Oto ekologiczność „elektryków”. Zaskakujące dane

by Leszek Sadkowski

Polska wolno ale systematycznie zmienia proporcje w swoim miksie energetycznym – udział węgla w produkcji energii elektrycznej spadł z 86,6 w 2010 do 70,8 procent w 2021 r. Mimo tego wciąż relatywnie niewielka grupa ankietowanych przez Volkswagena i InsightOut Lab kierowców uważa, że auta elektryczne są bardziej ekologiczne od samochodów spalinowych. i to może zaskakiwać.

Tylko nieco ponad 1/3 ankietowanych uważa, że „elektryki” są bardziej ekologiczne od aut spalinowych, biorąc pod uwagę sposób produkcji energii elektrycznej w Polsce.

Rozwój elektromobilności

I co ciekawe odsetek ten jest niższy niż przed rokiem. To znak, że w naszym kraju edukacja na ten temat wciąż jest słaba, ponieważ ekologiczną „wyższość” samochodów elektrycznych nad „spalinówkami” potwierdzają fachowe analizy.

Polska konsekwentnie dąży ku zrównoważonemu rozwojowi. Zgodnie z danymi Agencji Rynku Energii udział węgla w produkcji prądu w Polsce spadł z 86,6 w 2010 do 70,8 procent w 2021 r. Odnawialne źródła energii (OZE) natomiast zwiększyły swój udział z odpowiednio 6,9 do 16,9 procent. Zmiany zachodzą również w motoryzacji. Wg Eurostatu, w 2020 r. udział OZE w ogólnym wolumenie energii zużywanej w transporcie wzrósł do 6,6, z niespełna 4 procent w 2016 r. Ogromne znaczenie ma w tej materii ma oczywiście rozwój elektromobilności. W ostatnim badaniu InsightOut Lab oraz marka Volkswagen wzięli na warsztat temat zrównoważonego rozwoju branży automotive. Jest to kluczowy cel zarówno Volkswagena, jak i całego sektora samochodowego na najbliższe lata. VW chce osiągnąć neutralny bilans pod względem emisji CO2 najpóźniej do 2050 roku i już dzisiaj powstają „zbilansowane” modele tej marki.

Mało przekonanych

Przy tej okazji, jak przed rokiem, zapytaliśmy badanych, czy uważają, że samochody elektryczne są bardziej „eko” niż „spalinówki” – informuje Volkswagen.

W badaniu z października 2022 r. 34 procent ankietowanych odpowiedziało, że samochody elektryczne są bardziej ekologiczne od aut spalinowych, także w realiach polskiego miksu energetycznego. W maju 2021 r. ten odsetek wynosił 47 procent, co oznacza spadek o 13 punktów procentowych. Niemal co czwarty badany (23 procent) nie miał wyrobionego zdania na ten temat, co było rezultatem niemal identycznym w porównaniu z 2021 r. (24 procent). Wynika z tego, że część głosów mówiących o ekologicznej przewadze „elektryków’ nad „spalinówkami” przeszła „na drugą stronę”. Jeśli w maju 2021 r. 28 procent ankietowanych twierdziło, że auta na prąd nie są bardziej ekologiczne niż spalinowe, to w ostatnim badaniu było ich 43 procent.

Tymczasem badania jasno pokazują, że nawet w naszym kraju, gdzie wciąż większość energii elektrycznej produkowana jest z węgla, auta elektryczne są bardziej ekologiczne od spalinowych. Wyniki ostatniego badania są tym samym nieco zaskakujące.

Możesz również lubić