Kazachstan przybył z odsieczą. Znana spółka z GPW ratuje wyniki

by Leszek Sadkowski

ASBISc Enterprises Plc, dystrybutor, deweloper i dostawca produktów, rozwiązań i usług IT oraz IoT na rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, pomimo trudnego otoczenia rynkowego wypracował w I półroczu 2022 r. dodatnie wyniki finansowe. Przychody w I pół. 2022 r. przekroczyły 1,2 mld USD (blisko 5,2 mld zł) i były o 14 procent niższe niż wypracowane w analogicznym okresie ubiegłego roku (1,4 mld USD). Zysk netto Grupy w omawianym okresie wyniósł 27,1 mln USD (115,9 mln zł) w porównaniu do 30,2 mln USD w I półroczu 2021 r. (spadek o 10 procent). W II kwartale 2022 roku ASBIS wypracował 516,4 mln USD (2,3 mld zł) przychodów oraz 11,1 mln USD zysku netto (48,6 mln zł). Przybliżamy jak to się udało?

Rosnący Kazachstan

Po pierwsze, zarówno w I półroczu, jak i w II kwartale 2022 r. Grupa znacząco poprawiła marżę zysku brutto do poziomu odpowiednio 8,35 i 9,35 procent z odpowiednio 6,68 i 6,94 procent rok wcześniej. Marża brutto wypracowania w II kwartale była na rekordowym poziomie.

Wyniki spółki są zgodne z oczekiwaniami oraz opublikowanymi prognozami finansowymi na 2022 r. Po I półroczu stopień realizacji górnych widełek prognozy na poziomie przychodów wynosi 50 procent oraz 52 procent na poziomie zysku netto. Grupa przewiduje, że przychody ze sprzedaży w 2022 r. będą się kształtowały pomiędzy 2,2 mld USD a 2,4 mld USD, natomiast zysk netto po opodatkowaniu będzie na poziomie pomiędzy 48 mln USD a 52 mln USD – podaje spółka.

Największym pod względem sprzedaży krajem ASBIS był bardzo dynamicznie rosnący Kazachstan, natomiast kraje byłego ZSRR wciąż utrzymały największy udział w przychodach Grupy (ponad 51 procent w I półroczu 2022 r.).

Polska z kolei zagościła już na stałe wśród 10 krajów o najwyższych przychodach w Grupie (TOP10), zajmując w I półroczu tego roku 8. miejsce z przychodami na poziomie blisko 39,8 mln USD (wzrost o 11,3 procent względem analogicznego okresu ubiegłego roku).
ASBIS otworzył m. in. nowy sklep Apple iSpot w Centrum Handlowym Metro City w Batumi w Gruzji. Jest to 21. sklep Apple. Spółka rozszerza swoją działalność, podpisuje nowe i przedłuża istniejące umowy dystrybucyjne: ExaGrid, Pure Storage, Edgecore Networks.

Pod wpływem wojny

Drugie półrocze tego roku pozostawało pod wpływem wojny w Ukrainie. Pomimo tego wypracowaliśmy bardzo dobre wyniki finansowe, a nasza marża brutto w II kw. tego roku osiągnęła rekordową wysokość. Koncentrujemy się teraz na produktach i usługach wyżej marżowych, w tym usługach dla biznesu, których udział w naszej strukturze sprzedaży systematycznie rośnie. Pracujemy też nad dywersyfikacją naszego biznesu, którego przykładem może być inwestycja w spółkę EMBIO Diagnostics. Spółka ta właśnie sfinalizowała i wprowadza do szerokiej dystrybucji przełomowy produkt B.EL.D., który dzięki wykorzystaniu biosensorów, szybko i trafnie diagnozuje bezpieczeństwo żywności, jakość powietrza i wody oraz innych zanieczyszczeń środowiskowych. Urządzenie może być też stosowane do szybkiego wykrywania i diagnostyki SARS-CoV-2, co szczególnie obecnie może być istotne dla nas wszystkich – tłumaczy Serhei Kostevitch, Prezes Grupy ASBIS.

I dodał, że ASBIS, zgodnie z zapowiedziami, rozwija swoją działalność na rynkach nieobjętych wojną.

Obecnie w naszej strukturze sprzedaży największym rynkiem jest Kazachstan, natomiast nowymi krajami w TOP10 są Azerbejdżan oraz Gruzja. Bardzo dobrze sprzedażowo radzi sobie też Armenia. Wszystkie te rynki rozwijają się bardzo dynamicznie, a ASBIS ma na nich silną pozycję. Stopień realizacji górnych widełek naszej prognozy jest bardzo wysoki, biorąc pod uwagę fakt, że ostatni kwartał roku to historycznie najlepszy okres sprzedaży w naszej branży. Uważamy, że jeśli sytuacja w Ukrainie i sąsiednich rynkach nie pogorszy się, nasza prognoza na 2022 r. jest niezagrożona.

Wyniki, sprzedaż, regiony

Regiony krajów byłego ZSRR oraz Europy Środkowo-Wschodniej tradycyjnie mają największy udział w przychodach. Nie zmieniło się to w I półroczu 2022 r., jednak z uwagi na trwającą wojnę w Ukrainie, przychody w regionie krajów byłego ZSRR spadły o 17 procent, podczas gdy sprzedaż w regionie Europy Środkowo-Wschodniej pozostała na praktycznie niezmienionym poziomie. Głównymi powodami niższej sprzedaży była wojna na Ukrainie (która dotknęła również sąsiednie kraje), wysoka inflacja i słabszy popyt – podaje spółka.

W związku z tym, udział niektórych regionów – np. regionu Europy Środkowo-Wschodniej – w łącznych przychodach Spółki za I półrocze 2022 r. uległ zmianie w porównaniu do analogicznego okresu 2021 r. Wzrósł udział regionu Europy Środkowo-Wschodniej w I półroczu 2022 r. do 26,10 z 22,50 procent rok wcześniej. W tym samym czasie udział regionu krajów byłego ZSRR zmniejszył się do 51,09 z 52,73 procent. Udział Bliskiego Wschodu i Afryki wzrósł I połowie 2022 r. do 14,71 z 11,87 procent.

Analiza według krajów potwierdza, że znaczny spadek sprzedaży odnotowano na rynkach bezpośrednio dotkniętych wojną w Ukrainie. Spadek na Ukrainie był jednym z najwyższych. W rezultacie przychody zrealizowane w tym kraju spadły o 39,8 procent w I półroczu 2022 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2021 r. Przychody wypracowane na dotychczas największym rynku Grupy – Rosji – spadły o 55,1 procent w I półroczu 2022 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku. Z drugiej jednak strony, Spółka była w stanie znacznie zwiększyć sprzedaż na rynkach, które nie zostały bezpośrednio dotknięte wojną w Ukrainie, takich jak Kazachstan – obecnie największy rynek Grupy, na którym przychody wzrosły o 45,6 procent w porównaniu do I półrocza 2021 r. – czytamy w raporcie.

Obecnie drugim co do wielkości rynkiem ASBIS są Zjednoczone Emiraty Arabskie z przychodami na poziomie 134,5 mln USD w I półroczu 2022 r. (wzrost o 25,8 procent rok do roku). Polska odnotowała wzrost przychodów w I półroczu 2022 r. o 11,3 procent względem I półrocza 2021 r.

Krajami o najwyższym wzroście przychodów w I półroczu 2022 r. były:

Gruzja – wzrost o 68.9%
Azerbejdżan – wzrost o 54.2%
Kazachstan – wzrost o 45.6%
Słowacja – wzrost o 27%.

II kwartał 2022 r. kraje o najwyższych wzrostach sprzedaży:

Armenia – wzrost o 246,1%
Azerbejdżan – wzrost o 87,8%
Gruzja – wzrost o 85,7%
Kazachstan – wzrost o 49,7%
Zjednoczone Emiraty Arabskie – wzrost o 45,8%

Możesz również lubić