Ład

Z badania na zlecenie Santander Consumer Banku wynika, że czynnikiem, który ma największy wpływ na pogorszenie się sytuacji materialnej Polaków jest inflacja i wzrost cen (47 procent). Na drugim miejscu znalazła się niepewność związana z Polskim Ładem (32 procent). Następne w kolejności były wojna w Ukrainie (28 procent) i rosnące stopy procentowe (26 procent).

Warto zauważyć, że wyniki te mogą przełożyć się na preferencje wyborcze Polaków. Pod tym względem następne miesiące zapowiadają się bardzo ciekawie.

Możesz również lubić